Porträttet är målat av en av Finlands mest kända konstnärer, Axel (Akseli) Gallen-Kallela.

Eino Leino, egentligen Armas Einar Leopold Lönnbohm (faderns släktnamn var ursprungligen Mustonen), född 6 juli 1878 i Paldamo, död 10 januari 1926 i Tusby, var en finländsk diktare. Idag, 6 juli, firas i Finland Eino Leino-dagen, till minne av hans födelse.

Ur Biografiskt lexikon för Finland:

Eino Leino var den borne skalden, den första som ledigt nyttjade det finska språket för mångahanda litterära syften. Utgående från en folklig tradition och Kalevalamotiv utvidgade Leino sitt författarskap mot europeisk litteratur och blev i intellektuellt hänseende en världsmedborgare.
———-

Det finska nationaleposet Kalevala och den finska folkpoesin var inspirationskällan framom andra för Leinos tidiga diktning. Det mest lysande exemplet på hans nydaning av den gamla skattkammaren var den 1903 utgivna samlingen Helkavirsiä (sv. övers. Helkasånger), i vilken han eftersträvar en syntes av finsk folkdiktning och de nyaste europeiska litterära strömningarna. Hans användning av allegorier för att skildra de djupaste och mörkaste skikten i människopsyket gjorde intryck på kritiken.
———-
Trots att Eino Leino vid sin död den 10 januari 1926 i Tusby var bara 47 år gammal var hans liv i vissa avseenden fullbordat. Han hade redan som tolvåring publicerat sin första dikt i Hämeen Sanomat och hans produktivitet hade hållit sig uppe i 35 år. Under den tiden hade han publicerat fler än 80 originalverk samt ett stort antal recensioner, essäer, tidningsartiklar och kåserier. Härtill kommer omfattande översättningsarbeten.

Bertel Gripenberg utkorade Leino till den enda finska diktare som med rätta kunde kallas för geni; han hänvisade till Leinos överflödande andliga gåvor, mångsidighet och enorma arbetskapacitet.

Notera att ovan utdrag ur presentationen av Eino Leino i Biografiskt lexikon för Finland bara är en bråkdel av texten.

Den här dikten av Eino Leino, översatt till svenska, publicerade Finlands regering på Twitter idag:

Här läser Hannu Huuska dikten Tumma (Mörk, Den Mörke) till illustrationer av Petri Hiltunen: