Under rubriken Nya visumregler problem för utländska studenter rapporterar SR P1 om att nya regler om att icke-europeiska studenter som ska läsa i Sverige måste lämna fingeravtryck och fotograferas på en svensk ambassad när de söker uppehållstillstånd, vållar problem på flera högskolor.

Viktigt i sammanhanget är att också ta på allvar och tänka på vad som berättas i inlägget Svenska ambassadanställda: ‘Sverige sticker ut från sina grannländer. Alla våra skandinaviska grannar, samt Finland, har en genomtänkt invandrings- och integrationspolitik, vilket Sverige saknat länge.’