En migga om dem som slarvigt kallas “ensamkommande flyktingbarn”:

Jag jobbar inte med ensamkommande asylsökande barn och unga men jag vet genom kollegor att det är mycket sällan de anses vara flyktingar och ges flyktingstatus. Jag har själv aldrig hört talas om någon som klassats som flykting p.g.a. egen politisk verksamhet. Teoretiskt sett kanske, om de är söner eller döttrar till en frihetskämpe som själv flytt eller mördats. Men det har jag aldrig heller hört talas om.

Kommentar: Enligt Migrationsverkets statistik fick totalt 1.285 minderåriga asylsökande uppehållstillstånd år 2010. 90 av dem fick flyktingstatus. Det framgår dock inte på vilket sätt dessa 90 unga ansågs vara flyktingar enligt Genève-konventionen.

© Denna blogg.