Klicka på textrutan för att läsa hela texten (på finska).

 

Stor undersökning av utlänningars sexualbrottslighet – antal, orsaker, lösningar.

 

 

 

 

Utländska medborgare, särskilt irakier och afghaner, är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken. Experter säger att bakom brotten ligger krig, våldsam hederskultur och åldersstrukturen.

– Våldtäkt kan vara bestraffning för olydnad, säger Ala Saeed, verksamhetschef för irakiska kvinnors förening och stödjare vid Finlands flyktinghjälp. Hon tror att den sortens tankevärld är en del av förklaringen till att irakier är överrepresenterade bland utländska män i sexualbrottsstatistiken.

Ala Saeed förklarar att i Irak råder en våldsam, radikal-islamistisk hederskultur som har sina rötter i de konservativa klanerna, där mannen kan göra nästan vad som helst med en kvinna – utan påföljder. I stället kan kvinnan bli skyldig till att hon blivit våldtagen. Enligt Ala Saeed kan konservativa familjer se det som en skam att kvinnan har låtit besudla sig. Straffet (för kvinnan) varierar mellan piskning och hedersmord.

– Många kvinnor blir våldtagna, men de berättar inte om det ens för sina egna mödrar av rädsla för att bli hedersmördade, säger Ala Saeed, som också påpekar att irakierna inte är en enhetligt grupp och att långt ifrån alla lever med en sådan hederskultur.

Centralkriminalpolisens specialutredare Tuija Hietaniemi har analyserat asylsökandes brottslighet och i det sammanhanget läser hon alla asylansökningar som kommer till polisen för hantering.

– I de ansökningarna finns många berättelser om hur människor flyr från generellt våld och sexuellt våld som utövas av deras egen klan, släkt och make. Hon berättar att hon kommit i kontakt med många fall där hustrun inte vill att hennes man ska få veta att hon har våldtagits.

– Kvinnan är rädd att maken ska döda henne om han får höra att hon våldtagits. Vi tar därför vanligtvis emot ansökningarna separat från äkta makar.

För tydlighetens skull presenteras samtliga sexualbrott som en enda grupp. I den ingår såväl våldtäkter, sexuellt utnyttjande av barn som ovanligare sexualbrott. Det handlar om brott som kommit till polisens kännedom eftersom det är den bästa källan i den här typen av  brottsstatistik. Oavsett urval står sig observationen att särskilt irakier och afghaners överrepresentation vad gäller sexualbrott består.

År 2017 misstänktes afghaner och irakier för sexualbrott 40 gånger så ofta som finländare, i förhållande till sitt antal. Det framgår av statistiken hos Polisen och Statistikcentralen. Om man tittar på absoluta antal sexualbrott har irakierna de senaste åren varit mest representerade. Till exempel under tiden januari – november i år, 2018, har irakier varit misstänkta i 157 sexualbrott. Irakierna är för närvarande den tredje största gruppen utlänningar i Finland. Flera till antalet är endast ryssar och ester.

I bakgrunden ligger asylsökandekrisen 2915. 

Från år 2015 och framåt skedde en dramatisk ökning av antalet misstänkta afghaner och irakier eftersom mängder av dem då kom till Finland  som asylsökande. Från Afghanistan, till exempel, kom drygt 5.000 och från Irak över 20.000.

Centralkriminalpolisens specialutredare Tuija Hietaniemi konstaterade att till stor del var de sexualbrott som irakier och afghaner begick av samma typ som de som begicks av finländare. Förövaren var ofta åtminstone ytligt bekant med offret och man utnyttjade offrens skyddslösa situation och deras godtrogenhet. Många fall handlade om berusade offer på väg hem från en restaurang.

Artikeltexten fortsätter:

Tuija Hietaniemi har kunnat konstatera att många bekantskaper som ledde till sexualbrott hade börjat på sociala medier.

– Nu när jag har följt de här sexualbrotten som avslöjats i Uleåborg så ser det ut som att där har just internet varit en central del i de hela och har gjort det lätt att hitta offer. Det bör man också fästa vikt vid och inte enbart vid att förövarna är utlänningar.

För varför vissa nationaliteter oftare begår sexualbrott än andra finns ingen uttömmande förklaring. Våldsam hederskultur med rötter i konservativ islam är en anledning, men inte den enda. En annan anledning kan sökas i åldersstrukturen. Mest brottsbenägna i alla sorters kriminalitet över hela världen är unga män och andelen unga män i vissa invandrargrupper är större än i andra.

Enligt Statistikcentralens siffror redan för tiden före 2015 asylsökandekris var 30 procent av afghanerna och irakierna som då bodde i Finland män i åldrarna 15 – 34 år. Motsvarande siffra bland finländare var 12, 2 procent.

I Centralkriminalpolisens rapport konstateras att år 2014 begicks 1,6 sexualbrott/1000 finländska män av finländare i åldrarna 15 – 34 år. Motsvarande siffra för irakier var 22 sexualbrott/1000 irakier. Skillnaden var alltså 14-faldig.

Artikeltexten fortsätter ett långt stycke om bland annat bakgrund och orsaker och brottsbenägenhet. Den som så önskar kan låta översätta det också. Därefter:

– Kriminalitet utreds enligt nationalitet bland annat för att man ska kunna rikta brottsbekämpande åtgärder till rätt område, säger Hannu Niemi, planerare vid Institutet för kriminologi och rättspolitik, Krimo. Kännedom om bakgrundsfaktorer vid våldsbrott hjälper oss att förebygga problem. Det finns ingen anledning att sopa invandrares brottslighet under mattan.

