Så här kommenterar Thomas Gür hotet från de ensamma männen på sin Facebook-sida den 4 januari och som publiceras med hans tillstånd och som jag instämmer i till fullo:

Av rubriken till detta inlägg framgår tydligt att detta har varnats för i åratal, men att de ansvariga – som vanligt och som normen numera är i Sverige – har de, som gärna kallar sig ansvariga men som i själva verket är oansvariga till den grad att det närmar sig bedrägligt, ”inte set det komma”. Ibland kan man undra om de ens kan läsa, se och höra information om samhällsfaror som ökar med en präriebrands hastighet medan de sitter och tillsätter utredningar och kommissioner?

Några påminnelser om vad som sagts och skrivits och varnats för här på denna sajt och i andra medier, men som ”de kortnästa” som arvoderas av våra skattepengar, inte sett komma:

•  ”Det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige” – 28 november 2017. Ur texten:

Valerie M Hudson, professor och ansvarig för the Program on Women, Peace and Security, Texas A&M University, USA, har i en intervju i Göteborgs-Posten sagt att ”det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige”. Och:

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar.

•  Här odlar män kvinnohat och uppmanar till våld – för att de är ”ofrivilliga celibater” – 26 april 2018, Café. Ur texten:

Elliot Rodger var en 22-årig man från Santa Barbara i Kalifornien. I maj 2014 sköt och körde han ihjäl totalt sex människor innan han tog sitt eget liv. Efter dådet hittades en video där Elliot förklarade sitt hat mot kvinnor.

”Under de senaste åtta åren, ända sedan jag nådde puberteten, har jag tvingats genomlida en existens av ensamhet, avvisanden och icke tillfredsställda drifter”, säger han i videon.

”Allt för att tjejer aldrig har varit attraherade av mig. Tjejer gav sin affektion, och sex, och kärlek till andra män, men aldrig till mig. Jag är 22 år gammal och jag är fortfarande oskuld. Jag har inte ens kysst en tjej. (…) Ni tjejer har aldrig varit attraherade av mig. Jag vet inte varför, men jag kommer straffa er alla för det!”

Utöver sitt hat mot kvinnor förklarade han även sitt hat mot ”alla sexuellt aktiva män som levde bättre liv” än han själv, och på så sätt rättfärdigade han att mörda både män och kvinnor.

•  The rage of the incels – 15 maj 2018, The New Yorker. Ur texten:

Several distinct cultural changes have created a situation in which many men who hate women do not have the access to women’s bodies that they would have had in an earlier era. The sexual revolution urged women to seek liberation. The self-esteem movement taught women that they were valuable beyond what convention might dictate. The rise of mainstream feminism gave women certainty and company in these convictions. And the Internet-enabled efficiency of today’s sexual marketplace allowed people to find potential sexual partners with a minimum of barriers and restraints. Most American women now grow up understanding that they can and should choose who they want to have sex with.

In the past few years, a subset of straight men calling themselves “incels” have constructed a violent political ideology around the injustice of young, beautiful women refusing to have sex with them.

•  Det är inte samhällets fel att män inte får ligga – 26 september 2019, Expressen. Ur texten:

Ansvaret för att man inte får ligga med kvinnor läggs på ”samhället” och på de cirka 20 procent av attraktiva män som anses lägga beslag på 80 procent av allt sex så att det blir lite eller ingenting över för resten av männen. Den bristande insikten att man måste ta ansvar för sitt eget liv är tyvärr någonting som inte är begränsat till incelvärlden.

Och här några texter om mansöverskottet och dess farlighet som de kortnästa också har missat::

•  Sonesson: Rödgrön feminism struntar i mansöverskottet – 23 april 2018, GöteborgsPosten. Ur texten:

Förra veckan gick regeringen vidare med det hårt kritiserade lagförslaget som syftar till att låta 9 000 vuxna utan skyddsskäl stanna i Sverige. Den absoluta majoriteten av dessa personer är ogifta barnlösa män.

