Ur en rapport från norska Statistisk sentralbyrå:

Invandrare och personer födda i Norge med invandrade föräldrar är överrepresenterade i brottsstatistiken. För vissa grupper är överrepresentationen upp till 45 procent av de straffade. Jobb och bostad är en mycket liten förklaring till detta. Bilden av lagbrytare varierar med landbakgrund. Detta enligt rapporten Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning av Torbjørn Skardhamar, Lotte R. Thorsen och Kristin Henriksen.

Rapporten beskriver olika gruppers representation i kriminalstatistiken efter landbakgrund. Dessutom analyserar rapporten i vilken grad överrepresentationen i kriminalitet kan förklaras med befolkningsstruktur (köns- och åldersfördelning), bostadsmönster och yrkestillhörighet.

Bland personer som fick minst en straffpåföljd inom loppet av perioden 2005-2008, var invandrare överrepresenterade. Bland invandrare var andelen straffade 7,6 procent jämfört med med 5,0 procent för övrig befolkning.

Norskfödda med två invandrarföräldrar är förhållandevis få, och de flesta mycket unga (73 procent var under 15 år 2008). Men också när det avgränsas till åldersgruppen 15-25 år, är de överrepresenterade i kriminalstatistiken. I denna åldersgrupp är 11,5 procent straffade bland den övriga befolkningen, medan de bland födda i Norge med två invandrarföräldrar från Östeuropa är 14 procent, från Afrika 15,5 procent, från Asien inkl Turkiet 13,4, och från Syd- och Centralamerika 17,3 procent straffade.

Översättning: Merit Wager.

Hela rapporten, skriven på uppdrag av Justis- og Politidepartementet (JD) och Utlendingsdirektoratet (UDI), finns att läsa här:  Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning.

I en rapport (endast på finska) från Brottspåföljdsverket/Rikosseuraamuslaitos i Finland meddelas att:

Andelen utländska fångar har fördubblats under de senaste tio åren. Idag är omkring 12 procent av fångarna utlänningar. De flesta av dem är dömda för narkotikabrott.