Och det har heller inte gjorts, menar Niemi. Krimo har hanterat ämnet i sina årligen utkommande brottslighetsöversikter och Polisen har också utredningar och rapporter från samma område.

– Det finns ingen som helst anledning att förhålla sig positiv till brott, men vi ska inte heller börja stämpla folk. Det tycker jag är ointelligent agerande. Vi ska komma ihåg att bara en liten del av befolkningen – såväl finska som andra länders medborgare – gör sig skyldiga till allvarliga brott.

Artikeln fortsätter med text om att det funnits förhållandevis liten utländsk befolkning i Finland – före 1990 var endast ca 1/2 procent av befolkningen, om rädslan för rysk maffia och kriminella ligor från Leningrad och ingermanländska återvändare och fattiga från Balkanländerna med mera. Den slutar med frågor till ett antal politiska partiers ordförande, varav en är finansminister och vice statsminister (Petteri Orpo, Samlingspartiet) om hur man ska förhindra att utlänningar begår sexualbrott i Finland. De flesta talade om strängare straff.

Antti Rinne, Socialdemokraterna:

– Sådana här brott kan man inte förstå och ska man inte förstå. Ett brott är allltid ett brott, oavsett vem som begått det.

Att vissa grupper utlänningar är överrepresenterade i sexualbrottsstatistiken är ett fenomen som han menar att man måste kunna agera mot. Han anser att det är viktigt att Finland får till stånd återtagandeavtal med olika länder så att utvisningarna inte förhindras i brist på sådana.

Petteri Orpo, Samlingspartiet:

– Det är viktigt att vi talar om det, att fenomenet erkänns och att man agerar mot det.

Samarbete mellan myndigheter är viktigt och behövs i större utsträckning än hittills. Han medger att en av anledningarna till att mön med utländsk bankgrund är förhållandevis överrepresenterade i statistiken är att integrationen till att bli en del av samhället inte har lyckats.

– Det ska vara kristallklart att vi inte tolererar sexualbrott av personer som vill få vara i Finland. Den som inte följer lagar och regler har inte förtjänat skydd här.

Pekka Haavisto, De Gröna:

Haavisto framhåller att våldtäkter är strängt förbjudna i alla kulturer och samhällen och menar att de därför inte ska förklaras med kulturskillnader.

– Att man söker skydd i Finland och själv gör sig skyldig till allvarlig brottslighet och därmed ökar otryggheten här, är inte på något sätt acceptabelt.

Katri Kulmuni, Centerpartiet:

Kulmuni anser att finska värderingar och lagar ska göras helt klara för invandrare och dem måste man uttryckligen förbinda sig att följa för att man ska kunna känna sig välkommen i vårt samhälle.

Jussi Halla-aho, Sannfinländarna:

Halla-aho tror inte att hårdare straff eller att man döms till högre skadestånd har någon större avskräckande verkan.

– Det är viktigt att man ska kunna bli fråntagen sitt (finländska) medborgarskap på grund av brottslighet, men ännu viktigare är att försvåra möjligheten att erhålla medborgarskap.

Sampo Terho, Blå Framtid:

Blå Framtids linje är tydlig: Integrera dig eller åk hem.

– Vi varken vill eller kan erbjuda skydd åt kriminella. I mitt rättsmedvetande finns inte plats för tanken att personer som säger sig söka skydd i Finland skadar våra medborgare och skymfar vårt lands grundläggande värderingar så djupt. De asylsökande blir då ett säkerhetsproblem.

Några läsförslag:
•  Finland: Ministrar undrande över att utländska brottslingar fått stanna i Finland – 5 januari 2010
•  Statistisk sentralbyrå, Norge: ”Betydande skillnader i kriminalitet bland olika invandrargrupper” – 21 juni 2011•  Finland. Tidningen Aamulehti: ”Statistiken talar sitt karga språk” – 25 april 2012
•  Finland. HBL har utrett vilka som begår våldtäkter i Finland. – 28 januari 2016
•  nn
•  Finland. Polisen listar utländska våldtäktsmäns nationaliteter. – 31 januari 2016
•  Finland. 13 procent färre brott i Uleåborgs polisdistrikt i år än förra året men antalet sexuella trakasserier har ökat. – 26 juli 2016
•  Finland. Om statistik över brott som begås av utlandsfödda. – 17 januari 2017
•  nn
•  Finland. Om utlänningsregistret. – 15 mars 2018
•  Finland. Med anledning av de grova sexualbrotten i Uleåborg. Bland annat om att invandrare är starkt överrepresenterade i statistiken över sexualbrott. – 10 december 2018

Översättning från finska: ©Merit Wager.
Att läsa, kontrollera, översätta (mycket tidskrävande) och sätta samman texter som denna tar många timmar. Andra texter kräver också ofta gedigen research och många muntliga och skriftliga kontakter med olika myndigheter och källor. Ingen sponsrar den här sajten. Om du som läser och uppskattar denna och andra texter (hittills 9347…) och vill skicka en slant så går det bra med någondera av nedanstående metoder. Tack!