Trots att regeringen stoltserar med att vara feministisk lider den av ett pinsamt ointresse för frågan om könsbalans i befolkningen.
* * *

Hans Rosling, som avled förra året, var professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet och gjorde sig världskänd för sina pedagogiska föredrag om statistik över global hälsa. I slutet av 2015 gick professor Rosling ut och varnade för att Sverige snabbt närmade sig samma sneda könsfördelning bland ungdomar som Kina.

Då fanns det runt 35 000 fler tonårspojkar än tonårsflickor i Sverige som en konsekvens av mottagandet av ensamkommande unga.

•  Politikerna kan inte blunda för mansöverskottet längre – 9 augusti 2018, Expressen. Ur texten:

När Michaela Fletcher, M-kommunalråd i Österåker, väl lyfte frågan för ett par år sedan anklagades hon av en lokal socialdemokrat för att underblåsa en ”onyanserad bild” av ensamkommande pojkar.

Redan under flyktingkrisen 2015 konstaterade Hans Rosling, professor i internationell hälsa, numera avliden, att könsobalansen i vissa åldersgrupper i Sverige började närma sig nivåerna i ettbarnspolitikens Kina.

Sedan dess har könsfördelningen bland dem som söker asyl blivit aningen mindre skev. Men i åldersgruppen 14 till 34 år var det ifjol ändå nästan dubbelt så många män som kvinnor som sökte asyl i Sverige.

Över tid leder det till dramatiska skillnader. Sedan 2012 är det 100 000 fler män än kvinnor som har sökt asyl i Sverige i den yngre åldersgruppen, enligt statistik som Stefan Olsson, regionråd i Uppsala, M, tog fram i juli.

En del av dem kan visserligen redan ha lämnat Sverige. Andra har fått ta hit anhöriga. Men till det ska läggas de många invandrare som aldrig ger sig till känna för myndigheterna och där männen också är i dominans.

•  Mansöverskott, våldsbrott och antisocialt beteende – 15 augusti 2018, Ledarsidorna. Ur texten:

Vid 2015 års slut var könsfördelningen mellan pojkar och flickor i åldersgruppen 16-17 år uppseendeväckande skev i Sverige: 123 pojkar på 100 flickor. Det innebär en större obalans mellan könen än vad Kina och Indien har, länder som systematiskt ägnat sig åt selektiv abort. Inget land har någonsin haft en så skev könsfördelning som Sverige har just nu. Detta tycks regeringen vara helt omedveten om – för inte anser de väl att det är utan betydelse? Vi talar alltså om en regering som vill lagstifta om könskvotering till bolagsstyrelser och som drivit ”varannan damernas” i riksdag och regering i decennier. Om det anses viktigt med en jämn könsfördelning i bolagsstyrelser och i riksdagen bör det rimligtvis vara det även i samhället totalt.

Kommentar: Sverige är ett av de länder i världen som har störst överskott av män i sexuellt aktiva åldrar. Ändå tycker aktivister och oansvariga politiker att ännu fler ska tas in i landet och att alla de tiotusentals män – främst afghaner från Afghanistan, Iran och Pakistan – som kom i den stora invandringsvågen 2015 och även därefter, ska få stanna här trots att de i flera processer fått beslut om att de ska lämna landet. Det är fullkomligt obegripligt att det kan få fortgå!

Många hitkomna män från våldsamma länder utanför Europa, där kvinnor inte är mycket mer värda än husdjur, har dessutom begått våldtäkter ensamma och i grupp och andra sexuella övergrepp mot både kvinnor och barn och även mot pojkar här i landet, medan de tillåtits vistas här utan att ha rätt till det. I hur många länder utom Sverige går förresten begreppen ”tillåts vistas här” och ”har inte rätt att vistas här” ihop?

Politikerna, främst i regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men också i Folkpartiet och Centerpartiet, visar mycket tydligt att de inte bryr sig om landets kvinnors säkerhet och de rättigheter och det skydd för kvinnor som Sverige, som enda land i världen med en feministisk regering, borde vara främst på jorden att respektera och prioritera.

 

© denna sajt. Vid citat ska länk till originaltexten alltid anges så att citaten inte ”hänger i luften” utan kan tas del av i sin kontext.