Här har jag valt ut en text skriven i december från varje år som den här sajten har funnits. 15 år, 15 texter. Det är svårt att välja bland hundratals inlägg, men här är det urval jag gjorde:

•  Julen på Vickys Livs (Julafton) 2005 – 24 december 2005. Ur texten:

Och på julafton framträdde Vickys gosskör med Söders nationalsång vid monumentet Nackas minne på Katarina Bangata. Tomtemössorna gick förstås, som även framgår av bilden, i Bajens färger: grönt och vitt.

•  HIV-positiva pilgrimer – 30 december 2006. Ur texten:

En 78-årig tiobarnspappa som är en av de nio pilgrimerna (sju män och två kvinnor) är mycket tacksam och lättad över att ha fått den här möjligheten att utföra sin plikt mot Allah. Men han gråter när han berättar hur hans söner har förskjutit honom på grund av hans stigmatiserande sjukdom.

•  Har det införts nya regler för anhöringinvandring? – 30 december 2007. Ur texten:

Det vore bra om media, när de ändå rapporterar om dessa viktiga frågor, var lite tydligare och förklarade vad som gäller.

•  Apropå nyheten om att en ”svensk-irakier hålls fängslad i Irak” – 30 december 2008. Kort ur texten:

Det är nog dags att man i Sverige börjar fundera ordentligt på vad man sysslar med när man tämligen lättvindigt beviljar både permanenta uppehållstillstånd och svenska medborgarskap åt människor utan att veta vilka de är. Människor som inte ens verkar ha särskilt starka asylskäl eftersom de, så snart de fått PUT och det eftertraktade svenska medborgarskapet, utan vidare kan återvända till det land dit de helt nyligen absolut inte under några som helst omständigheter kunde resa tillbaka till eftersom de påstod att de då genast skulle riskera att dödas..

En man som frivilligt rest till sitt hemland där han är medborgare är faktiskt inte något som har med Sverige att göra. Enligt lag är det i det här fallet mannens irakiska medborgarskap som gäller i Irak, inte de svenska. Det känner han till, liksom alla andra som har dubbla medborgarskap.

•  Frågan om ”uppenbart ogrundade ansökningar” får ny aktualitet – 28 december 2009. Ur texten:

Följande är ett citat från TV4 Nyheternas inslag Flyktingarnas historia stämmer inte:

Enligt en expert på människosmuggling vid rikskriminalen, Ulla Ahlbäck, som Tv4Nyheterna har pratat med – får flyktingar oftast en historia av smugglare som de ska berätta när de kommit fram till landet de vill söka asyl i, och den historien stämmer sällan överens med verkligheten.

Det har ju väldigt många vetat om under åratal (fråga miggorna, som om och om igen med dårars envishet rapporterat här på bloggen om alla osammanhängande, hopdiktade historier de fått lyssna till!) att den totala avsaknaden av handlingar och den ena mer fantasirika historien än den andra är bluff. Polisen känner också till det, precis som deras expert på människosmuggling Ulla Ahlbäck säger.

•  En migga: ”Ena dagen måste vi ta alla i förvar och jobba för att dessa identitetslösa lycksökare lämnar Sverige; andra dagen ska vi blunda och tänka: ”Hur skulle det vara i Sverige utan alla dessa kreativa människor som tar sig hit?” – 28 december 2010. Ur texten:

Jag har haft flera ”somaliska” asylsökande. Personer som, har det visat sig, varken kommer från Somalia överhuvudtaget eller är berättigade till asyl. I själva verket är det människor från olika andra länder där de inte vill bo för att de inte får sådana ekonomiska och andra bidrag och rättigheter där, som de får i Sverige. Men eftersom de talar somaliska så måste (!) vi ge dem asyl. Även när det klart och tydligt visat sig att de kommer från helt andra länder än Somalia, inte sällan andra EU-länder där de redan har permanenta uppehållstillstånd (PUT).

