Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela artikeln.

Utsattheten för sexualbrott låg på en relativt stabil nivå fram till 2012, men har ökat sedan dess. Särskilt tydlig är stegringen sedan 2015. För den mest utsatta gruppen, unga kvinnor, har utsattheten rusat i höjden med drygt 370 procent på fem år. Hela 35,8 procent av kvinnorna i åldrarna 20 till 24 uppger nu att de utsatts för sexualbrott det senaste året.

2015 var året då vad som nu är rumsrent att säga: massinvandringen till Sverige ägde rum. Men också året innan och året efter det var antalet hitkomna män från de mest kvinnofientliga och patriarkala länderna på jorden stort:

Att det enorma inflödet av män från just länder där synen på och behandlingen av kvinnor ofta är värre än medeltida, har givetvis stor påverkan på vårt fria och jämlika samhälle. Men det nämns så gott som aldrig i svenska medier och absolut inte av svenska politiker, allra minst ministrar i regeringen.

Så här ser det ut i Finland, där man tydligt informerar om vilka som är överrepresenterade när det gäller sexualbrott och där man också, från ministrar i regeringen, får tydligt fördömanden och besked om att skarpa åtgärder ska införas mot dem som kommer till landet och söker skydd men samtidigt begår grova brott mot landets egen befolkning. Här är ett urval texter som kanske kan vara av intresse:

•  Finland. Med anledning av de grova sexualbrotten i Uleåborg. Bland annat om att invandrare är starkt överrepresenterade i statistiken över sexualbrott. – 10 december. Ur artikel på Yles sajt:

Polisen i Uleåborg uppger att alla de misstänkt förövarna har kommit till Finland som kvotflyktingar eller asylsökande. En av dem har vistats i Finland en längre tid, största delen har varit i landet några år. Bland de misstänkta finns flyktingar, en del har asylprocessen på hälft och en del av de misstänkta är finska medborgare. De misstänkta är i åldern 18 till 40.

Ur Tuomas Enbuskes rasande kolumn i Ilta-Lehti med anledning av de grova sexualbrotten i Uleåborg:

Skäms alla satans besserwissrar. I Uleåborg har barn våldtagits och ni börjar göra politik av det och presentera er egen moral och era egna bräckliga världsförklarande sannolikheter. Skäms! Och önskan om styrka till de här barnen och deras, offrens, föräldrar.

•  Finland. Vice statsminister Petteri Orpo: ”Det ska vara kristallklart att vi inte tolererar sexualbrott av personer som vill få vara i Finland. Den som inte följer lagar och regler har inte förtjänat skydd här.” – 15 december 2018. Ur tidningen Ilta-Sanomats kommentar till statistik över sexualbrott efter medborgarskap 2017:

År 2017 misstänktes afghaner och irakier för sexualbrott 40 gånger så ofta som finländare, i förhållande till sitt antal. Det framgår av statistiken hos Polisen och Statistikcentralen. Om man tittar på absoluta antal sexualbrott har irakierna de senaste åren varit mest representerade. Till exempel under tiden januari – november i år, 2018, har irakier varit misstänkta i 157 sexualbrott. Irakierna är för närvarande den tredje största gruppen utlänningar i Finland. Flera till antalet är endast ryssar och ester.

•  Finland. Riksdagens talman och inrikesministern: ”En brottsling kan vara ett nationellt hot mot Finland.” – 5 januari 2019. Ur texten:

Riksdagens talman, Paula Risikko, samlingspartiet anser att en förstärkning av nuvarande lagstiftning krävs:

“I den bör till exempel läggas till ”nationellt hot”, som idag saknas. Om en människa är ett nationellt hot så ska hans uppehållstillstånd kunna hävas. Tillägget behövs eftersom det idag är svårt att upphäva ett sådant tillstånd.
————-
Jag vet att det här är ett svårt ämne, men de här händelserna i Uleåborg (grova sexualbrott mot barn, begångna av utländska män) är ytterst chockerande. Alla brott är omskakande, men när det, som här, riktar sig mot minderåriga barn så har det chockat hela Finland.”

•  Finland. Statsminister Juha Sipilä om de nya sexualbrottsmisstankarna i Uleåborg: ”Allvarliga brott inverkar negativt på möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Asylsystemets uppgift är att hjälpa nödställda men brottslingar kan det inte skydda.” – 1 januari 2019. Ur texten:

Statsminister Juha Sipilä (Centerpartiet) kommenterar de nya sexualbrottsmisstankarna och försäkrar att i Finland ställs personer som begått brott till ansvar för sina gärningar och att asylsystemet inte ska skydda brottslingar.

“Alla som kommer hit måste följa Finlands lagar och respektera varje människas integritet. Detta ger vi inte avkall på med en enda millimeter. De som gör sig skyldiga till brott hålls ansvariga för sina handlingar i enlighet med rättsstatsprincipen. Allvarliga brott inverkar också negativt på möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Asylsystemets uppgift är att hjälpa nödställda men brottslingar kan det inte skydda.”

•  Finland. Inrikesminister Kai Mykkänen: ”Finländarnas rättsmedvetande säger, att fråntagande av finskt medborgarskap borde komma ifråga också när det gäller grova sexualbrott.” – 12 januari 2019. Ur texten:

Chefen för Migrationsverkets mottagningsenhet Pekka Nuutinen tror, att med hårdare straff än idag skulle man kunna förebygga att brott begås av asylsökande och invandrare.

– Genom mer kännbara sanktioner överhuvudtaget, så som förlust av medborgarskap, skulle kunna ha en förebyggande effekt, säger Nuutinen.

Han hänvisar till misstankarna om sexuellt utnyttjande och våldtäkter av barn i Uleåborg.

•   Finland. Ansvarstagande riksdagsledamöter och ledande politiker agerar för landets och medborgarnas bästa, inte för den egna makten i osmakliga rävspel. – 13 januari 2018. Ur texten:

Lindtman vill att grupperna redan under denna mandatperiod kommer överens om gemensamma konkreta åtgärder för att rensa bort sexualbrotten mot barn och unga. Han föreslår sex åtgärder. Till dem hör bland annat förlust av finskt medborgarskap i vissa fall och ökade resurser åt polisen.