Coronavirusepidemin fortsätter avta

Enligt den lägesbedömning som publicerades den 28 maj 2020 har coronavirusepidemin avtagit ytterligare jämfört med läget under de två senaste veckorna.

Det är nu redan en månad sedan man började se en minskning av det genomsnittliga antal sjukdomsfall som varje vecka anmäls till registret över smittsamma sjukdomar. Reproduktionstalet är uppskattningsvis 0,75 – 0,85, vilket betyder att epidemin i Finland håller på att avta.

Inom nio sjukvårdsdistrikt och i landskapet Åland har inga nya sjukdomsfall konstaterats under den senaste uppföljningsperioden (18-24.5). I specialupptagningsområdena är läget inom hälso- och sjukvården fortfarande rätt lugnt, och intensivvårdskapaciteten har inte i något skede överskridits.

Effekterna av Finlands hybridstrategi för bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Genom strategin försöker man förhindra att viruset sprids i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gör varje vecka en bedömning av epidemiläget både nationellt och regionalt.

Så här ser coronapandemi-läget ut i Norden den 30 maj 2020. Siffrorna kommer från ECDC, grafiken från Svenska Yle.

Diverse samhällsstatistik från Finland.

Kommentar: I Finland råder ordning och reda. Klar och tydlig statistik. Och – inte minst – en välhanterad coronasituation.

Lästips
•  Finland. Om landet i Svenska Dagbladet: Bäst i världen på mycket; ett tryggt land där folket har stor tillit till varandra, polisen och andra myndigheter, medier och politiker. – 23 februari 2019. Ur texten i Svenska Dagbladet:

 Simon Anholt, grundare av “the Good Country Index”: De flesta länder har rätt dåligt självförtroende, men av de runt 100 länder jag känner till väl finns det tre som sticker ut; Sverige, USA och Kazakstan. Ni har alla väldigt höga tankar om er själva och tycker att ni har mycket att lära ut till andra länder.
———-
Reportern: Vi svenskar predikar alltså gärna vår egen förträfflighet. Men tänk om vi skulle lyssna istället? Tänk om det snarare är Finland som har mycket att lära oss?

•  Finland. Från fattigt, ojämlikt land till ett av världens bästa att leva i – på hundra år. –  1 oktober 2019. Ur texten:

Idag firar man i Finland Miina Sillanpää, den första kvinnliga ministern i Finland. Visste ni förresten att första gången i världen som kvinnor valdes in i en riksdag var i Finland?

 Finland bäst eller bland de ledande i världen – som vanligt. – 3 januari 2020.  Ur texten:   

•  Finland. Finländska elever bland de bästa i PISA 2018-undersökningen om 15-åringars ekonomikunskaper i 20 länder. – 18 maj 2020. Ur texten:

På torsdagen den 7 maj publicerades PISA 2018-undersökningens resultat om ekonomikunskaper i 20 länder. Medelvärdet för de finländska ungdomarnas ekonomikunskaper var 537 poäng, vilket var det näst bästa resultatet tillsammans med Kanada (532 poäng).
———-
I PISA-undersökningen Financial Literacy deltog 20 länder, varav 13 OECD-länder och sju så kallade partnerländer. Sverige deltog inte.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.