Om man frågar dessa människor, som alltså inte alls kommer från Somalia, vilka de anser att deras ”rättigheter” är, som de så hett eftertraktar och som de gått miste om i andra länder, så känner de väl till dem och svaren är därför alltid desamma:

• Rätt till bidrag utan att jobba.
• Rätt att få hit en make/maka utan att någon av dem behöver jobba.
• Rätt att inte läsa svenska eller integrera sig eftersom män och kvinnor utan slöja inte kan gå i samma klass eller jobba ihop.
• Rätt till barnbidrag och flerbarnsbidrag.
• Rätt att inte tala om vem som är far till barnen om man är bihustru till någon; man har ändå rätt att få bidrag från Försäkringskassan och socialen.
• Rätt för bihustrun och hennes barn att ha en adress där de inte bor så att de kan dela alla bidrag med storfamiljen.

•  En migga, en statsminister och verkligheten – 26 december 2011. Ur texten:

Landets statsminister uttalade sig i en stor intervju i Dagens Nyheter den 9 december 2011 under rubriken Reinfeldt: Vi har valt rätt väg i asylpolitiken. Vore där inte en stor bild av honom och stod inte hans namn i texten så hade jag nog inte trott att det var Sveriges statsminister som stod för uttalandena. På reporterns fråga Men är du inte bekymrad över att det fuskas med arbetskontrakt och för att människor utnyttjas? svarar han:

Det är klart att jag är. Vi kommer inte att acceptera misskötsel. Men våra motståndare använder fusket som en ursäkt för att ta bort den nya arbetskraftsinvandrings­lagen. Dessa vänsterkrafter, till exempel LO, vill föra oss tillbaka till tiden då ett svart jobb var den enda möjligheten för många som kom hit.

Nu har vi skapat en möjlighet för dessa männi­skor att komma hit legalt och kunna ställa krav på att få möta schysta villkor, få lön enligt kollektivavtal och tillkommande försäkringar.

•  Julafton 2012: Flyktingen och adventsstjärnan – 23 december 2012. Ur texten:

Att besöka en kyrka var honom inte främmande, han sa att det ju knappast gör att han konverterar från islam att han lär sig om kristendomen och det här samhället som bygger på kristna värderingar, även om värderingarna och traditionerna blivit alltmer sekulära. Han vill veta hur landet han nu lever i fungerar, vilka värderingar som råder och han törstar efter att få veta mer om svensk kultur och svenska seder och bruk. Jag hade inte hjärta att berätta för honom att svenska politiker, med statsministern i spetsen, inte anser att det finns något som är ”svenskt”, för hur ska en människa någonsin kunna integreras i ett samhälle som saknar själ, kultur, nationella drag, traditioner, stolthet etc?

•  En migga: ”2014 fortsätter asylbedrägerierna i ökande takt.” – 27 december 2013. Ur texten:

2014 fortsätter asylbedrägerierna i ökande takt. Sverige är en magnet eftersom det är känt att här får man PUT efter en asylprocedur som består av att skriva av någon timmes pratbubbla. LEAN kallas det. Och antalet ”ensamkommande barn” kommer att öka. För dem är det numer mer eller mindre beordrad beröringsångest inom verket. Så det är riskfritt att exempelvis vara 20 år och kalla sig för sextonåring.

Kommentar idag, den 23 december 2019: Till skillnad från dem som styr det geografiska området beläget mellan Norge och Finland, såg denna migga (och många andra) “detta komma” redan för sex år sedan. Året därpå, 2015, tog sig 162.877 personer varav 35.369 sade sig vara minderåriga, till Sverige för att söka asyl.

•  En migga: ”Jag börjar allt mer uppfatta Migrationsverket som en politisk tankesmedja än som en seriös myndighet.” – 21 december 2014. Ur texten:

En migga: När Kristdemokraternas partiledare ansåg att asylinvandringen borde minskas var Migrationsverkets presschef snabbt ute med en replik och menade att det skulle innebära merarbete för verkets personal! Och kort därpå dök generaldirektören själv upp i en artikel där han uttryckte att han inte kunde förstå vad ”massinvandring” innebar.

Jag kan inte se annat än att Migrationsverket lever sitt eget liv och gör sitt yttersta för att indoktrinera sin personal och kanske även resten av Sveriges befolkning. Jag är dock övertygad om att utsikterna att lyckas är mycket små, åtminstone vad gäller dem som inte behöver ta del av Migrationsverkets intranät.

•  Finland. Lapplands gränsfullmäktige har beslutat att inte längre tillåta att man cyklar över gränsen från Ryssland till Finland. – 28 december 2015. Ur texten:

Målet är att förhindra att folk tar sig olagligt in i landet och att trygga trafiksäkerheten genom att få bort de cyklande flyktingarna från de snöiga vägarna, förklarar Tiilikainen.

