Klicka på textrutan för att läsa hela krönikan på Bulletins sajt.

Flyktingar har, till skillnad från migranterna, inte kommit hit för att söka ett bättre liv, de har flytt från en tillvaro som de inte kan återvända till. Bland dem finns ofta en stark vilja att komma in i det svenska samhället, att bli en del av den svenska kulturen. Hos många blir besvikelsen därför stor när de upptäcker att undervisningen i svenska för invandrare, sfi, inte sällan är undermålig. Som lärare kan till och med andra invandrare, som själva inte till fullo behärskar språket, fungera.

Den svenska kravlösheten gentemot asylinvandrare överhuvudtaget har på alla sätt varit skadlig, både för majoritetsbefolkningen och för dem som tagit sig ända hit till Europas nordligaste hörn. Bland de flyktingar som jag har lärt känna sedan början av 2000-talet, finns många som inget hellre velat än att det ska ställas krav på dem. De vill mötas av tydliga, gärna tuffa förväntningar.

Läs också:
•   Finland. Sverige. Om skärpta medborgarskapskrav och asylinvandrade som reser på semester till länder de fått skydd mot. – 2 oktober 2016. Utdrag ur texten:

Min kvalificerade gissning är att semestrande i det land man sökt skydd mot, ganska snart kommer att stoppas i Finland. I Sverige har det pågått under mycket lång tid och inget har gjorts för att stoppa missbruket av asylrätten trots att det varit väl känt. Det är som en del asylinvandrare säger: “Ni blåögda fattar ingenting”. De vet att har de en gång lyckats tillskansa sig ett svenskt uppehållstillstånd så tas det så gott som aldrig ifrån dem vad de än gör, trots att utlänningslagen bland annat stadgar följande:

7 kap. Återkallelse av tillstånd

1 § Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd
får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat
oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter,
som varit av betydelse för att få tillståndet.

•  Finland. Om att kravet att behärska landets språk för erhållande av medborgarskap i Finland är en självklarhet. – 1 februari 2019.
I den här texten finns mängder av information och länkar till tidigare texter i ämnet.

•  I Sverige krävs inte kunskaper i svenska för att bli medborgare. I de flesta andra länder är kunskaper i landets språk ett krav. – 5 mars 2020. Utdrag ur texten:

Hur ska man någonsin kunna bli en del av ett samhälle om man inte ens förstår, talar och skriver landets nationalspråk? Hur ska ett land kunna hållas ihop om hundratusentals människor inte ens hjälpligt kan göra sig förstådda, än mindre själva förstå, språket? Hur ska människor integreras i ett land där de inte kan kommunicera och ta del av vad som sker i samhället? Av vilken anledning har man i Sverige tyckt att det är okej att man lever en stor del av sitt liv här på somaliska, arabiska, dari eller vad det nu är för språk man kommer hit med? Den enorma tolkindustrin kostar dessutom skattebetalarna miljarder. Det är förkastligt att inte ställa krav på kunskaper i svenska, det är förkastligt att i stället tillåta att tolkar används i alla tänkbara sammanhang, också vardagliga där man behöver kommunicera med sjukvården, rättsväsendet, myndigheter.

© denna sajt.