Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln.

Kort ur texten:

I Finland underlättar utlänningsregistret också kontroll av in- och utresande, illegal respektive legal vistelse i landet; planering av olika åtgärder inom utbildning och arbetsmarknad samt – inte minst – att få fram korrekt statistik för olika ändamål.
Utlänningsregistret är ett personregister som förs och används som underlag för
• behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland,
• för tryggande av statens säkerhet och för genomförande säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som stadgas i lag
• behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus
Tack vare att det finns register så är det också ordning och reda i statistiken och det finns lättillgängliga uppgifter om antalet utländska medborgare i landet, om befolkning efter språk, om hur många utlänningar och från vilka länder de kommer som fått finskt medborgarskap och om asylsökande och flyktingar. Vetskap och kunskap som givetvis är viktig rent generellt för ett land ha känna till, men som också är viktiga redskap för samhällsplaneringen. Här några exempel på statistik som kan sammanställas tack vare de omfattande registren: