Alla dessa turer… Kring åldersbedömningar. Snart tappar man bort sig i labyrinter och virrvarr av uttalanden, rapporter, uttalanden, påståenden på området. Och det är bara i Sverige man inte klarar av att göra åldersbedömningar av asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte på något sätt styrker eller ens visar hur gamla de är. Bara i Sverige.

I minst tio års tid blockerade den aktivistiska Barnläkarföreningen den här viktiga frågan. Och tilläts göra det både av Allians-regeringen och av den nuvarande regeringen. I stället för att man hade konstaterat det självklara: att det knappast finns någon avledning för Barnläkarföreningen att ha något alls med åldersbedömningar att göra. Jag har skrivit om det flera gånger, bland annat den 22 maj 2016 i texten Vad har barnläkare överhuvudtaget att göra med åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara minderåriga?. Ur texten:

Carl-Erik Flodmark (MP), medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen säger på Socialstyrelsens hemsida den 20 april 2016:

Det vi hittills sett är att undersökning av knäled med magnetkamera är bäst lämpad att hitta barn. Om man kompletterar med avbildningar av fler tillväxtzoner bör möjligheten öka att närmare ringa in 18-årsgränsen

”Hitta barn”? ”18-årsgränsen”? Det här är mycket märkligt uttryckt. Det handlar ju inte alls om att ”hitta barn”, det handlar om att ”hitta vuxna”, vuxna som utger sig för att vara barn. Det handlar inte om att ”ringa in 18-årsgränsen”, det handlar om att skilja personer under 18 år (minderåriga) från personer över 18 år (vuxna). Att den medicinskt sakkunnige på Socialstyrelsen inte förstått det är skrämmande.

Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela artikeln.

Den 11 januari skriver jag i Dagens Samhälle ytterligare en text .- det vore skönt om det kunde bli den sista i ämnet, men med 23 års erfarenhet av svensk asylhantering och det enorma industriella komplexet runt omkring det och den ovilja att lyssna på andra än högljudda aktivister och dem som man en gång själva utsett till ”experter” så ser jag ingen ljusning. Tyvärr.

Ur texten:

I Sverige, ett högteknologiskt land, föreligger sedan decennier en oförmåga av gigantiska mått när det gäller vad alla andra länder klarar utan problem: åldersbedömning av asylsökande unga som säger sig vara minderåriga, men där det inte finns något som styrker deras påstående och det i många fall finns klara tecken på att de kan vara äldre än vad de uppger.

Och:

Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi, som bland annat gjort åldersbedömningen av en påstådd 17-åring som visade sig vara minst 23,6 år i samband med en våldtäktsrättegång hösten 2016, uttalade sig i Studio Ett den 9 september 2016och sa då:

Det är konstigt att RMV har valt en obeprövad metod, i och med att de har valt magnetkamera-knä. Det är en metod under utveckling som man hoppas ska bli bättre, det är inte säkert att den blir det. Det finns beprövade metoder internationellt via en studiegrupp i Tyskland och det är dem jag använder när jag gör mina åldersbedömningar. Då gör vi röntgen hand-, tand- och nyckelben och den kombinationen har en mycket större säkerhet än tand magnetkamera-knä.

Därför att nyckelbenet sluter sig ännu längre bort från 18-årsgränsen. Har du ett slutet nyckelben så är det 0,06 procents sannolikhet att du är under 18 år. Men det kan man också tillägga, att man inte har hittat en person som är yngre än 26,6 år med ett slutet nyckelben. Så det blir nära nog 100 procentigt.

Här är ett axplock – och då bara från de två senaste åren* – av vad jag tidigare har skrivit i den viktiga frågan om åldersbedömningar, som – om de (o)ansvariga hade lyssnat och åldersbedömningarna hade gjorts – hade sparat svenska skattebetalare otaliga miljarder kronor samt förhindrat att vuxna män placerats på HVB bland minderåriga eller i skolor med flickor i 15, 16-årsåldern och att vuxna som begått synnerligen grova brott inte hanterats som oansvariga barn och inte fått adekvata straff:

• Sverige ligger efter med ålderstester – Svenska Dagbladet 7 januari 2016
•  ”Som läkare erbjuder jag gärna mina tjänster för att åldersbedöma ensamkommande flyktingbarn.” – 30 mars 2017 – 30 mars 2016
•  Bloomberg med flera om Sverige och de ”ensamkommande barnen” – 13 april 2016
•  Finland. ”70 procent av de undersökta asylsökande som uppgav sig vara minderåriga var i själva verket vuxna.” – 14 april 2016
•  
– Dagens Samhälle 26 april 2016
•  Om åldersbedömning av asylsökande som säger sig vara minderåriga men kan misstänkas vara äldre – 26 april 2016
•  ”En av undertecknarna har erbjudit sig att bistå med sin kunskap, men detta har avfärdats med motiveringen att han genom sin professionella verksamhet med åldersbedömningar varit jävig.” – 28 april 2016
•  Vad har barnläkare överhuvudtaget att göra med åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara minderåriga? – 22 maj 2016
•  Om den evighetslånga följetongen: ”Åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte styrker sin ålder och det finns misstankar om att de kan vara över 18 år”. – 26 maj 2016
•  Om åldersbedömning av misstänkt äldre asylsökande som säger sig vara minderåriga. Igen. – 9 september 2016
•  Uppgifter om hur grannländerna hanterar ålderstester av personer som söker asyl som minderåriga men misstänks vara äldre har funnits hur länge som helst, Sverige Television! – 6 oktober 2016
•  Med åldersbedömning av ”ensamkommande minderåriga asylsökande” hade massor av problem kunnat undvikas – 20 oktober 2016
•  ”17-årigt ensamkommande barn” åtalat för våldtäkt mot barn blev 23,6 år gammalt vid åldersbedömning – 3 november 2016
•  Finland. Närmare 70 procent av alla ”minderåriga” asylsökande som ålderstestats i år är vuxna – 13 november 2016
•  Lyssna på Nenad Zeba: ”Regeringen bör kräva att det görs en offentlig avbön och att Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell lämnar sin post. – 18 november 2016
•  En migga angående ensamkommande minderåriga och åldersuppskrivningar -23 november 2016
•  Finland. ”Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem konstaterades vara vuxna.” – 31 januari 2017
•  Alla asylsökande som säger sig vara minderåriga är inte det och alla som säger sig ha skyddsskäl har inte det – 18 februari 2017
•  Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande? – 29 mars 2017
•  Och hur ser det ut idag när det gäller ensamkommande påstått minderåriga asylsökande som inte gör sin ålder sannolik så som lagen kräver? – 3 april 2017
•  Varför lyssnar inte de okunniga på de kunniga? – 3 december 2017
•  Åldersbedömning. Det är en skandal att de så kallade ansvariga inte tagit till sig vad experter på området varnat för och som kontinuerligt, tydligt och noggrant rapporterats med länkar och citat här, på denna sajt. – 16 december 2017

*  Texter från tidigare år om vilka problem och kostnader vuxna män som poserat som 16-, 187n-åringar har medfört i HVB och familjehem, skolor och i asylprocessen, finns i mängder. Använd sökord som ”minderårig”, ”ensamkommande”, ”HVB”, ”ålder” etc för att läsa dem.

Och:
•  Är det ingen som reflekterar över kostnaderna för ensamkommande minderåriga asylsökande? – 29 mars 2017

 

© denna sajt. Vänligen lika alltid till originaltexterna vid citat.
Bidrag, små som stora, tas tacksamt emot!
Abonnera