En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Så här skriver en person med god insyn i “gymnasielagscirkusen”:

Jag läste om Migrationsverkets nya ställningstagande och din krönika.

Jag blir matt!

Vad är detta? Böjer man sig för påtryckningar från regeringen som i sin tur böjer sig för aktivister i samhället? Det här börjar faktiskt bli riktigt riktigt otäckt. Att det blivit så svårt att följa den lagstiftning som finns och hitta på krumelurer för att gå runt gällande lagar. Det tyder på panik i det politiska lägret. Se bara Annie Centerpartiet Lööf med valtext på arabiska! På arabiska! Vi lever i Sverige där landets språk är svenska.

Själv ser jag på nära håll hur kommuner vägrar ta emot asylsökande med hänvisning till skollagen. Många av de personer den så kallade gymnasielagen är tänkt att gälla är uppskrivna i ålder och myndiga. De tas inte emot på gymnasiet. Ytterligare andra har inte klarat grundskolenivån och är därför inte behöriga att gå på gymnasiet, men de verkar i vissa kommuner ges möjlighet att ändå gå på introduktionsprogram. För att komma in på Komvux ska man vara 20 år. Folkhögskolor jag talat med har absolut fullt och kan inte ta emot fler asylsökande.

Så. Hur än regering och myndigheter trixar så kanske allt faller på att skolorna strikt hänvisar till skollagen. Där blir det stopp. Och hur tänker man göra då? För utvisning efter lagakraftvunna utvisningsbeslut är tydligen inte att tänka på.

Den här personen sätter fingret på viktiga punkter som förmodligen de alltför kortnästa stiftarna av den usla “gymnasielagen” inte ens har tänkt på. Som att det finns andra lagar att följa, bland annat skollagen. Och den har de kortnästa inte kommit på att också försöka ändra och anpassa så att den ska passa 9000 vuxna män utan rätt att vistas, försörjas, bosättas och utbildas i Sverige, så den måste ju följas.

Nu är ju inte de som är tänkta att omfattas av en “gymnasielag” “asylsökande” heller. De befinner sig ju de facto enligt gällande utlänningslag illegalt (=olagligt) i Sverige. Så att de alls skulle kunna komma på tal att tas emot i svenska skolor kan ju inte vara aktuellt. Skolor kan inte bryta mot lagar hur som helst. Eller har det blivit “hela havet stormar” i de politikers spår, som struntat i all kritik och som kört över betydligt kompetentare instanser som sågat deras lagförslag som de ändå tvingat igenom i riksdagen? Ska det nu vara upp till var och en att göra som den vill och strunta i stiftade lagar? Ska skattebetalare tvingas bekosta utbildning och försörjning för personer som vistas här illegalt? Det kan väl ändå inte få gå till så, ens i Sverige?

Asylsökande (men inte den som fått slutligt avslag. Min anm.) har rätt att söka till gymnasieskola. För att kunna tas in på ett gymnasieprogram, som asylsökande, får man inte ha fyllt 18 år vid skolstart utan högst vara 17 år. Man ska också kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket. Giltighetstiden måste vara över den antagning, det vill säga slutantagningen respektive de reservantagningar, som den asylsökande ska kunna prövas vid.

Asylsökande ungdomar som har fyllt 18 år vid terminsstart har ingen rätt att påbörja en gymnasieutbildning.

Läs skollagen 29 kap 2§ och 3.

Har man flyktingskäl eller inte, finns det skäl för asyl eller inte. Om man inte har det så måste vi, om vi ska ha en reglerad invandring, också skicka tillbaka några.

De före detta asylsökande som enligt lag inte längre har rätt att vistas i Sverige måste på frivillig väg lämna Sverige och, om han/hon inte gör det, med tvång utvisas ur Sverige. Det var ju det statsministern sa i SVT den 4 juli 2017. Och det är också vad utlänningslagen säger.

Lästips:
•  Klumpiga, pinsamma och för landet förödande statsministerpiruetter – 29 december 2017

 

OBC! © denna sajt. Om texten citeras ska länkning göras till originalinlägget.