En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

 En god man berättar om hur ett antal gymnasier ställer sig till afghanska före detta asylsökande som fått avslag på sina ansökningar men som fyra riksdagspartier kommer att ge särbehandling. Här är hans berättelse. Kommunernas namn publiceras inte (än) eftersom den man som personen är god man för, ännu inte informerats.

Jag ringer rektor på grundskolan i kommun X, där min huvudman studerat och fått betyg som ger behörighet till gymnasiestudier. Min huvudman blev uppskriven i ålder från, enligt egen uppgift, 15 år av Migrationsverket till 19 år.

Sektorchefen, som jag ringer efter samtalet med rektorn, meddelar att kommun X säger nej till att personer som är asylsökande och över 18 år får studera på gymnasiet. Det är samsyn med kommunerna Y och Z som fattat samma beslut som X. Samma regel gäller SFI.

Jag noterar när sektorchef ska meddela mig kommunens beslut att det finns viss tveksamhet hur jag ska ta emot beskedet. Jag uppfattar det som en något avvaktande attityd hos sektorchefen. Jag säger direkt att ingen behöver be mig om ursäkt för lagenligt fattade beslut. Jag tror vi alla är måna om dessa ungdomars framtid. Då flyter samtalet och jag berättar om artikeln i Göteborgs-Posten den 2 juni av Zulmay AfzaliEr lag skapar bara kaos och orättvisa– och rekommenderar läsning av den, i synnerhet för skolfolk.

Det här samtalet får mig att fundera över om det kan vara så att kommunens tjänstemän möts av oförstående och oförskämda gode män. Kan det vara så att gode män i sin hjälpariver uppträder bryskt och oartigt gentemot de offentliganställda som gör sitt jobb?

Jag hoppas att det inte är på det viset. Det här är bara mina egna spekulationer, inget som jag har belägg för. Å andra sidan. När jag läser och ser hur en pensionerad läkare som är drivande i gruppen Stoppa utvisningen av afghanska ungdomar! agerar för att obstruera så att myndigheterna inte kan göra sitt arbete, blir jag fundersam.

Vi behöver vettiga, kunniga politiker. Vi behöver utbildade gode män och skolpersonal som förutom sin kunskap ska ha stöd för sitt agerande.

Inte som idag med aktivistgrupper som gapar och skriker högt om hur eländigt livet är för de unga männen som av egen drivkraft eller med familjen i hemlandet, pushats och gett sig ut på mycket dyra resor mot Sverige.

Jag vill säga till aktivister, politiker och också till de skamlösa asylsökande utan asylbehov som ställer krav de inte har rätt att ställa:

Shame on you!

Då jag vill veta vad de andra närmaste kommunerna har för uppfattning och har tagit för beslut, fortsätter jag ringa till kommun A och kommun B. I B får jag tala med en gymnasiechef som ska undersöka saken närmare och lovar återkomma via mejl. I A söker jag gymnasiechefen som ska återkomma på torsdag den 7 juni, lämplig dag med tanke på att det är den dagen som beslut i riksdagen gällande de 9.000 afghanerna ska fattas. Jag kommer att ringa henne och höra hur A tänker agera.

När jag får svar från kommunerna A och B och har sett beslutet i riksdagen, kommer jag att kalla “min” ungdom till ett samtal om framtiden plus boka ett möta med det offentliga biträdet för att samtala om vad som händer nu.

Kommentar: Jag har skrivit om det så många gånger att jag inte ens kan räkna gångerna, att de kortnästa i riksdag och regering antingen inte har förmåga eller också inte har brytt sig om att göra någon som helst konsekvensanalys av sitt dåraktiga ställningstagande och beslut att låta afghanerna söka uppehållstillstånd på nytt, kopplat till studier och “avsikt att studera”.

De kortnästa i regering och riksdag verkar varken ha tänkt på eller insett att eftersom gymnasiet är en frivillig skolform och inte omfattas av skolplikten så kan dessa skolor bestämma själva vilka de tar in: om de har plats i klasserna och om de anser att betydligt äldre afghaner ska gå i samma klasser som de yngre eleverna som dessutom gått hela grundskolan i Sverige. Eller om det kommer att störa undervisningen för alla andra när det finns elever som inte har de kunskaper som krävs för att klara gymnasiestudierna.

Det här beslutet kommer att gå till historien som ett av de mest märkliga och förkastliga som fattats av en del av Sveriges riksdag. Det kommer att få betydligt större och värre konsekvenser än de, som genom sin förmenta “medmänsklighet” den 7 juni 2018 röstar igenom det, tycks förstå.

 

© denna sajt. Vid ev citat, länka alltid till originalinlägget.