Läs först:
•  En migga med anledning av den nya expresshanterade förordningen gällande lättnader i Nya gymnasielagen – 24 november 2020. Kort ur texten:

Slutsatsen blir att 2024, beroende på staplandet av diverse tillstånd på varandra på grund av olika utbildningar och “mer tid” att fullfölja sådana utbildningar finns alltså en inbyggd mekanism i systemet som möjliggör att personen via en obruten kedja av tillstånd enligt gymnasielagen slussas till den punkt då han/hon inte längre behöver uppfylla de krav som sades utgöra grunden för tillståndet. Det villl säga den magiska 25-årsdagen, då allt som återstår är kravet på en anställning. En anställning som snart, inom loppet av totalt fyra dagars remisstid, sänks till ett år.

En migga reflekterar:

I SOU 2017:93 ”Klarlagd identitet…” behandlas många frågor kring missbruk av identitetshandlingar.

Varför har detta inte blivit lag? Är det för att dess genomförande skulle lagt hinder för bland annat Gymnasielagen, som ju gav möjlighet till tillstånd även om identiteten inte var klarlagd?

Läs hela SOU:n för att ta in vidden av vad regeringen helt verkar strunta i. Som bland annat också handlar om unionens säkerhet!

Klicka på textrutan för att läsa hela SOU 2017:93.

Läs också
•  Val 2018. Förvaltningsrätten i Stockholm: “Domstolen kan inte se något godtagbart skäl till att de som ska söka tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt lagrådsremissens förslag ska undantas från att styrka sin identitet med en giltig passhandling.” – 21 februari 2018.

 

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till den text som citatet härrör sig från.