Idag firar man i Finland Miina Sillanpää, den första kvinnliga ministern i Finland. Visste ni förresten att första gången i världen som kvinnor valdes in i en riksdag var i Finland?

I den här intressanta dokumentären får man veta mer om hur Finland på hundra år gick från att vara ett fattigt, ojämlikt land till ett av de främsta i världen på mängder av områden. Inte minst jämställdhet. Dokumentären är knapp 11 minuter lång och på engelska så de flesta kan se den och förstå vad som sägs. Den börjar med orden, översatta till svenska:

I början av 1900-talet var Finland ett av de fattigaste och mest ojämlika länderna i Europa.

Se dokumentären här:
Finland. The History of Equality