Från en migga kommer följande information – bara ett av många exempel – om hur asylsystemet i Sverige missbrukas.

Antalet asylsökande från Georgien har ökat sedan landet blev viseringsfritt gentemot Schengen-länderna i mars i år. Ökningen har varit särskilt tydlig under senhösten och georgier utgör just nu den näst största gruppen asylsökande i Sverige. Under veckorna 51, 52 och 1 har 147 georgier sökt asyl i Sverige, vilket är cirka dubbelt så många som antalet irakiska asylsökande samma period.

Kommentar: Det förstod alla med minsta insyn i de här frågorna, att det skulle bli följden när viseringskraven togs bort! Läs detta en gång till:

Georgier utgör just nu den näst största gruppen asylsökande i Sverige.

Miggan igen:

Viseringsfriheten innebär att georgier nu kan resa in och vistas i 90 dagar i Schengenområdet. De uppgifter vi har tyder på att georgier ofta kommer till Sverige för att arbeta, inte sällan i byggbranschen.

Enligt Migrationsverkets omvärldsenhet är ökningen att se som en följd av viseringsfriheten i kombination med arbetsmöjligheter i Sverige och en sämre livssituation i Georgien. Viseringsfriheten innebär att georgier nu kan resa in och vistas i 90 dagar i Schengenområdet. Vissa uppgifter tyder på att georgier ofta kommer till Sverige för att arbeta, inte sällan i byggbranschen.

En stor andel av georgierna söker asyl för att på det sättet kunna förlänga sin vistelse i Sverige och dessutom ibland använda sig av möjligheten till spårbyte, det vill säga ansöka om arbetstillstånd när de får avslag på sin asylansökan.

En mycket stor majoritet av asylansökningarna från georgier anses av Migrationsverket vara uppenbart ogrundade, och handläggs därför i snabbspår. Trots snabbspåret är i dag den genomsnittliga handläggningstiden för dessa ärenden 71 dagar.

Att just Sverige är ett vanligt destinationsland för georgier är en kombination av förutsättningar. Det finns redan en inte obetydlig diaspora av georgier i Sverige. Handläggningstiderna för att utreda även uppenbart ogrundade asylansökningar är förhållandevis långa. Det går, genom spårbyte, att ansöka om arbetstillstånd om man är asylsökande. Dessutom är arbetsmarknaden inom byggbranschen god, i alla fall just nu.

Kommentar: Det är lätt att flyga hit, uttala ordet “asyl” och så betalar svenska skattebetalare för både mat, husrum och dessutom för dagersättning. Förbereda sig för att skaffa sig arbets- och uppehållstillstånd på det sätt som miggan berättar: komma hit viseringsfritt i tre månader och under den tiden fixa jobb. Sedan söka asyl (gravt missbruka asylrätten) och ha helpension medan man väntar på asylavslaget och därefter omedelbart lämna in begäran om spårbyte för att, på falska premisser, tillskansa sig AT/UT. Det var inte så som det var tänkt att arbetskraftsinvandring till Sverige skulle gå till…

En del kommer också att ägna sig åt svartjobb. Andra åt annan typ av kriminalitet. Alla vet ju numera att i Sverige löser man knappt några brott och skulle man ändå åka fast så är straffen skrattretande låga. Och skulle straffet ändå bli lite längre så bor man bra, äter gott, kan gå på gym, titta på tv och till och med studera. Kostnaden för det så kallade straffet tas av hårt skattetyngda svenskar med omkring 6000 kronor/dygn.

Det ska också sägas att Migrationsverket “tittar på olika lösningar” för att få till stånd en snabbare process för de här människorna som lämnar in uppenbart ogrundade asylansökningar och Migrationsverket hoppas ha en färdig handlingsplan under januari. Dock behövs knappast någon särskild “plan” för detta utan det är bara att snabbehandla ansökningarna så att dessa personer kan återvända direkt och inte kosta stora summor för ombud, asylprocesser, boende, mat, dagersättning, tand- och sjukvård och i förekommande fall för sådant som eventuella brott för med sig. Det ska inte behöva ta i genomsnitt 71 dagar!

© denna sajt. Kanske följer andra medier upp detta eller någon citerar ur texten. Vänligen länka i så fall alltid till originalinlägget. Tack!