Genom åren har jag publicerat miggors och andras berättelser och information om anhöriginvandring och även skrivit om ämnet själv. Här följer ett antal exempel (en bråkdel av de publicerade texterna…) i en textkavalkad.

•  Försörjningskrav vid anhöriginvandring21 december 2007, för 11,5 år sedan. Ur texten:

Regeringen är nära en uppgörelse om försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring, dvs att invandrare ska kunna försörja sig i Sverige för att få ta hit anhöriga. Detta har diskuterats länge, men nu verkar det som om man har nått enighet om frågan i alla Allianspartierna.

•  Försörjningskrav vid anhöriginvandring införs – de som undantas är fler än de som omfattas 22 december 2009, för drygt 9,5 år sedan. Ur texten:

Foto: Pawel FlatoMigrationsminister Tobias Billström:

När anhöriginvandringen sker oplanerat och utan en ordnad inkomst eller bostad för familjen innebär det stora påfrestningar för såväl enskilda som för samhället och inte minst kommunerna. Med försörjningskravet kommer nyanlända till ett innanförskap och inte till ett utanförskap. Det ger mer ordning och reda i de kommuner som tar ett stort ansvar för mottagandet.

•  Försörjningskrav vid anhöriginvandring – 15 april 2010, för drygt 9 år sedan. Ur texten:

Undantagen från detta krav är dock så många, att det beräknas att endast ca 8-10 procent kommer att omfattas av försörjningskravet.

•  En migga om anhöriginvandring: ”Men dessa somalier har själva varken styrkt sin identitet eller ens gjort den sannolik…” – 7 oktober 2010, för snart 9 år sedan. Ur texten:

Men dessa somalier har själva varken styrkt sin identitet eller ens gjort den sannolik, vilket i klartext betyder att vi inte har en aning om vilka de är. Oftast har vi här i Sverige inte en aning om varifrån de kommer heller. Inte ens om de verkligen kommer från Somalia…

Men, om någon kvinna som vi gett PUT under dessa lösa förutsättningar, hävdar att hon har sex minderåriga barn som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till henne så borde det kanske räcka med DNA-tester och åldersutredningar. Å ena sidan vet vi då vilka som är nära släkt med varandra, men å andra sidan vet vi fortfarande varken vilka de är eller varifrån de egentligen kommer…

•  Rättsmedicinalverket räknar med att göra runt 10.000 DNA-analyser av anhöriga till asylsökande under 2012 – 16 november 2012, för snart 7 år sedan. Ur texten:

Kerstin Montelius, genetiker vid Rättsmedicinalverket:

Hittills i år har mellan sex och sju tusen analyser gjorts och innan året är slut räknar man med att göra runt 10.000. Framförallt handlar det om personer från Somalia, men också från Afghanistan.

Den som fått asyl i Sverige får lämna DNA-prov och resten av familjen utomlands går till någon av Sveriges ambassader och proverna skickas sedan hit.

Och:

Till slut kan också nämnas, att Migrationsverket anger följande i sin prognos från maj 2012 under rubriken Faktorer som talar för fler asylsökande till Sverige från Somalia/Afrikas Horn:

Den nya domen från Migrationsöverdomstolen slår fast DNA-analys som styrker föräldraskapet kan godtas som skäl nog att bevilja familjeåterförening även om identiteten i övrigt inte kan styrkas. Den nya praxisen skapar nya möjligheter till familjeåterförening för somaliska barnfamiljer och ökar därmed drivkraften för migration. Motsvarande praxis finns inte i andra europeiska mottagarländer av somaliska asylsökande.

•  Apropå att ”M vill skärpa kraven på anhöriginvandring” – 29 december 2012, för 6,5 år sedan. Ur texten:

Foto: Pawel FlatoDet är befriande att höra Tobias Billström, ansvarig minister, tala klarspråk:

De inströmningstal som vi har sett när det gäller asylsökande ligger i dag på så höga nivåer, och kommer att göra det under de kommande åren, att vi måste fundera över vilka villkor som dom anhöriga som kommer till Sverige framöver kommer att komma under.

•  En migga om ”När blev ”hopp om ett bättre liv” grund för permanent uppehållstillstånd i Sverige?” – 2 augusti 2013, för 6 år sedan. Ur texten:

Våra politiker skapar regler, asylsökarna anpassar sig efter dem. Varför skulle de inte göra det? De har knappast något att förlora.  Självklart försöker de optimera sina möjligheter  genom att försöka ta sig till det land som har mest att erbjuda. Vad alla inte känner till är att det är ju inte någon större skillnad på asyllagstiftningen inom EU, men det är en jäkla skillnad när det kommer till mottagande och de ekonomiska förhållanden som erbjuds, liksom möjligheten till anhöriginvandring!

