I Sverige, med bland världens mest utbyggda, personnummerbaserade registrerings- och kontrollmekanismer hos alla enskilda myndigheter, omfattande alla svensksvenskar från vaggan till graven och andra från det att de folkbokförts här, lyckas man av outgrundlig anledning varken folkbokföra alla med rätt att vistas i landet  och inte heller få kontroll och samkörning av befintliga register att fungera.

Det har sent omsider gått upp för folkets representanter på olika ansvarsposter inom regering, riksdag och myndigheter, att välfärdsbedrägerierna är så omfattande att det är nödvändigt att införa verkningsfulla kontrollmekanismer för att komma till rätta med dem. Från den senkomna insikten till ett faktiskt genomförande av skarpa åtgärder för att få till stånd sådana förändringar att möjligheterna till bidragsfusk stoppas är det dessvärre alldeles för långt.

Efter att ha läst om att Migrationsverket beviljar oåterkalleliga svenska medborgarskap i snabb takt (läs här) har ett antal personer från en annan myndighet, Skatteverket, hört av sig med uppgifter om att ett stort antal ansökningar om folkbokföring ansamlats hos myndigheten och att de nu ska hanteras snabbare, vilket innebär mindre utredande. Vilket innebär att det finns stor risk för att Sverige fortfarande inte får kontroll över vilka som folkbokförs i landet och varför.

Att folkbokföra sig i Sverige är en stor, dyr och viktig rättighet som medför att man i ett slag, från första folkbokföringsdagen, har tillgång till alla landets välfärdssystem med mängder av rättigheter och få skyldigheter. Även om man är felaktigt folkbokförd, eller är folkbokförd i flera identiteter.

Nu oroar sig anställda vid Skatteverket för att de inte längre ges den tid som krävs för att gediget utreda varje enskild ansökan om folkbokföring. Som att alla krav är uppfyllda för att man ska ha laglig rätt att skriva sig i landet och om personer redan är folkbokförda i andra identiteter samt annat av vikt som ska vara klarlagt innan man öppnar dörren till välfärdssystemet på vid gavel. Om det på Skatteverket i olika delar av landet sätts press på de anställda att ”jobba undan ansökningshögarna” så är budskapet från myndigheten att det är viktigare att fatta snabba beslut än att fatta korrekta beslut.

Realistiska farhågor har framförts om att antalet bedrägerier mot välfärdssystemen kommer att ytterligare öka – ”markant”, säger en tjänsteman vid Skatteverket – när man inte med säkerhet vet vilka personer man folkbokför. Bland annat befaras att EU-migranter felaktigt kommer att folkbokföras. Pengar som nu fås genom gatutiggeri och går till de hänsynslösa personer som placerar fattiga människor, oftast romer, utanför butiker och stationer kommer i stället att håvas in via de bidrag som de felaktigt folkbokförda får tillgång till. Tiggeriet kommer alltså inte att upphöra utan finna mer sofistikerade former, vilket bidrar till uppluckringen av det samhällskontrakt som tidigare har gällt. Det som inneburit att man arbetar och betalar skatt och för det bland annat får ett rättssäkert fungerande samhällssystem.

Medborgare i länder utanför EU som är gifta med EU-medborgare utnyttjar uppehållsrätten för att senare kunna använda den för att bosätta sig i EU-medborgarens hemland, där reglerna för anhöriginvandring är strängare (till exempel Danmark). Skenskrivningar i Sverige är enligt uppgift ganska vanliga; man får bidrag i Sverige men bor egentligen kvar i ett annat EU-land. Dessutom går det att fuska med falska arbetsgivarintyg för att någon ska bli folkbokförd och på så sätt kunna ta del av olika ekonomiska välfärdsförmåner.

Om inte varje enskilt folkbokföringsärende utreds och bedöms ordentligt utan hafsas fram på löpande band så bidrar Skatteverket till att skada Sverige och samhällsinstitutioner som sjukvården, skolan, rättsväsendet – allt sådant som skatterna enligt samhällskontraktet ska gå till. Om man inom Skatteverket ger direktiv om att folkbokföringsärenden ska hanteras snabbt i stället för korrekt så beter sig Skatteverket precis som Migrationsverket i dess hantering av bland annat medborgarskapsansökningar och bidrar till kraftigt ökad rättsosäkerhet. Ovilja att betala höga och ofta tämligen krystade skatter breder ut sig.

Men samhällskontraktet kan i längden inte fungera ensidigt. Och den dag då tålamodet och skattebetalningsviljan upphör kanske inte är så långt borta.

Lästips:
•  Sverige. Om den synnerligen röriga migrationshanteringen, identitetsbedrägerier och en icke fungerande folkbokföring. – 29 juli 2021. Två citat ur en debattartikel i Svenska Dagbladet av Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard :

Problemen kring folkbokföringen och samordningsnumren är vi det här laget väl kända. Skatteverket uppskattar att omkring 200.000 personer är skriva på felaktiga adresser i Sverige och att omkring 400.000 så kallade samordningsnummer, för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, har utfärdats utan att innehavaren styrkt sin identitet.

Och:

Det finns exempel på personer som kommit till Sverige som anhöriginvandrare och som när uppehållstillståndet löpt ut kunnat söka asyl med en annan identitet. Det finns också exempel på personer med fiktiv identitet, som kunnat folkbokföra sig och få ut svenska ID-kort genom att använda manipulerade pass för att lura svenska myndigheter. Det har till och med hänt att anhöriga fått tillstånd att invandra till Sverige genom att uppge anknytningen till den fiktiva personen.

Tilläggsinformation: Citaten ovan kommenteras i inlägget, som också innehåller länkar till ytterligare nio texter i ämnet.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.