Den 24 september höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson en pressträff där han presenterade regeringens nya “åtgärder mot grov brottslighet”.

Det borde ha varit självklart i decennier, det som Morgan Johansson nu bland mycket annat sa, att “har man fyllt 18 år och är myndig så ska man vara fullt ansvarig för sina handlingar”.

I decennier har Sverige haft sänkt strafftid för kriminella mellan 18 och 21 år. Plötsligt och äntligen har insikten drabbat nuvarande regeringsföreträdare, att den som är myndig och alltså har fyllt 18 år, ska ses som fullt ansvarig för sina handlingar! En självklarhet i de flesta länder.

Ordningen – sådan den varit och fortfarande är – i Sverige, är ju både märklig och svårbegriplig. Samhället talar om för individer som är 18, 19, 20 år gamla, det vill säga vuxna och myndiga: “Om du skjuter, våldtar, mördar, misshandlar människor så får du rabatt på ditt straff!” I en normal värld är det ett sjukt sätt att tänka att vuxna individer ska ges rabatt på straffen för fruktansvärda brott, och ett hån mot alla efterlevande till dem som fått sina liv tagna eller förstörda av dessa vuxna våldsbrottslingar.


Kommentar
: Det är både ologiskt och fel att olika åldersregler och straffrabatter fortsättningsvis ska gälla. De, som inte döms till ett års fängelse eller längre tid, ska fortsättningsvis inte behandlas som de myndiga och vuxna personer de är och deras straff ska fortsättningsvis vara “vård” på icke rymningssäkra institutioner. Det kan väl inte vara rätt att myndiga personer som begått brott, oavsett vilka brott det rör sig om, behandlas olika inför lagen? Att rättssamhället ska se olika på myndiga människor beroende på vilka brott de begår? Vad hände med begreppet “likhet inför lagen” som man alltid så stolt talar om?

Den som är intresserad av att höra mer om vad ministern hade att säga kan göra det på regeringens sajt under rubriken Morgan Johansson presenterade åtgärder mot grov brottslighet.

Reflektion: Trist att Morgan Johansson började med att klanka ner på andra partier, det är både lågt och tyder på dåligt självförtroende att göra så:

Vi brukar ju visa på den bild som handlar just om polisutbildningen, hur vi vände den utvecklingen nu och fortsätter att expandera Polisen. Där ser man ju då tydligt också hur Alliansregeringen misskötte Polisen. Polisen är ju statens största myndighet och här hade man en tillväxt fram till 2008 och sen drog man ner på polisutbildningen kraftigt. På två år bara minskade polisutbildningen med närmare 90 procent för att pengarna tog slut. Man ville finansiera sina skattesänkningar och då tog man ut det på Polisen.

Kommentarer: De flesta skattebetalande medborgare och invånare är sannolikt mest intresserade av vad det parti som sitter i regeringsställning sedan sju år har gjort, inte gjort; ämnar göra eller inte göra. Inte så mycket av vad andra partier för åtta, tio år sedan gjort eller inte gjort.

Det parti som inser det kommer att få respekt och lyssnas på. Alltså det parti som talar om sitt eget partis felbedömningar, tillkortakommanden, positivt och negativt som det gjort eller inte gjort och inte ständigt kritiserar andras fel och brister.

Det är sannerligen inte bara Socialdemokraterna som i tid och otid drar upp andra partiers göranden och låtanden när det inte egentligen alls är läge för det. Det gäller alla partier.

Slutkommentar: Lyssna själva, ta del av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons ord och Power Point-presentation och bilda era egna uppfattningar om huruvida det han och hans parti föreslår och vill genomföra är bra, rätt och tillräckligt eller inte.

© denna sajt.