Klicka på bilden för att läsa hela talet.

President Sauli Niinistö uttryckte i sitt traditionella nyårstal djup oro för demokratins framtid i Europa och för den oreda som hotar hela vår världsordning.

Han konstaterade att Europa är den mest demokratiska, mest jämlika och friaste världsdelen.

Nu har vi emellertid hamnat i en destruktiv strid om våra egna värderingar. I stället för att exportera våra europeiska värderingar får vi nu försvara dem på hemmaplan. Och finns det kanske försök att importera värderingar som verkar främmande för oss? Vi vet vilka motsatserna till demokrati, jämlikhet och frihet är.

Vi kan med gott samvete säga att Finland är det mest demokratiska, mest jämlika och friaste landet i världen*. Vår styrka har alltid varit förtroende, också för myndigheter: från undervisning till socialväsendet, från polisen till hälso- och sjukvården.

De som skapar vår trygghet har av tradition åtnjutit vår uppskattning. Nu kommer det emellertid allt oftare fram att de i sitt arbete blir utsatta för olämpligt, rentav aggressivt beteende. Något har gått allvarligt snett om de som tillhandahåller samhällets tjänster i sitt arbete måste vara rädda för de personer de hjälper.

Respekten för demokrati mäts i vardagen, på båda sidor om bordet.

Presidenten konstaterade vidare att migrationen är det som delat Europa mest de senaste åren.

Vi har ingått internationella avtal om att skydda nödställda, och de avtalen ska vi följa. Men också hos oss har vi fått erfara att systemet kan missbrukas av personer som vill resa in i landet av andra orsaker. Dessutom har vi sett hur vissa av dem som sökt skydd hos oss, och även fått det, själva har skapat otrygghet genom omänskliga gärningar.

Presidenten menar att den som fått rätt att stanna i Finland och getts möjlighet till delaktighet också förutsätts vilja anpassa sig till vårt samhälle. Och att ta ansvar  genom vägledning av de egna.

Att bryta mot Finlands lagar och värderingar ökar risken för att hela folkgrupper blir stämplade och skapar djup misstro, till och med hat.

Talet avslutades med ord av författaren och poeten Eeva Kilpi:

Ja. Det finns skönhet.
Det finns kärlek.
Det finns glädje.
Alla ni som lider av världens elände, försvara dem!

*   Finland. Skyddet för äganderätten är bäst, luften är renast och landet har flest läskunniga i världen. – 30 december 2018.