I det ständigt framåttänkande Finland, där man alltid sätter statens och folkets säkerhet främst, diskuteras nu detta. Och det kommer knappast att dras i långbänk, nödvändiga förändringar för att skydda Finland kommer att genomföras så snabbt det bara går.

Och:

Kommentar: När Finland – utan onödiga långbänkar – vidtar resoluta och skarpa åtgärder för att skydda sitt territorium och sitt folk mot olagligt inträngande i landet av människor utan laglig rätt att invandra (orkestrerat av främmande makt som t.ex. Belarus) bör Sverige vara tacksamt eftersom Finlands agerande då också skyddar Sverige.