En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Aktivisterna i vistårinteut-nätverket vilar inte på några lagrar. De är förstås inte nöjda med att 9.000 personer (i huvudsak afghanska män) som inte getts tillstånd att stanna efter otaliga asylprocesser, nu genom Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Centerpartiets försorg får en ny möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Nej, det räcker inte alls för dessa aktivister som av fullständigt outgrundlig anledning har en så stark önskan att männen från Afghanistan, Iran och Pakistan ska bli kvar här. Nu meddelar de nämligen att de tar nästa steg:

att få politikerna att särskilt se till gruppen unga ensamkommande som farit så oerhört illa i asylprocessen.

Och de meddelar att de “vill mer och därför har mycket kvar att göra”:

1. Vi behöver kämpa för dem som inte omfattas av lagen, till exempel minderåriga och de som missar tidsgränserna med några få veckor eller till och med dagar. De här grupperna har blivit lika utsatta som alla andra och vi vill påminna om att det är svenska myndigheter och politiker som är ansvariga för det.

2. Migrationsverket har inför sommaren dragit in dagersättning för många som troligen omfattas av lagen. Vi förutsätter att myndigheter ger dagersättningen tillbaka till dessa unga fram tills att deras uppehållstillstånd är beslutat. Vi förutsätter också att inga tvångsdeporteringar av unga som omfattas av lagen sker fram tills att lagen träder i kraft den första juli.

3. Kommunpolitiker, tjänstemän, skola och civilsamhälle behöver tillsammans börja förbereda för att de unga som omfattas av lagen ska få bästa möjliga situation.

4. Från den dag vi grundades har vi kämpat för att retoriken kring ensamkommande i synnerhet men även kring utsatta grupper i allmänhet behöver förändras. Det ska vi fortsätta göra.

5. Det är snart val och vi har ju gått in i valmode – vi har inte tid med hopplöshet och rädsla. Vi vill ha modiga och framtidsinriktade politiker som tror på människors kraft.

Det är så huvudlöst så det är svårt att kommentera på ett sansat och korrekt sätt. Lika vansinnigt som det som de lyckades få fyra stora partier att gå med på när dessa partier den 7 juni drev igenom en rättsstridig och oacceptabel lag. Över huvudet på experter inom asylrätt och på utlänningslagen: Lagrådet, Polismyndigheten, Migrationsverket med flera institutioner; över huvudet på den skattebetalande allmänheten och över huvudet på lärare i skolor och på gymnasier etc.

Det är många som undrar: Vad är det som gör att politiker i fyra riksdagspartier ger aktivister makt att  styra delar av asyl- och  migrationspolitiken?

Jag ska ge mig på ett försök att kommentera och bemöta aktivisternas kanonad av skruvade påhitt och krav.

Kommentarer:

Nej, det ska inte kämpas för ytterligare en grupp som inte har asylskäl!

Nej, ingen har en aning om ifall de var minderåriga eller inte. Uppemot 80 procent av ett stort antal som åldersbedömts har befunnits vara klart vuxna. Eftersom marginalen vid åldersbedömning är ganska stor kan det dessutom antas att en hel del av de resterande 20 procent som åldersbedömdes också mycket väl kan ha varit vuxna.

Dessutom: även asylsökande som faktiskt är minderåriga vid beslutstillfället måste visa att de har asylskäl enligt lagen. “Minderårighet” är inte ett sådant skäl.

Nej, det är lögn och förbannad dikt att svenska myndigheter på något sätt skulle vara ansvariga för någon förment “utsatthet”!  Männen kom hit, sökte asyl, fick avslag. Så ser asylprocessen ut.

2.  Migrationsverket har dragit in dagersättningen för att personerna inte har beviljats uppehållstillstånd eller asyl i Sverige, helt enligt lagen. Personer som efter avslagsbeslut stannar kvar, befinner sig illegalt i Sverige och har därför självklart ingen rätt till några bidrag. Aktivisterna kan inte “förutsätta” att Migrationsverket ska bryta mot lagen och betala ut pengar till personer som har fått avslag på sina asylansökningar och som ska utvisas ur landet. Ett märkligt resonemang av aktivister och en sällan skådad uppvisning av förakt och respektlöshet mot lagar och regler.

Inte heller kan aktivisterna “förutsätta” att utvisningar av vuxna män, som fått avslag på sina asylansökningar, inte ska hanteras enligt gällande lag.

