Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Helsingin Sanomats sajt (på finska).

En somalisk man född i Finland, utvisas till Somalia. Den kriminellt belastade mannen utgör enligt Högsta förvaltningsdomstolen ett hot mot Finland.

Ur artikeln:

En somalisk man som är född i Finland och har bott i landet hela sitt liv utvisas till Somalia. Enligt högsta förvaltningsdomstolen väger mannens fortsatta brottsliga verksamhet tyngre än hans familjeband till Finland.

Mannen föddes i Finland 1993 och vid fyra års ålder fick han permanent uppehållstillstånd. Som minderårig hamnade han dock i en kriminell spiral och dömdes till villkorligt fängelse för bland annat elva rån.

Hans kriminella verksamhet och de straff som följde på hans brott (sammanlagt tio fängelsestraff)  fortsatte in i vuxenlivet som en oavbruten ström. Brotten omfattade ett brett spektrum av handlingar, bland annat rån, misshandel, olaga hot, betalningsbedrägerier och grovt rattfylleri.

På grund av den fortsatta brottsligheten begärde polisen att mannen ska utvisas till Somalia och Migri, Migrationsverket, har godkände begäran. Helsingfors förvaltningsdomstol, intog samma ståndpunkt i ärendet.

Mannen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, HFV. Han hävdade att han var född och hade bott hela sitt liv i Finland. Han har aldrig besökt Somalia och har inga stödnätverk eller bekanta i landet. Han uppgav att hans föräldrar av någon anledning inte ansökte om finskt medborgarskap för honom, och han själv kunde senare inte ansöka om det på grund av sitt straffregister.

Vidare framkommer i artikeln att mannen ansåg att han skulle likställas med en finsk medborgare. Men:

Han är somalisk medborgare och i befolkningsregistret anges hans modersmål vara somaliska. Han har två barn och de är finska medborgare. Mannen har uppgett att han bott med det yngre barnet och dess mamma. Men det fanns inga bevis för detta, endast mannens ord.

Mannen försäkrade också Högsta förvaltningsdomstolen att han hade förändrat sin livsstil. Förändringen skedde efter att han informerats om Migris beslut om utvisning. 2020 fick han jobb som ungdomsrådgivare. Fakta stödde emellertid inte mannens påstående om att han lever laglydigt; under processens gång framkom nya brottsmisstankar mot honom.
———-
HFV hänvisade till rättspraxis från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (EIT). En balans måste uppnås mellan individens och samhällets intressen.

“När en utvisad person har bott större delen av sin barndom i utvisande stat och fått sin uppväxt och utbildning där, måste utvisningen vara exceptionell och omständigheterna som talar för utvisning måste vara mycket starka”, betonade HFV.

HFV uppskattar att den somaliska mannen utgjorde ett långsiktigt och allvarligt hot mot samhällets säkerhet. Hotet har inte försvunnit.

“Även om klagandens brott började i tonåren och brotten är väsentligt relaterade till klagandens narkotikamissbruk och de därav följande svårigheterna att hantera sitt eget liv, visar brottens kontinuitet, antal och kvalitet också brist på anpassning till det finska samhället,” anger HFV. Att mannen ständigt fortsätter göra sig skyldig till brott som äventyrar allmän ordning och säkerhet, talar starkt för utvisning och HFV ansåg att argumenten för utvisning var viktigare än argumenten mot utvisning. Barnens bästa motiverade inte en annan bedömning.

Utvisning av mannen till Somalia strider inte heller mot proportionalitetsprincipen eller konventionen om mänskliga rättigheter. HFV uppskattar att mannen inte är i fara i Somalia, även om säkerhetssituationen i landet är instabil.

Kommentar: Går det i Finland att utvisa personer som utgör hot mot landet och befolkningen så borde det väl gå även i Sverige, som har att följa samma internationella lagar och konventioner som Finland. Ett lands regering (oavsett vem som sitter på justitieministerns stol …) och dess domstolar har en skyldighet att alltid i första hand skydda det egna landet och dess folk/medborgare.

Man bör i Sverige, som i andra länder, ställa tydliga krav på dem som söker medborgarskap i landet. Det är absolut ingen mänsklig rättighet att, som i Sverige, beviljas medborgarskap utan att man ens styrker sin identitet (!), utan att man behärskar svenska, utan att man kan försörja sig själv, utan att man har anpassat sig till det svenska samhället och, givetvis, utan att man lever ett kriminellt liv som hotar Sverige.

Slutkommentar: Domen mot den somaliske mannnen i Finland, född och uppvuxen i landet, torde komma att tjäna som ett varnande exempel för andra som tror att man som utländsk medborgare kan leva ett kriminellt liv och ändå bli kvar i landet.

Information: Det är heller inte – och ska inte vara – lätt att erhålla medborgarskap i Finland. En hel del andra kriterier – förutom ett hederligt leverne – måste vara uppfyllda för att något så viktigt och värdefullt som upptagande i den gemenskap som ett medborgarskap utgör, ska kunna beviljas.

Läs också:
•  Finland. Om att kravet att behärska landets språk för erhållande av medborgarskap i Finland är en självklarhet. – 1 februari 2019. Ur texten:

Jag upprepar mig med ojämna mellanrum när jag – om och om igen – skriver om språkkrav för medborgarskap i grannlandet Finland. Sedan åratal har jag flera gånger i olika sammanhang, också här på den här sajten, skrivit om kravet på att man behärskar landets språk i tal och skrift för att man ska kunna ansöka om finskt medborgarskap. I Sverige har man upprörts över att personer som Mauricio Rojas och Nyamko Sabuni redan för mer än 15 år sedan försökte föra fram att samma självklarhet borde råda också i Sverige. Var och en kan själv inse att hade detta självklara krav funnits också i Sverige så hade till exempel hundratals miljoner, kanske rentav fler än så, skattekronor sparats in på tolkar och på översättning av diverse information till allehanda asylinvandrarspråk.

 Finland. Ny lag träder i kraft den 1 maj: Personer som också har ett annat medborgarskap och begår allvarliga brott kan förlora sitt finska medborgarskap.

– 27 april 2019. Ur texten:

Den som gör sig skyldig till ett brott som riktar sig mot Finlands vitala intressen och där det strängaste straffet är fängelse i minst åtta år kan förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är t.ex. äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi och spioneri. Ytterligare en förutsättning för förlust av medborgarskap är att personen har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff på minst fem år.

Medborgarskap kan likaså förloras på grund av allvarliga brott som begåtts i terroristiskt syfte, till exempel brott mot förbudet mot kemiska vapen, grov människohandel, tagande av gisslan, kärnladdningsbrott, kapning eller dråp under förmildrande omständigheter. Då förutsätts det dessutom alltid att brottet riktat sig mot Finlands vitala intressen.

•  Antal beviljade medborgarskap i Finland och Sverige 2020. – 8 maj 2021. Ur texten:

Finland. 7.816 personer beviljades finskt medborgarskap år 2020.
Sverige. 81.377 personer beviljades svenskt medborgarskap 2020.

© översättning Merit Wager.