•  Migrationsöverdomstolen: ”Intresset av att förhindra månggifte anses väga tyngst vid den avvägning som måste göras.” – 23 december 2016. Ur texten:

I ett mål om familjeåterförening vägras en mans två hustrur uppehållstillstånd då de samtidigt söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom i avsikt att leva tillsammans med honom och gemensamma barn i Sverige. Intresset av att förhindra månggifte anses väga tyngst vid den avvägning som måste göras.

Så uttalar sig Migrationsöverdomstolen i ett avgörande den 19 december 2016.

•  Klumpiga, pinsamma och för landet förödande statsministerpiruetter – 29 december 2017. Ur texten:

Reportern i ett inslag, som sändes i Aktuellt den 20 december 2017, förklarar Socialdemokraternas och Miljöpartiets rättsvidriga utspel gällande afghaner utan just sådana skäl som statsminister Löfven var noga med att framhålla krävs, några månader tidigare, den 4 juli 2017:

…Så kan det bli med de många ensamkommande unga som kom till Sverige under 2015. Statsministern var länge emot en särbehandling:

Har man flyktingskäl eller inte, finns det skäl för asyl eller inte. Om man inte har det så måste vi, om vi ska ha en reglerad invandring, också skicka tillbaka några.

Pinsamheten i dessa få meningar är öronbedövande såväl språkligt som innehållsmässigt.

•  Migrationsverket: ”Detta är en fråga som du bör ställa till lagstiftarna som har röstat igenom de villkor och krav som gäller för lagen.” – 6 december 2018. Ur texten:

Jag frågade Migrationsverket:

Det sades uttryckligen inför att NGL ”lanserades”, att man inte fick ha begått brott och därmed tror säkert allmänheten att det faktiskt är så och utgår från att det gäller alla brott. Men det som har hörts från ”miggor” som mejlat mig är att ”det ska ses mellan fingrarna” med ringa narkotikabrott, snatterier och annat.

Jag vill veta om det som sades om att det ska göras vandelsprövning av varje sökande och att om man har begått brott så kan man inte komma ifråga för UT enligt NGL, stämmer. Om det inte stämmer: vilka brott har de personer begått där vandelsprövningen visat brottslighet men Migrationsverket ändå beviljat UT?

Till exempel:

•  Om en sökande förekommer i belastningsregistret med ett ringa narkotikabrott (och ingen annan brottslighet därutöver), räcker det för att utesluta på grund av vandel eller får personen tillstånd trots narkotikabrottet?
•  Gäller detsamma för en förekomst av snatteri?
•  Gäller detsamma för en förekomst av sexuellt ofredande

Vilka instruktioner har de som ska avgöra dessa ärenden fått visavi just vandelsprövningen?

•  Aktivisterna har offentligt krävt ”amnesti” åt afghaner åtminstone sedan oktober 2018! – 20 december 2019. Ur texten:

Det är kring afghanska pojkar och män som oerhört aktiva aktivister under de senaste fyra åren har byggt upp en oförtröttlig apparat. Det är aktivister som absolut ingenting biter på: inga lagar, inga regler, inte sunt förnuft – ingenting. Det enda de vill, ja rentav kräver – och det av fullständigt outgrundlig anledning – är att alla, alla, alla afghaner, numera inte längre bara ”ensamkommande” utan också familjer, måste få stanna i Sverige. Utan att ha skäl som anges i den svenska utlänningslagen, vilket ofta i både första och andra instans har konstaterats inte existera. Men då har man försökt hjälpa till att skapa skäl för att dessa personer ändå ska få stanna och helt enkel bara invandra i Sverige utan att fylla de kriterier som gäller för vare sig asyl, skydd, arbete eller studier.

Under Arkiv hittar man texter från alla månader  och år sedan 2005. Man kan också använda Sök-funktionen längst ut till höger på den gröna balken med de olika sidorna, om man vill läsa om något särskilt. Skriver man till exempel Migrationsverket så kommer alla texter som innehåller ordet upp. Sammanlagt finns här på denna sajt nu 9634 inlägg.

© denna sajt.Vid citat, vänligen länka till originalinlägget