Aktivisterna är inte nöjda

De är inte nöjda trots att de – via riksdagspartier som stått dem nära och stöttat dem och deras krav på särlagstiftning för personer med afghanskt medborgarskap – fått igenom en nästintill osannolik särbehandling av just den gruppen. Målet är att alla afghaner ska få stanna i Sverige, oavsett vad:

–  oavsett vad utlänningslagen stadgar
–  oavsett om de afghanska medborgarna har ens den minsta tillstymmelse till skäl att befinna sig här
–  oavsett att de afghanska medborgarna ofta inte ens kommer från Afghanistan
–  oavsett att de afghanska medborgarna inte kunnat styrka sin identitet,
–  oavsett att de afghanska medborgarnas åldrar starkt ifrågasatts och ofta fått skrivas upp
–  oavsett att många av de afghanska medborgarnas “asylhistorier ifrågasatts

Och oavsett att de flesta afghanska medborgarna fått avslag på sina asylansökningar i dyra processer i minst två instanser…

Nu har aktivistnätverkets förgrundspersoner skickat ut ett pressmeddelande där det även framkommer att de agerat “icke utsedd remissinstans” gällande regeringen senaste express-agerande (fyra dagars remisstid) gällande en förordning som ytterligare ska underlätta för personer utan asyl- eller andra skäl att stanna i Sverige.

Har någon annan svensk regering någonsin satt samman en så här genomgripande och ”lagmotstridig” förordning där remissinstanser haft fyra dagars remisstid (förordningsförslaget utsänt den 23 november) och där man haft som mål att den ska drivas igenom på totalt tre arbetsdagar efter att remisstiden gått ut (27 november)?

Och var kommer Lagrådet in i bilden? Har Lagrådet kanske fått hela 24 timmar på sig att yttra sig?

Tillbaka till aktivisterna och deras pressmeddelande daterat den 28 november. Det har rubriken ”Låt gymnasieungdomarna visa att de kan försörja sig!” De skriver inte ”de asylsökande männen från Afghanistan utan asylskäl” utan ”gymnasieungdomarna”. Så manipulerar man med hjälp av språket. I pressmeddelandet säger de bland annat:

Vi har hittat flera svagheter i det nya lagförslaget. Lagstiftarens intentioner är att de som får tillstånd att bo i Sverige ska kunna försörja sig själva och inte behöva leva på försörjningsstöd (socialbidrag). Tidigare har det angetts i lagens förarbeten att ”inkomsterna ska komma från anställning, näringsverksamhet eller en kombination av dessa”. Det ger möjlighet till flexibilitet.

Nu vill man skriva in i själva lagen vad försörjning ska vara enligt nya gymnasielagen: en anställning som varar minst ett år från beslutstillfället. Så som arbetsmarknaden idag ser ut, även utan corona, är det vanligt att man försörjer sig på kombinationer av tillfälliga anställningar, egenanställning och s.k. ”gigjobb” under många år.

I stället för kravet på intyg om framtida anställning kan man ge ungdomen ett års uppehållstillstеnd då hen ska visa att hen kan försörja sig, vilket sedan ska leda till permanent uppehållstillstånd.

Kommentar: Man behöver inte vara det minsta insatt i utlänningslagen för att inse att aktivistnätverken, genom sina två förgrundsfigurer helt vill förbigå den, som om den knappt existerar. Deras respekt för svensk lag och dess intentioner och Sveriges mycket starka behov av en strikt reglerad invandring, ter sig minimal.

Deras ”gymnasieungdomar”, som de redan fått igenom en av de uslaste och mest orättvisa och på många sätt skadliga lag – Nya gymnasielagen, NGL – för, ska helt enkelt inte ses som ”afghaner som sökt asyl och fått avslag för att de inte har asylskäl” utan de ska, genom språkliga manipulationer, göras till neutrala ”gymnasieungdomar”. Som det dessutom knappt ska krävas någonting av. Inte ens att de ska ha godkänt i alla gymnasieämnen, inte ens att de faktiskt ska ha studerat utan bara att de “haft för avsikt att studera”. Trots att det alltså handlar om personer som inte efterlevt de beslut och domar som fattats av svensk myndighet och svensk domstol, nämligen att de som inte har asylskäl och därmed inte rätt att stanna i Sverige ska lämna landet.

I pressmeddelandet finns också aktivisternas ”remissvar” som regeringen inte bett om, men som de ändå skrivit. Vilket de ju kan göra även om deras åsikter alltså inte efterfrågats. Den 29 november finns det dock inte med på regeringens lista över de 15 inkomna remissvaren… 

Några lästips
Nya gymnasielagen verkar vara lite som ett gummiband del 1-12 november 2020
•  Nya gymnasielagen verkar vara lite som ett gummiband del 2 – 23 november 2020
En migga reflekterar kring SOU 2017:93 om “klarlagd identitet”– 26 november 2020
•  Några miggor: “Här går det undan i migrations- och asylsvängarna!”– 28 november 2020

 

Här finns alla texter på denna sajt som innehåller orden ensamkommande, Afghanistan, Nya gymnasielagen

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinläggen.