Stefan Löfven är statsminister i Sverige. Hela landets, hela folkets statsminister. Inte bara deras, som röstade på Socialdemokraterna 2014 och inte bara en minimal klick miljöpartisters.

Reportern i ett inslag, som sändes i Aktuellt den 20 december 2017, förklarar Socialdemokraternas och Miljöpartiets rättsvidriga utspel gällande afghaner utan just sådana skäl som statsminister Löfven var noga med att framhålla krävs, några månader tidigare, den 4 juli 2017:

…Så kan det bli med de många ensamkommande unga som kom till Sverige under 2015. Statsministern var länge emot en särbehandling:

Har man flyktingskäl eller inte, finns det skäl för asyl eller inte. Om man inte har det så måste vi, om vi ska ha en reglerad invandring, också skicka tillbaka några.

Pinsamheten i dessa få meningar är öronbedövande såväl språkligt som innehållsmässigt. Vad han borde ha sagt, som landets statsminister, är:

I Sverige är invandringen reglerad i lag. Den som inte befunnits ha skäl att beviljas asyl eller skydd ska lämna landet.

Reportern igen:

Många ensamkommande ska utvisas. De hann fylla 18 i väntan på beslut och de ska nu få en ny chans att få stanna om de har för avsikt att gå i gymnasiet. Miljöpartiet drev frågan hårt i regeringen.

I inslaget tillfrågas Stefan Löfven också om den överenskommelse som Socialdemokraterna gjort med Miljöpartiet angående gruppen afghaner som kommit till Sverige i tiotusental och där de flesta av Migrationsverket och i migrationsdomstol inte bedöms ha asyl- eller skyddsskäl.

Lyssna på statsministerns minst sagt märkliga uttalanden den 20 december som går stick i stäv inte bara med utlänningslagen utan också med vad han själv säger den 4 juli 2017.

OBS! Klippet filmat från datorn och uppladdat på YouTube, därav det burkiga ljudet.

Här är intervjun transkriberad och kommenterad

Reportern: Regeringen föreslog ju nyligen att de som kom till Sverige före den 24 november 2015 och då var under 18 år och har fått ett utvisningsbeslut, de ska få en ny chans. Hur kom ni fram till det?

Min kommentar: “Ny chans”??? Har man fått beslut om utvisning så kan man ju inte plötsligt “få en ny chans”. Att tala om “en ny chans” är märkligt, det är som om det inte alls handlar om asyl och skydd längre, utan att man ska få “en chans” att stanna i Sverige. Hon kunde ha sagt:
Regeringen föreslog ju nyligen att de som kom till Sverige före den 24 november 2015 och då var under 18 år och har fått ett utvisningsbeslut ändå ska få stanna. Hur kom ni fram till det?

Statsminister Stefan Löfven: När vi gör översynen på den här tillfälliga… Vi har lagt om migrationspolitiken och den måste vara striktare nu och det har vi bestämt oss att det håller vi i. I samband med det så ser vi också att det är många som har kommit till vårt land som har fått vänta väldigt länge, mer än 15 månader. Och då sa vi att de som kom fram till och med att vi lade om migrationspolitiken och har fått vänta 15 månader, de människorna… de yngre… det är en begränsad grupp… de ska få en ny möjlighet om man studerar därför att vi vill koppla ihop det här med att inte bara vara kvar i Sverige utan nu gör vi en insats för denna unga människa oavsett om var hon/han till slut hamnar i världen så är det en investering i utbildning som vi tycker att det är värt att de får den möjligheten.

