Klicka på textrutan för att komma till artikeln i Bulletin.

Ur texten:

”Arabiskan är näst största modersmålet i Sverige”, skrev forskaren Mikael Parkvall i en krönika i SvD i maj 2018. Han skrev vidare att det innebar att finskan, efter cirka 800 år, hade knuffats ner till en tredjeplats.

Hans forskning är unik. Språksituationen i Sverige är annars höljd i dunkel. Det förs ingen offentlig statistik över hur många som talar de olika modersmålen.

Kommentar: Intressanta fakta, kan man tycka. Alltså fakta. Men det tyckte tydligen inte rasistanklagarna. Ur ingressen:

Språksituationen i Sverige kostar skattebetalarna miljardbelopp årligen i form av tolkar, översättningar, modersmålslärare med mera. Men ingen vet hur många som talar modersmålen, eftersom en kartläggning av språksituationen anses leda till rasism.

”Jag blev rasistanklagad och de fick mig att gråta”, säger den enda forskare som har gjort en ansats att kartlägga antalet modersmålstalande i de olika språken.

Kommentar: Det här är ju rent sinnessjukt beteende! Att rasistanklaga en forskare som presenterar ovedersägliga sanningar, det vill säga fakta, det är sjukt. Något torde vara allvarligt mentalt och/eller intelligensmässigt fel hos människor som ger sig på en forskare på det sättet.

Vidare ur texten:

Nyligen beskrev debattören och Slöseriombudsmannen Josefin Utas den bristfälliga kunskap som finns om språksituationen i Sverige, samtidigt som myndigheter, kommuner och vårdinrättningar tar allt fler egna initiativ att översätta sin information. Detta med närmast oöverskådliga kostnader för svenska skattebetalare.

En av mycket få forskare som har gjort en ansats att kartlägga de olika modersmålens utbredning i Sverige heter Mikael Parkvall. Men han svär på att han aldrig kommer att göra om det.

– Jag skulle aldrig göra om samma sak igen. Och jag ångrar att jag gjorde det. De fick mig att gråta och jag blev kallad rasist, säger Mikael Parkvall till Bulletin.

Han är disputerad forskare och lektor i lingvistik. Han har tidigare arbetat vid Stockholms universitet. Myndigheterna har inte gjort några ansträngningar på många årtionden att försöka ta reda på antalet modersmålstalande i de olika språken.

– År 1930 och 1945 gjordes det i Norrbottens län. That’s it!

Sedan dess har forskningsfältet varit en förbjuden zon enligt Mikael Parkvall. Myndigheterna har snarare motarbetat initiativ i den riktningen.

Kommentar: Nej, Mikael Parkvall ska inte ångra att han kartlade modersmålens utbredning i Sverige. Absolut inte! Han ska inte låta okunniga och svaga individer, sådana som tar till rasistsläggan när faktiska fakta (!) inte passar dem och de inte har annat att komma med, få honom att sluta forska och presentera fakta. Dumheten ska inte segra.

Läs resten av artikeln, det blir bara värre …

Vidare: Som Mikael Parkvall skriver så tillhandahåller “fullt respektabla demokratier som Finland, Schweiz och USA” data över utbredningen av modersmålen. Den faktabaserade informationen om härkomst och modersmål hos befolkningen i Finland, där man har en fungerande folkbokföring och inte anser att fakta är rasistiska, ser ut så här:

Källa: Tilastokeskus.

Kommentar: Det totala antalet folkbokförda människor i Finland uppgick alltså den 31 december 2020 till 5.533.793. Av dem var 5.089.762 finländare och 444.031 utlänningar. Fakta. Inget annat.

Källa: Tilastokeskus.

Kommentar: Som synes hade 92 procent av befolkningen i Finland något av landets två officiella språk – svenska och finska – som modersmål den 31 december 2020. Personer med ryska som modersmål (ryskan är alltså det nästa största modersmålet) uppgick till 1,5 procent och den näststörsta modersmålsgruppen är ester som utgör en knapp procent av hela Finlands befolkning.

Slutkommentar: Att man har en fungerande folkräkning i ett civiliserat land är en självklarhet. Och naturligtvis är det inte på något sätt “rasistiskt” att utifrån en sådan presentera fakta om landets demografi. Det är nog bara i Sverige, där det inte  gjorts någon folkräkning på över 30 år, som man kallar demografiska fakta för “rasistiska”. Med den svenska logiken är förstås också finska Tilastokeskus (Statistikcentralen) rasistisk. Men hur man i det allt mindre civiliserade landet Sverige kastar rasistanklagelser omkring sig, det knappast något man i andra länder bryr sig om. På sin höjd kanske man skakar förundrat på huvudet.

© denna sajt.