3.  Har vistårinteut tagit på sig rollen som någon sorts samordningsmyndighet? Med vilken rätt? Läs gärna den i sammanhanget relevanta texten Val 2018. God man: ”X kommun säger nej till att personer som är asylsökande och över 18 år får studera på gymnasiet. Det är samsyn med kommunerna i Y och Z som fattat samma beslut som X. Samma regel gäller SFI.” Eftersom vi inte har gymnasieplikt så torde ingen kunna tvinga gymnasieskolor att ta emot vuxna män utan tillräckliga kunskaper och som man inte har plats för. Det verkar inte vara någon annan som har tänkt så långt…

4.  Den retorik dessa aktivister “kämpat för” är ofta helt åt skogen. De försöker få ord och begrepp att få en annan betydelse än de faktiskt har och talar bland annat om “före detta barn” och påstår att männen har “flytt från krig” när en mycket stor andel av dem kommer från helt normala förhållanden, ofta från Iran. Det vet man om man tittar på hur snabbt många reser hem till Iran och hälsar på sina familjer när de fått uppehållstillstånd. Och det visar otaliga artiklar i internationella medier, berättelser av afghanska medborgare födda och uppvuxna i Iran etc. Läs Expressens reportage den 4 juni – Ljög om sin ålder – fick lägre straff för knivattacken – om den ensamkommande afghanen” (som enligt familjen är 25 år gammal men här var “barn”) som försökte mörda polisen Ted Eriksson på Medborgarplatsen förra sommaren. Ur texten:

– Till en början sade han sanningen om sin ålder men sedan fick han höra att han inte skulle ha någon chans om han inte sade att han var minderårig, säger lillasystern Mohadeseh, 23.

Retoriken ska absolut inte förändras i aktivistisk nyspråklig riktning utan den ska vara klar, tydlig, korrekt, faktabaserad och lagar och regler ska följas. Det behövs ingen “nämnd för vilseledande språk” ledd av megalomana aktivister.

5.  “Vi har gått in in i valmode”, skriver vistårinteut-aktivisterna. Har de blivit – eller vill bli – ett politiskt enfrågeparti, förutom en samordningsmyndighet och en nämnd för vilseledande språk? Inget förvånar.

Sammanfattning: Sverige måste på något sätt, jag vet bara inte hur, få ansvarskännande politiker som också klarar av att ta det ansvar de känner och inte viker sig för “Jalla, jalla, Sverige åt alla!”-aktivister. Annars går landet under. Kalla det domedagsprofetia, den som vill, men får Sverige inte starka, kunniga, kompetenta, på riktigt ansvarstagande politiker i riksdag och regering så går den i uppfyllelse.

Lästips:
•  En migga berättar om totalhaveriet vad gäller minderåriga asylsökande, konsekvent av Migrationsverket, svenska politiker och medier kallade ”ensamkommande barn” – 9 februari 2015
•  Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar – 1 juli 2016
•  ”En åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga” kräver att tusentals asylsökande som vi inte vet vilka de är, varifrån de kommer, hur gamla de är eller om de har skyddsskäl, ska ges uppehållstillstånd – 2 mars 2017
•  En migga: ”Jag måste sitta och bevilja PUT till ”ensamkommande afghaners” anhöriga, som märkligt nog ofta bor i Pakistan.” – 29 april 2017
•  Om ”ensamkommande barn”: Hade politiker lyssnat och media rapporterat sakligt och korrekt så hade det inte sett ut som det gör i Sverige idag. – 30 maj 2017
•  Och hur ser det ut idag när det gäller ensamkommande påstått minderåriga asylsökande som inte gör sin ålder sannolik så som lagen kräver? – 3 april 2017
•  Nej, de har inte ”lockats” hit för att söka asyl! – 17 april 2018
•  Val 2018. Centerpartiet påstår att ”Sverige behöver ensamkommande”. Vem behöver dem och till vad i Sverige? Det är väl snarare i sitt eget land, Afghanistan som dessa unga män behövs. – 5 maj 2018

© Vid citat eller skriverier med anledning av vad som här publicerats: vänligen länka till originalinlägget!
Det tar tid, kunskap, energi och förmåga att researcha och sätta samman, kommentera, illustrera, korrespondera med uppgiftslämnare, länka till andra texter och dokument och publicera texter som ska vara korrekta och relevanta. Bidra gärna som månadsgivare via Donate eller med valfria belopp via Swish om texterna på den här sajten är av intresse och ger nya insikter och kunskaper (som ibland inte ens finns att ta del av någon annanstans). Tack!