Det tar aldrig slut! Den har pågått i över ett decennium och turerna har ibland varit så hisnande snurriga och bisarra att man kunnat tro att man befinner sig i ett land som heter Absurdistan, inte Sverige. Läs kavalkaden av texter (några, åtminstone) som har publicerats här sedan nio år tillbaka. De är listade efter kommentarerna till Migrationsverkets pressmeddelande lördagen den 28 februari: Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

Kommentar: En första, spontan reaktion är att “nu har till och med Migrationsverket tröttnat – efter ett decennium – på att det inte görs åldersbedömningar” och att de, genom detta utspel på en lördag (!) vill sätta press på Rättsmedicinalverket. Jag vet inte om det stämmer i sak, det är inget jag kan belägga utan det är bara en spontan reaktion, en känsla.

Jag vill dock återigen påpeka, som jag gjort i flera texter genom åren, att det går bra – och hade gått bra – i ett decennium, att anlita tandläkare och ortopeder som kan – och hade kunnat – utföra dessa åldersbedömningar både snabbt och korrekt i enlighet med de standarder som används i andra länder, bland annat i Finland. En del läkare och tandläkare har hört av sig till mig och berättat att de erbjudit både Migrationsverket och kommuner att utföra åldersbedömningar men att de har stått handfallna och inte satt i gång med dessa undersökningar som det varit ett så skriande behov av att få gjorda.

Ur pressmeddelandet:

Migrationsverket ser två scenarier där 3.000 upp till 14.000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning.

Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer: En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Kommentar: Det är ett enormt spann han anger, den tillförordnade generaldirektören. Kanske kan en del av de 19.000 som väntar på att asylprocessas styrka sin ålder, men knappast afghaner, som är den överlägset största gruppen. De har inte handlingar som håller en kvaliteten som Migrationsverket kan godta. Bland de 19.000 finns förstås pojkar som helt uppenbart är under 18 år, men att upp till – och kanske över – 14.000 asylsökande pojkar/män (och enstaka flickor/kvinnor) kommer att behöva åldersbedömas är inte på något sätt en orealistisk tanke. Tvärtom.

Pinsamt är detta:

Rättsmedicinalverket fick våren 2016 uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar från regeringen och kommer att starta verksamheten det första kvartalet 2017.

Senfärdigheten, trögheten hos RMV har åsamkat oss alla som betalar för asyleriet enorma kostnader under det år verket tagit på sig (och ännu inte är klara med) för att komma med sina riktlinjer. Också Migrationsverket har bidragit till att det blivit mycket dyrare för skattebetalarna som tvingats bekosta otroligt dyra platser, skolor, fria gymkort och biljetter till badanläggningar, gode män, asylombud etc till mängder av vuxna män.

Migrationsverket – om det hade haft en starkare och mer handlingskraftig ledning – kunde ha påbörjat åldersbedömningarna för länge sedan. Man hade absolut inte behövt vänta på några “riktlinjer” (som inte har status som lag), utan hade kunnat tacka ja till de tandläkare och läkare som hela tiden stått beredda att utföra bedömningarna. Dessa bedömningar borde ha varit självklara från första dagen då en person söker asyl och säger sig vara minderårig om han inte styrker det och det inte är helt uppenbart att han verkligen är det. Som i andra länder.

Här följer en liten kavalkad – en bråkdel – av vad som publicerats och larmats om här på bloggen under nio år (här finns alla texter i ämnet som innehåller ordet ensamkommande).

•  Svaret på frågan är både ja och nej, säger Migrationsverket – 10 januari 2008
  En migga om en 17-åring som kan vara 35… – 21 juli 2008
 Apropå 17-åringen som man trodde var 35… – 22 juli 2008
  En migga: “Apropå de så kallade ensamkommande “barnen” igen.” – 23 juli 2008
•  
”Men om barnen själva säger att de inte har några asylskäl? Om de säger att de vill åka hem och att de inte trivs i Sverige och att de inte vet varför de är här utan längtar efter sina anhöriga där hemma?” – 14 augusti 2009
Redan för mer än åtta år sedan (!) slogs det larm om det ytterst olämpliga i att ha vuxna män boende tillsammans med yngre:
 En anställd på ett boende för asylsökande ungdomar: ”Vi börjar nu se en rädsla bland de yngre, de som är under 18 år, på asylboendet: ”Vem skyddar oss från de vuxna som bor här?” – 2 december 2009
•  
Svenska journalisters okritiska, blåögda och ofta rent fega rapportering har skadat Sverige – 7 mars 2010
En migga: ”Men alla barnhandläggare inom verket som jag haft kontakt med är ganska uppgivna. De allra flesta s.k. barn är vuxna och de har inte heller något behov av asyl”. – 13 mars 2010
•  
Värna asylrätten – ta tag i missbruket! – 13 mars 2010
•  
En migga: ”Ingen hade asylskäl, alla ska få ett liv i Sverige med bostad, skola, vård, bidrag – det kan inte kallas annat än ”fri social invandring” – oavsett ur vilken vinkel man ser det.” – 18 mars 2010
 
