Läs först:
•   Fallet ASAP Rocky. Oavsett exakt hur det ligger till så har hanteringen av fallet skadat Sveriges redan solkiga anseende i världen och stänkt ner den för regeringen så viktiga Sverigebilden rejält. – 26 juli 2019.

Den som är intresserad kan här själv ta del av förundersökningen i fallet. OBS! 552 sidor…

Klicka på bilden av första sidan för att läsa hela protokollet.