Klart att man påstår att man är under 18 år när det erbjuds så mycket bättre livsbetingelser och standard om man är det. Klart att man vill komma till ett land där de anhöriga har en chans att få komma efter. Och givetvis kan även den, som faktiskt har ett skyddsbehov, vilja välja landet med de mest gynnsamma förhållandena. Jag tror inte det finns en motsägelse i det. Men jag har för länge sedan insett att

asylinvandringen handlar om ett enda stort bedrägeri och det är väldigt många som tjänar en väldig massa pengar på detta bedrägeri.

•  Centerpartiet har inte tänkt igenom sina förslag ordentligt – 21 september 2013, för snart 6 år sedan. OBS! Sanslös läsning! Ur texten:

Ytterligare ett svårbegripligt förslag från Centerpartiet:

Invandrare ska kunna återförenas med sina äldre anhöriga: föräldrar, mostrar eller fastrar, så länge de själva står för deras kostnad. Kravet är att man ska teckna försäkring för att täcka sjukvård och äldreomsorg.

Ett sådant här uttalande borde någon absolut ha stoppat innan det nådde offentligheten! Det är direkt pinsamt att ta del av så oklart formulerade, tillika verklighetsfrämmande och omöjliga idéer!

•  En migga: ”Ledningen på Migrationsverket ger inte medarbetarna riktlinjer och verktyg för att komma till rätta med asylmissbruket.” – 11 september 2014, för nästan 5 år sedan. OBS! Viktig läsning då, viktig läsning nu! Ur texten:

Ytterligare minskning av antalet asylsökande blir det om lagstiftning sker på tre områden:
1.  Förbud mot kusinäktenskap.
2.  De personer som bor i Sverige måste kunna försörja både sig själva och de personer som man vill ska invandra till Sverige, med undantag för de med beviljad flyktingstatus som redan har en kärnfamilj i ett annat land.
3.  Begränsa anhöriginvandringen till att omfatta endast kärnfamiljen.

•  Thomas Gür: ”Det sägs ofta att familjeåterförening är en mänsklig rättighet och att staten därför inte kan ställa försörjningskrav. Detta stämmer inte vad jag kan se.” – 23 november 2014, för snart 5 år sedan. Ur texten:

Thomas Gür, foto Åke GunnarssonAngående försörjningskrav på anhöriginvandrare har jag behövt göra en genomgång av Europakonventionen och EUs direktiv om rätten till familjeåterförening. Det sägs ofta att familjeåterförening är en mänsklig rättighet och att staten därför inte kan ställa försörjningskrav. Detta stämmer inte vad jag kan se.

 En migga: ”Jag måste sitta och bevilja PUT till ”ensamkommande afghaners” anhöriga, som märkligt nog ofta bor i Pakistan.” – 29 augusti 2017, för snart 2 år sedan. Ur texten:

Jag måste sitta och bevilja PUT till kusiner som gift sig med varann, gambianer som gift sig med 30 år äldre damer på semester, ”ensamkommande afghaners” anhöriga (som märkligt nog ofta bor i Pakistan), eritreaner utan id-handlingar, osv osv osv.

Vi ”vet” till exempel ofta att ett ärende rör sig om ett skenäktenskap, men eftersom bevisbördan ligger på oss i sådana fall så måste vi blunda och bevilja rätt ofta, trots att varje normalt funtad person inser att det är sken. Vi gör så gott vi kan för att avslöja fusk, men eftersom vi inte har resurser att utreda i oändlighet och eftersom det ska fattas ett beslut, helst fort, så måste vi blunda för vissa saker. Därav det på Migrationsverket närmast institutionaliserade begreppet ”blunda och bevilja”.

•  En migga: ”En stor del av ’anhöriginvandringsbranschen’ är ju mer eller mindre förklädd människohandel.” – 19 september 2017, för snart 2 år sedan. Ur texten:

En migga skriver till mig nu i kväll, apropå mannen med tre fruar och 16 barn som Nacka kommun placerat i tre lägenheter inköpta för 14 miljoner kronor:

Förmodligen har mannen, eller fruarna, fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnen. I sådana fall spelar äktenskapet mindre roll för uppehållstillståndet, för det är ju anknytningen barnet/föräldern som spelar roll då. När det gäller äktenskapen så vet jag faktiskt inte hur de kan ha erkänts av Skatteverket. Jag kan egentligen bara misstänka att det skett ett misstag, min erfarenhet är att Skatteverket kan sina saker när det kommer till äktenskap, så det där är ett verkligt mysterium! Men kanske har någon klantat till det på folkbokföringen. Visserligen har det ingen betydelse om han fått tillstånd på barnen, men det är hursomhelst en teori om hur det kan ha gått till.

