En text i en serie texter som  publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Aktivistnätverken ger sig inte! De har lyckats pressa politiker till att stifta en urusel, på många sätt lagstridig lag för att “rädda kvar” minst 9000 vuxna män utan asyl- eller skyddsskäl från företrädesvis Afghanistan. Den lagen är så hårt kritiserad för sin hafsighet att den inte kan tillämpas, men ska slutgiltigt prövas av Migrationsöverdomstolen, troligen i slutet av september. Och eftersom lagen var tänkt att vara en engångslag, skräddarsydd för just dessa afghanska män och enbart skulle tillämpas 1 juli – 30 september 2018, så förfaller den oavsett vad Migrationsöverdomstolen kommer fram till i sin dom, den 30 september. Om inte de politiker som då fortsätter regera eller de politiker som tar över regeringsmakten hittar på några nya skräddarsydda lösningar igen, förstås.

Som sagt: aktivistnätverken ger sig inte! För nu fortsätter nätverket vistårinteut att pressa(indirekt faktiskt utpressa) de politiska partierna. I ett av hundratals pressmeddelanden meddelar de nu, som en (onödig) information och påminnelse med en lite hotfull underton att:

Nätverket meddelar att det har har skickat denna fråga till de migrationspolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ:

Om ditt parti får chans att bilda regering efter valet i höst, hur tänker ni lösa situationen för de barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och som varit här i flera år?

Vi vill gärna förtydliga att vår fråga specifikt handlar om lösningen för den grupp unga som befinner sig i vårt land nu och inte ditt partis överordnade syn på migrations- och integrationsfrågor. Vi vill gärna ha svar på frågan senast torsdagen den 16 augusti.

Tre av åtta partier har svarat, berättas i pressmeddelandet: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ (som knappast kommer att sitta i riksdagen efter den 9 september…). Svaren är förutsägbara, men kommer med stor sannolikhet att få många av aktivisterna att rösta på något av dessa tre partier. Kort ur partiernas svar:

Miljöpartiet, Maria Ferm:

Miljöpartiet har kämpat hårt för den nya lagen, som innebär att många ensamkommande unga som har fått vänta länge på beslut och som har rotat sig i Sverige ska får möjlighet till uppehållstillstånd i stället för att avvisas från Sverige eller tvingas leva kvar här i ett skuggsamhälle i stor utsatthet.

Vänsterpartiet, Christina Höj-Larsen

Vänsterpartiet har länge drivit på för en amnesti för de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år. Permanenta uppehållstillstånd och ett liv i trygghet är det viktigaste vi kan göra för alla ensamkommande barn och unga som drabbats så hårt av långa väntetider, rättsosäkra åldersbedömningar och plötsliga och orättvisa lagändringar.

Feministiskt initiativ, Farida al-Abani:

 F! kommer se till att det blir en amnesti och att permanenta uppehållstillstånd ges till de unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar och varit här i flera år. Vi vill även att den tillfälliga lagen snarast ska tas bort och då återinföra permanenta uppehållstillstånd som norm.

Här kommenteras inte dessa svar; var och en kan tänka och tycka själv.

Pressmeddelandet från aktivisterna – och därmed svaren i sin helhet – kan läsas här i sin helhet.

 

© denna sajt.