Information och kommentarer från några miggor 26-27 november 2020

Texterna är skrivna av några olika miggor i form av information och kommentarer i mejl och meddelanden under två dagar, 26 – 27 november. Det här är således ingen sammanhållen text.

Några miggor:

Det nya är att alla män 18-42 år från Syrien skall betraktas som flyktingar på grund av militärtjänst utifrån rättschefens uttolkning av en dom från Europadomstolen.

Ur Migrationsverkets Verksnytt:

Enligt det tidigare rättsliga ställningstagandet om Syrien var risken att kallas till militärtjänstgöring vid ett återvändande till landet inte i sig grund för att beviljas skydd. Utifrån en EU-dom från den 19 november och ny landinformation gör rättschefen nu en annorlunda bedömning.

Enligt EU-domen, vars utslag är rättsligt bindande, har den syriska armén vid upprepade tillfällen begått krigsförbrytelser. Domstolen konstaterar att inbördeskriget leder till att alla värnpliktiga, oavsett förbandstillhörighet, direkt eller indirekt kommer att delta i krigsförbrytelser, och att det är grund för skydd.
———–
– Sammantaget är bedömningen att alla värnpliktiga därmed löper en hög risk att tvingas utföra eller medverka till att utföra krigsförbrytelser. Att riskera att behöva utföra eller medverka till krigsförbrytelser är grund för att beviljas skydd i Sverige, säger Carl Bexelius.

I det uppdaterade rättsliga ställningstagandet skriver rättschefen därför att personer som riskerar att kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén vid ett återvändande till Syrien löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Miggorna igen:

Man kan uppfatta det som att den nya biträdande rättschefen Bexelius har en egen migrationspolitisk agenda och att han använder rättsliga ställningstaganden till att styra migrationspolitiken. Eller kanske rentav efter direkt eller indirekt signalerade direktiv från departement och minister?

Följden av detta är enorm! I princip alla syriska män 18-42 år blir berättigade flyktingstatus. Med alla de rättsföljder det medför. Ett stort antal syriska män kommer nu att bli ”flyktingar” i Sverige, med allt vad det innebär som tillkommande invandring på anknytning och snabbare väg till svenskt medborgarskap. Många syrier har styrkt identitet och kommer, som flyktingar med styrkt identitet, att snabbare och utan några egentliga krav, få svenskt medborgarskap.Sedan derivativ status för resten av familjen, om de var en familj vid flykttillfället.

Hur skall vi kunna utreda uteslutandegrunder muntligen som en följd av detta? Alltså grundat på en EU-dom mot Tyskland?

En av miggorna har läst domen och menar att Europadomstolens dom inte förpliktigar Sverige att bevilja alla flyktingstatus på grund av militärtjänst: 

Det ter sig som att rättsenheten läst EU domstolens dom ganska ”kreativt”. I domen sägs uttryckligen två saker:

1) p. 36. “It is for the national authorities alone to assess” om militärtjänstgöring i en konflikt i sig nödvändigtvis eller i vart fall med stor sannolikhet medför att den värnpliktige tvingas begå krigsbrott.

2). p. 37 att det är domstolens uppfattning att “In the context of the all-out civil war that was ongoing in Syria at the time […] that is to say, in April 2017” det är mycket sannolikheten att en värnpliktig kommer begå krigsbrott vilket det är upp till den domstol som hänfört målet att vidare undersöka.

Domen säger alltså inget alls om hur EU-domstolen ser på situationen i Syrien 2020 och den förpliktigar heller inte till något mer än att varje land skall utvärdera risken för att en värnpliktig kan tvingas begå krigsbrott.
———-
Så här – på mycket kort tid – kommer ju två enorma förändringar i svensk migrationspolitik – NGL och nu detta!

Verkets rättsliga ställningstaganden har enorm makt. Enorm. Vem trycker på när det gäller detta, kan man undra…

Biträdande rättschefen Carl Bexelius upplevs ha en helt annan hållning än den tidigare rättschefen Fredrik Beijer, som numera är på digitala utvecklingsavdelningen, DUA.

Tänk på alla dem som fick PUT före 2016 på ”allmänna situationen i Syrien”. På protokoll där vi knappt ställde några frågor alls till vuxna män från rebellkontrollerade områden som Homs, Idlib, Aleppo etc. De kan söka statusförklaring och snabba på vägen till medborgarskap. Som är enmannabeslut!

Så kombinerat med ett års arbete (som alltså inte bara gäller ensamkommande) kan syrierna få PUT och flyktingstatus och därmed snabbare medborgarskap— lagom till valet 2022… Kombinationen av detta är större än bara afghanerna. 17 § ger alla med skyddsstatus-TUT chansen till PUT. Får de dessutom flyktingstatus så brukar det leda till medborgarskap snabbare. Det kan som sagt få till följd att en stor mängd helt nya människor (syrier) blir röstberättigade i valet 2022. Just nu är fokus bara på NGL men denna paragraf omfattar fler och skall förstås tillsammans med den nya RCI som omfattar den största sökandegruppen från 2015.

Att visa att man har en ettårig anställning kommer inte att bli något problem för en grupp med så många landsmän med restauranger och affärer, bilfirmor etc som kan ställa upp med arbetskontrakt.

Det är intressant att två viktiga händelser sker på mycket kort tid och mycket framhastade: Försörjningskravet i 17 § som gäller både de ensamkommande och de skyddsbehövande – där syrierna är den största gruppen – samt rättschefens samtidiga tolkning som kommer att leda till att så gott som alla syriska män får flyktingstatus.

Mängden ärenden och de snabba rekryteringarna av ofta outbildad personal efter 2015, ledde till mycket grunda utredningar. Utredningar där vi knappt berört frågan om militärtjänst. Det, som alltså nu skall utgöra grunden för flyktingstatus…

Kommentar: Klicka på textrutan för att läsa Europeiska unionens domstols dom i målet C-238/19, daterad 19 november 2020. Det har gått jättesnabbt för MIG att – utan att någon annan varit inblandad såvitt jag vet (men jag vet ju inte säkert, de kanske har haft kontakt med MP och S) och efter endast fyra arbetsdagar för MIG att formulera ett ”rättsliga ställningstagande” som får de konsekvenser som miggorna beskriver!

Här går det sannerligen undan i asylsvängarna!

© denna sajt. Vid citat eller användande av miggornas utsagor, vänligen länka till originalinlägget.