Min kommentar: “…och den måste vara striktare nu och det har vi bestämt oss att det håller vi i.” Som ett litet barn, inte som en statsminister med konstitutionellt ANSVAR för ett helt land!
“Det har vi bestämt, så det så. Först bestämde vi att migrationspolitiken måste bli striktare. Sedan vände vi våra redan flera gånger vända kappor igen och fattade beslut stick i stäv med allt som kan kallas rättssäkerhet, förutsägbarhet och – inte minst –  likhet inför lagen. Det gjorde vi efter att det blev för jobbigt att dagligen bombarderas med pressmeddelanden och sorgliga barnteckningar av vistårinteut och efter att ha lyssnat på  högljudda, krävande afghaner som ju vill bygga Sverige. Ja, och så Fridolin och hans gäng, förstås. De har ju 4 procents stöd av väljarna så dem måste vi lyssna på. Och vi tog ju in dem i regeringen och nu är det de som bestämmer.”
Vem lurade i statsministern att det är svenska folkets sak att utbilda afghaner (varav många knappt ens kan läsa och skriva, än mindre klarar av svenska gymnasier)? Vilka är det som har sagt till honom att de, trots avslag i minst två asylprocesser, ska gå på svenska gymnasiet? Så här berättade förresten en lärare i de här männens modersmål två veckor före jul (liknande berättelser kom också från andra):
Vi hade nationella prov i svenska för ensamkommande afghanska asylsökande som sagt att de var barn när de sökte asyl. I klassen fanns 35 elever. Av dem underkändes 27 (F) och nästan underkändes 8 (E). När betygen delades ut anklagade de lärarna för att vara rasister.

Reportern: Samtidigt har ju du varit emot tidigare att man skulle mjuka upp reglerna för ensamkommande. “Det ska vara ordning och reda när det gäller migrationspolitiken. Ett nej är ett nej”. Vad är det som har förändrats, egentligen, i sak?

Statsminister Stefan Löfven: Ingenting utan det är precis samma princip: ett nej är ett nej. Vad vi gör är att vi gör ett undantag för en begränsad grupp. De som kom till och med den 24 november 2015 och som har fått vänta 15 månader… det är utifrån de EU-bestämmelser som finns också hur länge en handläggningstid får ta. Egentligen är det nio månader men med möjlighet till förlängning ytterligare sex månader och det är 15 månader. De som har fått vänta mer än 15 månader, menar vi, då ska de få den möjligheten. Men det är en begränsad grupp. I övrigt så gäller ju lagen lika som den gjorde förut.

Min kommentar: När det som statsministern säger översätts till engelska kommer man att ännu (o)tydligare höra hur pinsamma hans intervjusvar är. Och hur röriga…

Reportern: Men “det är ett undantag, det betyder faktiskt att ett nej är inte ett nej”. En del skulle nog säga att det här är lite otydligt och att ni har svängt. Vad säger du till dem?

Statsminister Stefan Löfven: Jag säger att reglerna ligger kvar (reportern: men inte för de här gruppen!). Omsvängningen vi gjorde årsskiftet 2015/2016, den gäller fortfarande. Och det är viktigt för oss att se till att vi inte har regler som väsentligt bättre än i övriga EU utan vi ska ligga på samma nivå. Fler måste söka sig till andra länder. Den migrationspolitiken ligger kvar, helt oförändrad. Däremot så finns det en begränsad grupp som kom hit fram till när vi gjorde den här omläggningen före den 24 november 2015 som dessutom har fått en ovanligt lång handläggningstid, väntetid. För den begränsade gruppen så gör vi avsteg. I övrigt så gäller reglerna lika som förut.

Min kommentar: Det här är mycket värre än vad Stefan Löfven och folket i Sveriges regering som drivit fram det här vansinniga beslutet ens förstår. Vilket är skrämmande, bara det. Det finns ingen som helst anledning överhuvudtaget att undanta denna grupp från den lag som ska gälla lika för alla. Men det är vad regeringen här gör, dirigerad av Miljöpartiet. Till absolut största delen vuxna afghaner utan tillstymmelse till asyl-eller skyddsskäl ska absolut inte specialbehandlas och ställas utanför de lagar och regler som finns på asyl- och migrationsområdet! Det är rättsvidrigt, det är dyrt, det är orättvist och det är fel på så många plan. Det är som sagt mycket skrämmande att regeringsmedlemmarna, de som har ansvar för landet, inte ser och förstår det.
Och vem har lurat i Löfven att “lång handläggningstid” ska ses som skäl för vissa att få fri försörjning, bostad, tand- och sjukvård samt utbildning bekostad av skattebetalarna i Sverige? De behöver ju förresten inte ens utbilda sig, de behöver bara “ha för avsikt att studera” i Sverige för att vara skattepengar ska regna över dem. Det är ju rent sinnessvagt!

 Reportern: Men andra som får vänta länge, kan det gälla dem också?

