Jag upprepar mig med ojämna mellanrum när jag – om och om igen – skriver om språkkrav för medborgarskap i grannlandet Finland. Sedan åratal har jag flera gånger i olika sammanhang, också här på den här sajten, skrivit om kravet på att man behärskar landets språk i tal och skrift för att man ska kunna ansöka om finskt medborgarskap. I Sverige har man upprörts över att personer som Mauricio Rojas och Nyamko Sabuni redan för mer än 15 år sedan försökte föra fram att samma självklarhet borde råda också i Sverige. Var och en kan själv inse att hade detta självklara krav funnits också i Sverige så hade till exempel hundratals miljoner, kanske rentav fler än så, skattekronor sparats in på tolkar och på översättning av diverse information till allehanda asylinvandrarspråk.

Här är några texter i och kring ämnet. En del av texterna innehåller betydligt mer än de korta utdragen som publiceras här och kan med fördel läsas i sina helheter av dem som är intresserade.

•  Floder av meningar och ord – saker som sagts hundratals gånger genom åren upprepas på DN Debatt – 12 juni 2012. Utdrag ur texten:

Tre fp-ministrar skriver på DN Debatt den 12 juni under rubriken ”Kunskaper i svenska krav för medborgarskap” om det som vi är hur många som helst som har sagt – och skrivit – i  minst ett decennium: man ska behärska svenska för att bli svensk medborgare. Inget nytt där, inte. Och man börjar bli utled på den ständigt upprepade Ullenhag-floskeln om att ”600.000 utrikes födda går till jobbet varje vecka”.

•  Migrationsverket i Finland påminner om språkkraven som måste uppfyllas om man söker finskt medborgarskap – 14 december 2012. Utdrag ur texten:

Kunskaper i landets språk är ett självklart krav för att få bli medborgare i Finland. Man kan inte vara fullvärdig medborgare i ett land om man inte ens behärskar landets språk (vissa undantag beviljas dock).

•  Om olika syn på medborgarskap – 17 december 2014. Utdrag ur texten:

I Sverige är synen på medborgarskap en annan än i många andra länder. För att bli svensk medborgare krävs nästan inget annat än att man haft uppehållstillstånd i landet ett visst antal år. Det riskerar att urholka värdet av medborgarskapet och att, i en inte alltför avlägsen framtid, devalvera värdet av att inneha ett svenskt pass.

•  Finland. Språk- och andra krav för erhållande av finskt medborgarskap. – 26 mars 2015. Utdrag ur texten:

Färdighetsnivå 3, som alltså krävs för den som vill bli finsk medborgare innebär att personen:

Förstår längre talsekvenser och det centrala innehållet i många TV- och program om ämnet är bekant och taltempot normalt. Förstår vanliga texter om vardagliga företeelser, men krävande texter om ämnen som är främmande kan vålla svårigheter. Reder sig i vanliga praktiska talsituationer och kan skriva enkla sammanhängande texter om vanliga företeelser, även om grammatiska och terminologiska brister ibland kan vålla förståelseproblem.

•  Vad innebär egentligen medborgarskap i ett land? – 3 november 2016. Utdrag ur texten:

Det finns mycket att fundera på kring vad medborgarskap i ett land ska vara. Vilka rättigheter det ska ge och vilka skyldigheter det ska kräva. Man ser annorlunda på medborgarskap i många andra länder än man gör i Sverige. Det kan vara intressant – och det är viktigt – att öppet diskutera och noga fundera över vad ett medborgarskap ska vara – bara ett dokument (pass) eller något mer.

Och något om kraven för asylsökande att följa och efterleva finska lagar och regler:
•  Finland. Rak och tydlig information om rättigheter och skyldigheter och absoluta krav på att följa Finlands lagar. – 24 januari 2019. Utdrag ur texten:

Migrationsverket, Migri, i Finland, har låtit polisen ta fram nya informationsfilmer som ersätter tidigare varianter. De har också gjorts på flera språk än tidigare. Videoklippen är på sedvanligt finskt manér raka och tydliga och går inte att missförstå. De kan bland annat ses och höras på de stora asylsökarspråken arabiska, kurdiska, dari, somaliska och persiska men också på engelska. Målet har varit att göra budskapet så klart som möjligt för personer med olika kulturella bakgrunder och invandrare har också deltagit i planeringen och förverkligandet av filmerna.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.