På Finlands självständighetsdag den 6 december 2019 publicerades nedan video och tal till landet på Statistikcentralens sajt. Det passar bra att uppmärksamma uppgifterna så här i början av det nya året, det nya decenniet.

Videon Bra gjort, Finland

Talet till Finland och fakta om Finlands ställning i världen

Bästa Finland, bästa festföremål!

Den sjätte december är det Din högtidsdag. Under Din 102-åriga självständighet har Du utvecklats till ett exemplariskt land i många avseenden. Man brukar berömma hjältar, men så här som finländare är det ibland lite svårt med beröm. Därför sökte vi över hela världen synpunkter på i vilka sammanhang Du har lyckats.

Det värmer vårt hjärta speciellt att Du är ett bra land för barn.

När barnen växer upp i Din famn och blir lite äldre, är det en glädje att se att unga personer är tillfreds med sitt liv och att Du ger dem goda förutsättningar för livet.

Utbildningen och välbefinnandet Du erbjuder ger resultat som påverkar ända till vuxenlivet.

Jämställdhet är något Du är särskilt känd för i världen. Du är ett land där människor oberoende av kön har goda möjligheter att verka i samhället.

 • Finland är det fjärde jämställdaste landet i världen.
  Världsekonomiskt forum (WEF), Global Gender Gap Report 2018
 • I Finland är fördelningen av makten mellan könen det tredje mest jämställda i EU.
  Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Gender Equality Index 2019: Power
 • Enligt en jämförelse i början av år 2019 har Finland näst mest kvinnliga riksdagsledamöter i Europa.
  Interparlamentariska unionen (IPU) och UN Women, Women in Politics 2019
 • Finland är världens tredje bästa land för kvinnor.
  Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) och fredsforskningsinstitutet (PRIO), Women, Peace and Security Index 2019

Företagsverksamhet, innovationer och konkurrenskraft är viktiga för nutidens stater. För att vara 102 år är Du exceptionellt förtrogen med digitalisering och innovation. En alert stat, minsann!

Så här under Din högtidsdag är det den mörkaste tiden på året. Vi kan ibland klaga på mörkret, kylan, högljudda konversationer, människor som kommer för nära vid busshållplatsen… Trots vårt klagande är vi i genomsnitt tämligen nöjda. Och tillitsfulla. Ibland tvivlar vi dock på att Du är världens lyckligaste land. Men så sägs det i världen.

För att omskriva Tolstojs ”alla lyckliga länder liknar varandra”. I flera av dessa jämförelser vi presenterar är Du i täten tillsammans med de andra nordiska länderna. På basis av jämförelserna ger Du oss flertalet orsaker att vara nöjda och lyckliga.

Utmärkta prestationer av en 102-åring. Varma gratulationer och trevlig självständighetsdag, Finland!

Och här är några tidigare texter här på sajten på temat “Finland bäst i världen”:

•  Finland. Världens bästa land. – 25 mars 2017. Ur texten:

Siffror och statistik för år 2016 från Statistikcentralen

Trygghet och samhället
Finland är världens stabilaste stat.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2016

Finland är världens tryggaste land.
World Economic Forum, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015: Finland

•  Finland. Skyddet för äganderätten är bäst, luften är renast och landet har flest läskunniga i världen. – 30 december 2018. Ur texten:

Under rubriken Finland bland de ledande i världen presenterar Statistikcentralen en lång lista. Så lång att allt inte har tagits med här, men många viktigas ”ledande” och ”bäst” i världen finns med. Inget ”tyckande”, statistiska fakta.

•  Finland. Om landet i Svenska Dagbladet: Bäst i världen på mycket; ett tryggt land där folket har stor tillit till varandra, polisen och andra myndigheter, medier och politiker. – 23 februari 2019. Ur texten:

Jag har ju i många år skrivit om fenomenet att Finland ligger etta, eller bland de tre främsta länderna i världen i en mycket stor del av de mätningar och index över olika samhällsområden som görs. I Sverige har man inte gärna velat rapportera om detta, kanske för att Sverige självt rasar i de flesta mätningar och index. Kanske tycker man att det är pinsamt att ett mycket litet grannland är så mycket mer  framgångsrikt, tryggt, lyckligt, utbildat etc, ett land som låg i ruiner för 70 år sedan efter krigen, men som rest sig och lyckats bli bäst i världen? Jag vet inte, men någon anledning finns det ju till att man så sällan i Sverige framhåller Finland som ett lysande föredöme på de flesta områden. Än mindre har velat ta till sig att man kan lära sig mycket av Finland.

•  Finlands regerings informationskampanj: ”Finland har världens bästa valsystem – fundera varför.” – 26 mars 2019. Ur texten:

Måndagen den 25 mars startade statsrådets kanslis, justitieministeriets och Säkerhetskommitténs informationskampanj med temat ”Finland har världens bästa valsystem – fundera varför”.

•  UN World Happiness Report 2018: ”Finland picks up a second gold medal here, as home to the world’s happiest immigrants.”   – 15 mars 2019. Ur texten:

The immigrant happiness rankings are based on the full span of Gallup data from 2005 to 2017, which is sufficient to have 117 countries with more than 100 immigrant respondents. Finland picks up a second gold medal here, as home to the world’s happiest immigrants.

•  Finland. Från fattigt, ojämlikt land till ett av världens bästa att leva i – på hundra år. – 1 oktober 2019. Ur texten:

Idag firar man i Finland Miina Sillanpää, den första kvinnliga ministern i Finland. Visste ni förresten att första gången i världen som kvinnor valdes in i en riksdag var i Finland?

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.