Klicka på textrutan för att läsa artikeln på BBCs sajt (på engelska).

Assault causing actual bodily harm carries a maximum prison sentence of two years in Sweden.

ASAP Rocky has been held in custody since 3 July following an alleged assault which took place on 30 June.

Jag håller med Tim Pool och andra som avråder folk från att komma till Sverige (se videoklippen från hans Sverigebesök för två år sedan). Och anledningarna är nu så många att det blir för långt att rabbla upp dem här. Det är inte bara det att Sverige sticker ut som i det här uppmärksammade fallet, det är på i princip alla samhällsområden.

Så här säger Tim Pool i början av sin video inspelad 23 juli om häktningen av ASAP Rocky med mera:

Sweden is a creepy place. I do not like Sweden. I will never go back there! Sweden, you’re a terrifying place.

Så här presenterar sig Tim Pool på sin YouTube-kanal:

Tim Pool brings you breaking news from around the world and commentary on top news topics in Politics and Cultural issues around the world.

Sverige verkar avskräcka allt fler från att besöka eller investera i landet. Det myckna våldet, skjutningarna, rånen, våldtäkterna har blivit kända i världen och avskräcker turister men också näringsidkare och investerare. Vem vill starta en verksamhet när det i Sverige inte ens längre kan garanteras att det finns el så det räcker! Än mindre att man kan få akut vård på sjukhus om det skulle behövas. Och ens barn kan inte få en utbildning som håller i resten av världen och inte heller garanteras slippa våld och sexuella trakasserier under skoldagarna. Etc.

Men: “Refugees welcome”! Visst. Och den rännil av verkliga flyktingar som lyckats ta sig hit är inte problemet. Det är alla de andra. Problemet är att floden av människor helt utan asyl- eller skyddsskäl som en gång tagit sig över den svenska gränsen aldrig behöver lämna Sverige om de inte själva vill. Ingen vet idag hur många som vistas här illegalt. Ett litet mått på det kan vara dåvarande inrikesminister Anders Ygemans uttalande i januari 2016 om att uppemot 80.000 asylsökande som fått avslag på sina ansökningar skulle kunna komma att utvisas framöver. Så har uppemot 80.000 asylsökande utvisats sedan dess? Svaret är ett rungande nej. Så var är de nu? Hur stort är det parallella parallellsamhället idag, det helt svarta samhället? Gästkolumnisten Andreas Henriksson ställde nedanstående fråga i en artikel i Göteborgs-Posten den 29 maj 2017:

Klicka på textrutan för att läsa texten i Göteborgs-Posten.

Det handlar om att skapa ordning och reda i migrationspolitiken och motverka framväxten av det svenska skuggsamhälle där utvisade personer lever och där både kriminaliteten och radikaliseringen frodas som aldrig förr. Minns att lastbilsmördaren på Drottninggatan i Stockholm levde illegalt (klarspråk för uttrycket papperslös) i detta parallellsamhälle. Han hade utvisats, men utvisningen verkställdes aldrig, med kända konsekvenser.

Jag vet inte om det någonsin kom något svar på frågan…

Detta är förödande för det som en gång var det svenska Sverige, öppet för världen och med många invandrare som faktiskt, på riktigt både bildligt och bokstavligt, berikade landet. Som kom från kulturer som inte radikalt skilde sig från den svenska, som arbetade, som lärde sig språket (en del finnar var dock lite dåliga på just språket…), som smälte in men också påverkade landets invånare med nya influenser.

Sverige var ett land som höll ihop, som var tryggt, som hade ett rättsväsende som gällde lika för alla. Ett Sverige dit man inte kunde komma hursomhelst och kräva/ges allehanda rättigheter (som stora skattemedelsbetalda bostäder åt stora familjer och tolkhjälp i decennier) utan att själv bidra till samhället på ett positivt och konstruktivt sätt. Idag är Sverige ett land som man i underutvecklade länder och länder med en för oss helt främmande kultur och en påträngande religion vet att tar man sig bara dit så kan man, om man inte beviljas uppehållstillstånd, stanna kvar illegalt eller dra ut på utvisningsproceduren genom överklaganden och nya påhitt om plötslig konvertering till kristendomen, plötslig homosexualitet, plötslig “ateism” (som om “ateism” vore en religion) etc. Och begå brott med löjligt låg påföljd, särskilt för personer som begår mycket grova brott men är – eller påstår sig vara – under 18 år.

I ett demokratiskt, civiliserat land ska dess folk kunna känna sig tryggt i förvissning om att dess riksdag och regering alltid och på alla sätt ser till dess bästa. Inte i första hand andras bästa, utan den egna befolkningens, det egna folkets. Ett land där skydd under kortare eller längre tid ges åt behövande, noga utredda personer, som man med största tänkbara säkerhet vet verkligen är de som de påstår sig vara, kommer från det land de säger sig komma ifrån och har de skyddsskäl de åberopar. 

Jag har givetvis inte alla detaljer i fallet A$AP Rocky. Men oavsett exakt hur det ligger till så har hanteringen av fallet skadat Sveriges redan solkiga anseende i världen och stänkt ner den för regeringen så viktiga “Sverigebilden” rejält. Och skadan är skedd, det spelar ingen roll hur mycket svenska politiker och andra står och mässar om att “in Sweden we have a system”. Fallet kunde ha hanterats helt annorlunda, det hade inte alls varit nödvändigt att låsa in en världsstjärna på mångmiljonturné i mer än fyra veckor i ett svenskt häkte. Man kunde ha snabbehandlat fallet och hållit rättegång inom någon dag med hänsyn tagen till omständigheterna. Jag känner erfarna, sansade domare varav några har hört av sig och sagt att det är vad de skulle ha gjort.

Lästips:
•  ”Det abnorma antalet unga män är ett problem för Sverige” – 28 november 2017 (för 1,5 år sedan). Ur texten:

Sverige har för närvarande en uppseendeväckande skev könsfördelning, särskilt i åldersspannet 15 – 19 år, något som har accelererat kraftigt genom det senaste årets mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Min forskning visar att det finns flera negativa konsekvenser för samhället när obalanserna i könsfördelningen ökar, något som Sverige behöver diskutera på allvar.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.