Jag önskar alla svenskar, gamla som nya, alla som känner sig som svenskar