Migrationsverket svarar mig (och andra som tillkommit i Twittertråden) på frågor som jag ställt på Twitter med anledning av nya bud om hur ensamkommande” ska kunna ges uppehållstillstånd trots avsaknad av asylskäl och nu också trots att det ter sig som om de inte uppfyller kraven i den ytterst slarviga och illa skrivna Nya gymnasielagen:

OBS! Inga skuggor faller på de personer, som för Migrationsverkets räkning besvarar frågor.
Ansvaret för hur lagen är skriven och hur den sedan tolkas ligger hos de politiker som drivit igenom den
samt på Migrationsverkets ledning.

Kommentar: Ända fram till sista dagen av provanställning (sex månader), kan en arbetsgivare utan angivande av skäl, avsluta den. Hur, i praktiken, ska den sökande med säkerhet kunna visa att provanställningen övergår i fast anställning? Första dagen i månad sju? Men då har han ju inte uppfyllt lagkravet om fast anställning inom sex månader.

En miggas kommentarer till Migrationsverkets svar:

Det som borde besvaras är om den sökande måste hinna tillträda tjänsten (annars har han ju inte en fast anställning) alls, eller om det räcker att vifta med ett anställningskontrakt? Vilka omständigheter är det som ska anses kunna visa att anställningen, trots att den per definition är villkorad, ändå kommer att övergå i fast anställning?

Är det arbetsgivarens tidigare ”modus operandi” vid (tidigare) anställningar som visar att man inte brukar byta arbetstagare som man byter kalsonger genom att nyttja provanställning?Kan man som handläggare få titta på om företaget är i ekonomisk knipa?

Exakt vad är det som gör att vi, som ska handlägga och fatta beslut, ska anse det är visat att en anställning kommer att bli fast, trots att anställningsformen faktiskt medger att utan förklaring låta den upphöra?

Kort sagt: Vad bryter osäkerhetsfaktorn i en provanställning – särskilt vid anställning av en person som saknar tidigare såväl praktisk som utbildningsmässig bakgrund på området?

Kommentar: Vilken fullkomligt sanslös lag och vilket fullkomligt sanslöst sätt den verkar kunna förvridas, förvändas och töjas på! Som vore den ett gummiband som man kan dra åt olika håll som man vill. En “gummibandslag” som passar det man av outgrundlig anledning vill uppnå, men som inte ens är den usla lagens intention.

Här finns alla andra texter som innehåller orden Nya gymnasielagen, NGL, och Lagrådet + Nya gymnasielagen.

© denna sajt. Vid citat eller uppslag från texter på sajten, vänligen länka till originalinläggen.