Statsminister Stefan Löfven: Nej. Nu har vi sagt precis vilka de är: de som kommit hit, under 18 år, fram till den 24 november, det är den gruppen.

Min kommentar: Han svarar inte på frågan utan tar på sig skygglappar och sätter i öronproppar och trumpetar ut det han redan har sagt flera gånger. Som är helt åt skogen, hur många gånger han än upprepar (upprepar) den inlärda meningen som innehåller orden “24 november 2015″, lång handläggningstid”, “18 år” och några bindeord här och där.

 Reportern: En annan sak som gäller “ordning och reda”. De som uppgav rätt ålder när de kom till Sverige, som sa att de var 19 eller 22, de får ju inte den här nya chansen. De, däremot, som inte sa hur gamla de var, som ljög om sin ålder, de får en ny chans. Alltså, varför är det så? Hur tänkte ni där?

Statsminister Stefan Löfven: Någonstans måste man dra gränsen. Detta är ett undantag och de som uppgav att man var under 18 och sedan har då blivit till och med uppskrivna i ålder, de får den här möjligheten för dem som då kom fram till den 24 november. Men var man äldre då ska man inte ha den möjligheten.

Min kommentar: Ja. Men gränsdragning har aldrig varit svenska regeringars och riksdagars starka sida. Hade man dragit gränsen vid gränsen (!) hösten 2015 – som Norge, Danmark och Finland gjorde – och dragit gränsen vid utlänningslagen och inte vid vad ett antal representanter för ett knappt 4 procentsparti tycker och känner, då hade Stefan Löfven inte behövt stå och pinsamt krumbukta sig i Aktuellt-studion den 20 december 2017!

Reportern: Men alltså, vad är logiken där?

Statsminister Stefan Löfven: Logiken: under 18 så är man under 18, över 18 så är man vuxen.

Min kommentar:  Nu har det blivit rent imbecillt…Tänk er detta på engelska och att det läses av människor runt om i världen: “The logic: under 18 then you are under 18. Over 18 then you are an adult.” Och så frågar någon: “Who said THAT?” Och då blir svaret: “The Prime Minister of Sweden”. Till och med som icke svensk skäms jag.

Reportern: Men de var inte alla under 18!

Statsminister Stefan Löfven: Ja, det är vad man tvistar om. Men de som kom hit och uppgav att de var under 18 och som har blivit uppskrivna eller fyllt 18 under den långa handläggningstiden, det är den begränsade gruppen som får den möjligheten.

Min kommentar: Det blir bara galnare och galnare! Har statsministern fått kortslutning i statsministerhjärnan, den som ska användas när han styr och tar ansvar för Sverige?

Reportern: Men de som tycker att det här är orättvist… Hur ska du förklara för dem om att om man då inte har berättat hur det var, då får man en chans men om man varit sanningsenlig, då får man inte någon chans?

Statsminister Stefan Löfven: Jag förklarar det så att det är viktigt för oss att hålla i… Vi har en stramare migrationspolitik och den tänker vi hålla i och då är det också så att i detta så ligger att huvudsaken är ju det att du får söka asyl, får du nej så måste du återvända, får du ja så får du stanna. Och nu har vi den här tiden under, hösten 2015, så tog vi emot såpass många så att här finns det några som har fått vänta 15 månader och mer och som var under 18 år, uppgav att man var under 18, var under 18. De får den här möjligheten. Det är ett undantag i vårt regelverk.

Min kommentar: Nu upprepar han igen att han “ska hålla i” en “stramare migrationspolitik” genom att inte hålla på de regler som hans regering alldeles nyss beslutade om inom ramen för just en uppstramning av migrationsbestämmelserna. Man undrar om man själv har “lost it” när man hör honom upprepa:
Får du nej så måste du återvända, får du ja så får du stanna.
Och detta alltså samtidigt som det inte är sant eftersom de som fått nej nu kan räkna med att “ett nej är ett ja bara du har för avsikt att gå på gymnasiet här”. För att inte tala om “…som var under 18 år, uppgav att man var under 18, var under 18”. Det är att att tror att man har tappat förståndet när man hör svamlet för man kan inte tro att ett lands statsminister kan säga sådana här saker.
© transkribering Merit Wager. Vid ev citat av texten, vänligen länka till originalinlägget.

Tack!