En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Läs först Val 2018. En centerpartist som inte respekterar andra partiers och människors demokratiska rättigheter.

När det ställs frågor kring om detta är svaret från Kommunledningskontoret (inget namn på någon person…), Tomelilla kommun, följande:

Johan Linanders agerande skedde inte i tjänsten. Vad kommunanställda gör på sin fritid kan kommunen inte ha synpunkter på så länge det inte är olagligt. I sin tjänst som kanslichef i Tomelilla kommun har han alltid agerat korrekt och opartiskt i relation till samtliga partier. I kommunen finns därför fortfarande ett mycket stort förtroende gör honom.

Kommentar: Jaha. Ja, då vet vi det. Bara man inte gör något olagligt på sin fritid så är det okej. Oetiskt och odemokratiskt beteende går däremot bra.

I linje med den centerpartistiske kanslichefens agerande och Tomelilla Kommunledningskontors syn på saken så kan väl då också andra på beslutsfattande positioner i landets kommuner slänga för dem misshagliga partiers utplacerade valmaterial med hänvisning till att de vill “göra personalen en tjänst”. Eller någon annan hänvisning. Också Centerpartiets valpropaganda kan skattemedelsavlönade chefspersoner i kommunerna således på sin fritid ta och slänga bort om de anser att personalen på stället där de är utlagda behöver skonas från Närodlad politik och Framåt! och annat. Så tycker i alla fall Tomelilla Kommunledningskontor. Det fanns väl ingen ansvarig människa på plats som kunde svara så därför lät man “kontoret” göra det. Hur nu ett kontor kan besvara en fråga…

Fakta: Johan Linander, kanslichef i Tomelilla, var under tiden 2002-2014 riksdagsledamot för Centerpartiet och hade bland annat en post som ordförande i justitieutskottet…

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.