En migga: ”Så, journalister, nu fick ni gratis ett scoop värt att utforska!” – 16 april 2010
•  
En socialsekreterare berättar – 22 augusti 2010
•  
Det kom ett brev: ”Som du vet så jobbar jag på ett HVB för asylsökande ungdomar.” – 21 maj 2011
•  
En migga: ”Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser.” – 27 mars 2011
 Jag talade häromdagen med en migga… – 12 juni 2011
 En migga: ”Problemet är inte de goda människorna, problemet är att journalisterna som skriver om dessa fall inte bryr sig ett dugg om vad som förevarit i de ärenden de skriver om.” – 3 november 2011
•  
På Migrationsverket har man upptäckt att asylökande unga ljuger om att de kommit ensamma – 13 april 2012
 Riksdagsledamot på DN Debatt: ”Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn” – 26 april 2012
•  Anställd vid hem för ensamkommande minderåriga asylsökande: ”Jag kan inte med gott samvete fylla i information som du vet inte är korrekt.” – 27 april 2012
•  En anställd vid ett boende för ensamkommande ”barn”: ”Ett antal killar som på pappret är 16 år, har kommit till mig för att få hjälp med att köpa medel på apoteket för att motverka deras åldershåravfall.” – 1 december 2013
•  En migga om nya instruktioner från rättschefen avseende ”ensamkommande barn – 2 maj 2014
•  En migga berättar om totalhaveriet vad gäller minderåriga asylsökande, konsekvent av Migrationsverket, svenska politiker och medier kallade ”ensamkommande barn” – 9 februari 2015
•  2014 var 75 procent av dem som av Migrationsverket och svenska medier kallade “ensamkommande flyktingbarn”, minderåriga asylsökande i åldrarna 15-17 år – 25 juli 2015
•  Enhetschefen inom socialtjänsten skriver igen: ”Nu är det ett faktum att vi inte längre kan upprätthålla lagkraven kring utredning, placering och uppföljning av ensamkommande barn och minderåriga som söker asyl här.” – 19 november 2015
•  Vi fixar det helt enkelt inte”. Kommuner vägrar ta emot ensamkommande minderåriga asylsökande – 26 november 2015
 Tio år för sent, men heder åt de två reportrarna på Sveriges Radio som på riktigt verkar anstränga sig för att försöka att ge en mer nyanserad och sann bild av dem som kallas ”ensamkommande barn och ungdomar” – 14 december 2015
 Sverige är ett icke rättssäkert svikarland – larm om vuxna ”ensamkommande barn” har ignorerats under många år – 18 februari 2016
•  Det står varje kommun, skola, boende eller annan aktör fritt att genomföra sådana åldersbedömningar redan nu vid misstanke om att ”barn” som placeras hos dem är äldre än uppgiven ålder. – 18 mars 2016. I denna text finns bland annat en debattartikel och en replik på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, skrivna av fyra kommunalråd.
 Eurostat: 40 % av alla ensamkommande minderåriga asylsökande 2015 tog sig till Sverige (9,5 milj inb), 16 % till Tyskland (80,6 milj inv) – 11 maj 2016
•  Om den evighetslånga följetongen: ”Åldersbedömning av ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderåriga men inte styrker sin ålder och det finns misstankar om att de kan vara över 18 år”. – 26 maj 2016. Ur texten:
•  ”17-årigt ensamkommande barn” åtalat för våldtäkt mot barn blev 23,6 år gammalt vid åldersbedömning – 3 november 2016
•  En migga angående ensamkommande minderåriga och åldersuppskrivningar – 23 november 2016
•  En migga: ”Jag tror inte att detta rättsliga ställningstagande kommer att ”hjälpa”, det vill säga beröra, ensamkommande afghanska män som har skrivits upp i ålder.” – 13 december 2016

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.