Klicka på bild- och textrutan för att läsa hela artikeln.

Ur texten:

Migrationsverket, Migri, i Finland, har låtit polisen ta fram nya informationsfilmer som ersätter tidigare varianter. De har också gjorts på flera språk än tidigare. Videoklippen är på sedvanligt finskt manér raka och tydliga och går inte att missförstå. De kan bland annat ses och höras på de stora asylsökarspråken arabiska, kurdiska, dari, somaliska och persiska men också på engelska. Målet har varit att göra budskapet så klart som möjligt för personer med olika kulturella bakgrunder och invandrare har också deltagit i planeringen och förverkligandet av filmerna.

Lästips:

•  Finland. ”Vi förklarade att om en flicka ser en rakt i ögonen i Finland så betyder det absolut ingenting.” – 29 november 2015. Ur texten:

På Heinola mottagningscentral ordnade man på lördagen (28 november) undervisning för asylsökande där man bland annat informerade om att i Finland betyder det absolut ingenting om en flicka ser en man i ögonen.

Enhetschefen Sirkku Lindstam på Heinola mottagninscentral berättar för Ilta-Sanomat, att de unga män som tidigare under dagen greps på torget misstänkta för misshandel, är asylsökande.

Polisen har meddelat att tre utländska män misstänks ha trakasserat en 17-årig flicka på fredagen på torget i Heinola. Vittnen larmade polis som kom till platsen vid 19-tiden. Av de tre gripna personerna är två vuxna och en minderårig. Polisen satte de misstänkta i häktet.

 Finland. Hon föreläser i uniformskjol med pistol på höften och som ensamkommande kvinnlig polis får hon genast de asylsökandes fulla uppmärksamhet. – 5 december 2015. Ur texten:

– Av min en timme långa föreläsning går största delen till att berätta om kvinnans ställning, om jämställdhet och om att hos oss är familjevåld lika förbjudet som gatuvåld. Dessutom berättar jag om barnens ställning i Finland och om åldersgränser för sexuellt umgänge. Pelkonen talar om för de asylsökande att i offentligheten behandlas de som en grupp och inte som individer.

– Jag säger det rakt på sak, att de inte har lyxen av att bli bemötta som individer utan att de, tyvärr, behandlas som en grupp. Om en person begår ett brott så gör han hela gruppen en björntjänst.

•  Finland. Asylsökande får information om Finlands lag och finländska seder, jämställdhet och parförhållanden, sexualitet och sex i mobilen. – 12 januari 2016. Ur texten:

Migrationsverket meddelar att det, tillsammans med Funzi som producerar mobilinlärningstjänster, lanserat en kurs som behandlar Finlands lag och finländska seder, jämställdhet och parförhållanden, sexualitet och sex, sexualundervisning, sexuellt våld och trakasserier samt vikten av sexualhälsa. Asylsökande kan ta del av kursen i sina egna mobiltelefoner. Dessutom informeras också på mottagningscentralerna (asylboendena), av personalen och av polisen m.fl.

•  Finland. Polisens grundläggande information till asylsökande. – 13 juli 2016. Ur texten:

Polisen i Finland informerar rakt, tydligt och klart om Finlands lag och vad som gäller i Finland för alla som vistas i landet oavsett varifrån de kommer. Överkonstapel Nina Pelkonen, som här informerar, är en av de poliser som också på plats på asylboendena infordrar om Finlands lag för nyanlända asylsökande.

•  Finland. Republikens president i sitt nyårstal: ”Vi har sett hur vissa av dem som sökt skydd hos oss, och även fått det, själva har skapat otrygghet genom omänskliga gärningar.” – 1 januari 2019. Ur texten:

De som skapar vår trygghet har av tradition åtnjutit vår uppskattning. Nu kommer det emellertid allt oftare fram att de i sitt arbete blir utsatta för olämpligt, rentav aggressivt beteende. Något har gått allvarligt snett om de som tillhandahåller samhällets tjänster i sitt arbete måste vara rädda för de personer de hjälper.

•  Finland. Statsminister Juha Sipilä om de nya sexualbrottsmisstankarna i Uleåborg: ”Allvarliga brott inverkar negativt på möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Asylsystemets uppgift är att hjälpa nödställda men brottslingar kan det inte skydda. ” – 11 januari 2019. Ur texten:

Ur statsministerns pressmeddelande (som endast publicerats på finska i skrivande stund):

Alla som kommer hit måste följa Finlands lagar och respektera varje människas integritet. Detta ger vi inte avkall på med en enda millimeter. De som gör sig skyldiga till brott hålls ansvariga för sina handlingar i enlighet med rättsstatsprincipen. Allvarliga brott inverkar också negativt på möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Asylsystemets uppgift är att hjälpa nödställda men brottslingar kan det inte skydda. 

•  Finland. Inrikesminister Kai Mykkänen: ”Finländarnas rättsmedvetande säger, att fråntagande av finskt medborgarskap borde komma ifråga också när det gäller grova sexualbrott.” – 12 januari 2019. Ur texten:

Men enligt inrikesminister Kai Mykkänen borde det vara möjligt att återta medborgarskapet också av dem som dömts för grova sexualbrott. Ministern har tagit upp detta till diskussion. Han anser att saken ska utredas; att återta medborgarskapet i samband med terroristbrott håller man redan på att göra möjligt.

– Finländarnas rättsmedvetande säger, att att fråntagande av finskt medborgarskap borde komma ifråga också när det gäller grova sexualbrott. Personer med utländsk bakgrund måste fås att förstå att om man i Finland gör sig skyldig till grova sexualbrott så är huvudregeln att man utvisas härifrån.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.