En migga kommenterar inlägget Migrationsverket beviljar nu svenska medborgarskap i snabb takt – 13 november 2021:

Jag noterar att det anges att den nybildade Medborgarskapsenhet 1 i Göteborg fattat närmare 1900 beslut i medborgarskapsärenden sedan den bildades den 1 juli 2021. Man får därmed intrycket att enheten har varit ”i produktion” i snart 4,5 månader. I själva verket torde det ju vara så att det var det datumet som enhetschefen tillträde, möjligtvis med en eller två teamledare.

Sommarmånaderna juni till och med augusti är huvudsemestermånader – (särskilt juli och början av augusti). Sommarsemestrarna beslutas redan i mars och är knutna till den enhet som den enskilde medarbetaren tillhörde .

I mars fanns ju inte Medborgarskapsenhet 1 i Göteborg utan samtliga dess medarbetare fick sina sommarsemestrar beviljade på sina dåvarande enheter. Det betyder att enheten knappast kan ha varit igång och börjat fatta beslut i någon betydelsefull mening förrän sista veckan av augusti/början av september.

Man kan därför nästan räkna med att lejonparten av de närmare 1900 besluten om svenskt medborgarskap har fattats av Medborgarskapsenhet 1 från slutet augusti/början september framåt, det vill säga under bara drygt två fullständiga månader. Man har alltså marscherat riktigt ”duktigt” och avgjort ärenden i mycket snabb takt – och som synes är man bara 1100 ärenden från årsmålet redan med en och en halv månad kvar, och med få klämdagar i jul och mellandagar!

Jag noterar även att bifallsfrekvensen är på drygt 98 procent. Inte dåligt av en helt nybildad enhet som fått upp farten först i början av september.

Kommentar: Bifallsprocenten på drygt 98 procent är sannerligen osedvanligt hög. Dels med tanke på att enheten är ny och inte har personal med gedigen utbildning och erfarenhet av att hantera medborgarskapsansökningar; dels – vilket är oroväckande – denna personal som nu sysslar med medborgarskapsbeslut inte heller är säkerhetsklassad.

Lästips:
 En migga: “Hur många – oåterkalleliga – medborgarskapsärenden planerar Migrationsverket att avgöra 2021 och 2022? Det är ju intressant inför 2022 års riksdagsval …” – 5 februari 2021. Ur texten:

Svenska medborgares fingeravtryck finns ju heller inte i systemen. Därför torde man om man har ursprung i något stort asylland – men med svenskt medborgarskap – kunna komma och söka asyl i en annan identitet, kunna språket och förhållandena i landet tillräckligt bra för att nå upp till beviskravet ”sannolikt”. Alltså, man ”bor” i asylidentiteten i EBO dit man får sin post från MIV etc. Får man sedan tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande så har man en parallell identitet. För anknytningar och annat…

•  Skriftlig fråga “2020/21:1679 Säkerhetsklassade tjänster” från Kristdemokraternas migrationspolitiske talesman Hans Eklind till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson – 9 februari 2021. Ur den skriftliga frågan:

Handläggare med befogenhet att pröva exempelvis medborgarskap besitter en oerhörd makt över en annan människas livsöde. Samtlig ”operativ personal” har dessutom i sin tjänsteutövning tillgång till mycket känslig information om den enskilde sökande, också om personens familjeförhållanden i Sverige och i hemlandet. Om denna makt missbrukas har det svenska myndighetsväsendet inte enbart varit naivt; det har också misslyckats med att skydda individen och samhället.

•  Justitie- och migrationsministern besvarar Hans Eklinds (KD) skriftliga fråga om “säkerhetsklassade tjänster” – 17 februari 2021. Ur texten:

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, hade ställt en liknande fråga (2020/21:1669 “Säkerhetsklassning av tjänster) som Hans Eklind (KD), och Morgan Johansson svarar bland annat:

Enligt den information som inhämtats arbetar Migrationsverkets säkerhetsfunktion löpande med att utveckla och förbättra säkerheten på myndigheten.

•  Att få svenskt medborgarskap är inte en mänsklig rättighet -13 juli 2021. Ur texten:

Här följer svar från Migrationsverket på mina frågor kring detta med medborgarskapsansökningar, vilkas hantering nu ska “snabbas upp”.

Jag: När, av vem (justitiedepartementet?) och varför har Migrationsverket fått i uppdrag att satsa extra mycket på just på medborgarskapsärenden? Om ett sådant uppdrag getts och om det förmedlats skriftligt så vill jag be om att få en kopia av det.

MIG: Migrationsverket har inte erhållit något formellt uppdrag från justitiedepartementet att satsa extra på medborgarskapsärenden. Förstärkningen av prövningsresurserna inom medborgarskap sker inom befintlig budgetram för att minska det stora antalet öppna ärenden och säkerställa planeringen för att nå författningsstyrda tider under år 2023.

•  Min text bidrog till att ett nödvändigt beslut om säkerhetsklassificering på Migrationsverket fattades – 13 september 2021. Ur texten:

Rubriken stämmer faktiskt. Det var via min krönika i Bulletin den 3 februari i år som frågan uppmärksammades och rekordsnabbt plockades upp av de alerta riksdagsledamöterna, tillika sina partiers migrationspolitiska talespersoner (läs mer längre ner i texten). Och idag, sju månader efter att min krönika publicerades, kan Henrik Sjögren, som också skrivit ett antal artiklar om (o)säkerheten på Migrationsverket, publicera följande nyhet:

Migrationsverket börjar kräva svenskt medborgarskap för medarbetare.

 

© denna sajt.