Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Yles sajt (på finska).

Inrikesminister Mykkänen är beredd att återta (det finska) medborgarskapet av dem som begår grova sexualbrott. Också Migrationsverket tror på hårdare straff.

Under den rubriken rapporterade Yle redan för en månad sedan, den 13 december 2018, när de de fruktansvärda sexualbrotten mot minderåriga i Uleåborg blivit kända, följande:

Chefen för Migrationsverkets mottagningsenhet Pekka Nuutinen tror, att med hårdare straff än idag skulle man kunna förebygga att brott begås av asylsökande och invandrare.

– Genom mer kännbara sanktioner överhuvudtaget, så som förlust av medborgarskap, skulle kunna ha en förebyggande effekt, säger Nuutinen.

Han hänvisar till misstankarna om sexuellt utnyttjande och våldtäkter av barn i Uleåborg.
—————–
I riksdagen hanteras som bäst ett lagförslag (läs Finland. Riksdagens talman och inrikesministern: ”En brottsling kan vara ett nationellt hot mot Finland.”) enligt vilket personer ska kunna förlora finskt medborgarskap om de gör sig skyldiga till grova brott. Sådana brott kan vara landsförräderi, förräderi mot staten och brott som gjorts mot Finland i terrorsyfte. Sexualbrott nämns inte i lagförslaget.

Men enligt inrikesminister Kai Mykkänen borde det vara möjligt att återta medborgarskapet också av dem som dömts för grova sexualbrott. Ministern har tagit upp detta till diskussion. Han anser att saken ska utredas; att återta medborgarskapet i samband med terroristbrott håller man redan på att göra möjligt.

– Finländarnas rättsmedvetande säger, att fråntagande av finskt medborgarskap borde komma ifråga också när det gäller grova sexualbrott.

När en person mister sitt medborgarskap är det möjligt att utvisa personer som gjort sig skyldiga till grova brott ur landet.

Mykkänen påminner om att det i riksdagen som bäst bereds ett lagförslag som ska ge strängare straff för sexualbrott. Dessutom införs (infördes) den 1 januari 2019 en ny lag som gör det lättare att upplösa brottslingars uppehållstillstånd och utvisa dem från Finland.

– Personer med utländsk bakgrund måste fås att förstå att om man i Finland gör sig skyldig till grova sexualbrott så är huvudregeln att man utvisas härifrån.
—————–
Den stora strömmen av asylsökande år 2015 har märkts tydligt i polisens arbete i Uleåborg, i form av ökat sexuellt våld. Det var då det började komma stora skaror ensamma män till såväl Uleåborg som till hela Finland.

Sexuella trakasserier märktes i gatubilden, enligt kriminalkonstapel Milla Kynkäänniemi vid Uleåborgspolisen:

– Alltid när människor kommer från andra kulturer så blir det också krockar. I början märkte vi att det förekom mer sexuella trakasserier än tidigare. Det vore dumt att förneka att det var så.

Pekka Nuutinen, Migrationsverket, tror inte att det ligger kunskap bakom sexualbrotten. På mottagningsenheterna ( i Sverige “asylboenden”, min anm.) går man i flera omgångar igenom med alla boende vad lagen säger, och informerar om:

– Sexualbrott mot minderåriga är förbjudna i alla samhällen.

Också Polisen i Uleåborg har informerat de asylsökande hur man ska bete sig och uppföra sig i Finland, säger Milla Kynkäänniemi. Vi har hållit informationsträffar där vi upplyst om finsk lagstiftning och åldersgränser. Vi ar talat om sexuella handlingar, och om åldersgränser. Vi har försökt vara mycket tydliga.

Peka Nuutinen anser inte att man kan försvara sexualbrott genom att hänvisa till sin kultur:

– Kanske kan kulturella skillnader ha viss betydelse. Jag tror dock att i de här fallen vet man nog att man begår brott.
—————–
Nuutinen säger att den nu avslöjade sexualbrottshärvan kom som en överraskning trots att det har avslöjats alla möjliga sorters kriminalitet på mottagningsenheterna genom åren:

– Man kan säga att kriminalitet i olika former förekommer där liksom i det omgivande samhället. Brott och kriminalitet på mottagningsenheterna accepteras absolut inte och tystas inte ner.

© Översättning Merit Wager.