 En migga: ” Asylströmmen må ha avtagit, men anhöriginvandringen rullar samtidigt in som en tsunami som ingen riktigt vill kännas vid.” – 24 januari 2017 för 2,5 år sedan. Ur texten:

När jag tänker på den kommande anhöriginvandringen så blir till och med jag mörkrädd när jag ser de mängder som vill komma till Sverige på anknytning till sina släktingar. Här snackar vi utvandring…

Asylströmmen må ha avtagit, men anhöriginvandringen rullar samtidigt in som en tsunami som ingen riktigt vill kännas vid. Det är som att man tror att anhöriginvandring inte räknas bara för att de inte belastar asylsystemet, och som om man glömmer bort att den ju belastar alla andra system och medför enorma kostnader. De ska ju också bo någonstans, deras barn ska ju också gå i skolan (det behövs alltså skolor och lärare), få vård (sjukhusen klarar ju inte ens nu sitt uppdrag), tandvård (det finns inte tillräckligt med tandläkare) och alla möjliga bidrag (varifrån ska de pengarna tas?) ska betalas ut.

 En migga: ”Nej Johanna Jönsson! Anhöriginvandrare till syrier kommer att söka skyddsstatus och blir då per definition asylsökande.” – 22 januari 2019, för ett halvår sedan. Ur texten:

I en debattartikel i Expressen den 17 januari under rubriken SD sprider felaktigheter om anhöriginvandringen, hävdar Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson att

Anhöriginvandringen kommer att leda till en marginell ökning av antalet asylsökande.

Det hon medvetet eller omedvetet förbiser är att dessa tillstånd som anhöriga kommer att handläggas som förlängningsansökningar. Dessa tillstånd löper på samma tid som den som de beviljas anknytning till. Vid utgången av tillstånden förväntas de ansöka om förlängning och kan då ansöka om förlängt tillstånd med hänvisning till skyddsbehov, alltså asyl.

De söker alltså statusförklaring som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Eftersom de ansöker om skydd för första gången skall de således utredas om sina skyddsskäl, men även frågan om uteslutande (exklusion). Detta kräver muntlig utredning. Då många av de anhöriga själva torde vara syrier så kommer de – om inte läget i Syrien förändras till det bättre på ett varaktigt sätt – att omfattas av praxis att alla från Syrien anses skyddsbehövande på grund av det allmänna läget i landet. De kommer då att beviljas alternativ skyddsstatus – alltså just asyl!

•  Finland. Sverige. Om anhöriginvandring. Om försörjningskrav. – 19 juni 2019, för drygt en månad sedan. Ur texten:

Om familjen exempelvis består av två vuxna och av två minderåriga barn, krävs total 2.600 €/ca 29.510 kr per månad (1.000 €/ca 11.350 kr + 700 €/ca 7.945 kr + 500 €/ca 5.675 kr + 400 €/4.540 kr) för att försörja familjen.

Om familjen exempelvis består av en ensamförsörjare och fyra minderåriga barn, krävs total 2.400 €/ca 27.240 kr per månad (1.000 €/ca 11.350 kr + 500 €/ca 5.675 kr + 400 €/ca 4.540 kr + 300 €/ca 3.405 kr + 200 €/ca 2.270 kr) för att försörja familjen.

 I rättsligt ställningstagande från Migrationsverket: Varken familjeåterföreningsdirektivet eller EU- domstolens praxis ger någon ledning om vad ”välgrundade utsikter” innebär. – 4 juli 2019, för två veckor sedan. OBS! Viktig läsning, läs hela inlägget! Ur texten:

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen (2005:716) ska, om den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a §, beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Vid tillämpning av 5 kap. 17 a § andra stycket utlänningslagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 b samma lag vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

Den som till äventyrs vill och orkar läsa mer kan använda sökfunktionen på sajten och till exempel söka på anhörig, anknytning, familjeåterförening.

 

© Samtliga texter på denna sajt. Vid citat, länka alltid till originalinlägget. Tack!

Bidrag tas tacksamt emot: