Klicka på dokumentet för att se det i större format.

Sverige. Begrunda.

Migrationsverket meddelar i praktiken vänligt den före detta asylsökande som i minst fyra år vistats olagligt i landet att:

Nu är din “olaglighetskarantän” över. Om du inte tänker lämna Sverige i enlighet med vårt beslut som innebär att du inte har rätt till asyl, skydd eller uppehållstillstånd på någon som helst grund, så måste du legalisera din vistelse här.

Du ska inte längre behöva vistas här olagligt, du kan söka uppehållstillstånd på nytt, och under den nya asylprocessen så kommer du att få fri bostad, dagpenning och akut sjukvård samt ett offentligt biträde som kan hjälpa dig, bekostad av skattebetaklarna i Sverige.

Det sägs också i meddelandet till den före detta asylsökande personen att om han inte kontaktar Migrationsverket senast ett angivet datum så kan verket “besluta att utvisa dig”. Men hade han inte redan ett beslut om utvisning?

Lever vi i ett gökbo? Har svenska folket verkligen röstat för detta? Vill folket ha det så här?

© denna sajt. Vid användande av uppgifter, text och eller bild i detta inlägg, vänligen länka till detsamma.