Finland. I en studie av ca 650 000 finländare har man inte funnit några orsakssamband mellan hushållens inkomst som barn och vålds-, drog- eller psykiatrisk problematik senare i livet. Men det är förstås i Finland, det.

Sverige. Allt är annorlunda här. I Sverige finns ju till exempel kriminologen Jerzy Sarnecki. Han, som så gott som alltid ihärdigt framhåller att en stor anledning till att många människor som invandrat från utomeuropeiska länder och har en kultur och bakgrund som är vitt skild från en svenska, begår grova våldsbrott i större utsträckning än svenskfödda, är att de växer upp under “socioekonomiskt utsatta förhållanden”. Och att just det kan användas som förklaring till den grova och brutala brottsligheten bland – främst – män från just länder utanför Europa. I Sverige är det – och har länge varit – bekvämt att tillkalla “hovkriminologen” och låta honom uttala sig när något ohyggligt, fruktansvärt, brutalt och grymt våldsdåd skett (vilket gör att han är en ofta förekommande gäst i alla möjliga mediesammanhang). Att kontrollera hans utsagor, att göra studier liknande den som gjorts i Finbland, har ingen riktigt orkat eller mäktat med i Sverige. Bekvämt då med en “huskriminolog” som alltid levererar. En man vars ord som de som kallar sig “ansvariga” (regering, riksdag, journalister) i det närmaste okritiskt svalt, på samma sätt som de gjort på pandemiområdet, där experternas expert, överepidemiologen Anders Tegnell, getts enormt stort inflytande över hur (illa) coronapandemin har hanterats.

Läs nu inte den stora, riksomfattande undersökningen gjord i Finland och sprid för Guds skull inte den här texten eftersom den visar något helt annat än vad som hamrats in i svenska folket av dess regering via bland annat sin betrodda kriminolog. För tänk om någon skulle tro på det som den omfattande och gedigna finländska forskningen visar! Och tro att resultaten kanske kunde appliceras på Sverige. Hemska tanke! Då riskerar ju den svenska regeringens, de svenska politikernas och kriminologen Sarneckis teser att störta samman som ett korthus. Fast man kan ju faktiskt alltid påstå att det där bara gäller i grannlandet Finland, inte här. Inte i Sverige, där begreppet “socioekonomiskt utsatta områden” fått ursäkta nästan vilket beteende som helst av personer (nästan alltid män) som levt i familjer med låga inkomster och som kunnat/kan härja helt fritt i stark förvissning att svenskarna tycker att det är synd om dem. Och att svenskarna har dåligt samvete för att de försökt ställa lite mesiga krav, men sett mellan fingrarna med det mesta för att regeringen gömt sig bakom den ständige kriminologens teser.

Och glöm inte det som gällt så länge jag kan minnas, och fortfarande gäller i Sverige: “Finland och finländare har inget att lära svenskar.” Så slutsatsen i den nämnda studien är naturligtvis enbart applicerbar på finländska förhållanden och har ingenting med förhållanden i Sverige att göra.

Conclusions

Associations between childhood family income and subsequent risks for psychiatric disorders, substance misuse and violent crime arrest were not consistent with a causal interpretation.

Och:

Että näin. Att sålunda.

 

© denna sajt. Vid användande av, eller citat ur min text, vänligen länka till detta inlägg.