Texter som publicerats här på sajten den 20 december under fem tidigare år.

•  Finland. “Som bäst har vi kunnat återsända asylsökande som fått negativa beslut inom två veckor från att asylansökan lämnades in.” – 20 december 2015. Ur texten

Fram till den sista november har 2.187 utlänningar som fått utvisningsbeslut skickats ut ur Finland. Varje vardag avlägsnar polisen cirka elva utlänningar. Bland dem finns både asylsökande som fått avslag på sina ansökningar och personer som utvisas på grund av att de begått brott.

– Som bäst har vi kunnat återsända asylsökande som fått negativa beslut inom två veckor från att asylansökan lämnades in, säger polisinspektör Mia Poutanen på Polisstyrelsen.

•  Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi: “Från hafsverk till haveri”. – 20 december 2016. Ur texten:

Socialstyrelsen satsade allt på att misskreditera alla etablerade metoder och föreslå utvecklandet av en icke etablerad metod, nämligen magnetkamera (MR) knä. Allt för att förhala införandet av åldersbedömningar. Otippat underkände regeringen SoS arbete genom att besluta att åldersbedömningar skulle införas så snabbt det bara går. I syfte att rädda ansiktet på SoS tillät regeringen tyvärr samarbete med Rättsmedicinalverket, till priset av fortsatt ovetenskaplig och ideologisk asylaktivism, vilken fortfarande förhindrar införandet av åldersbedömningar av asylsökande som uppger sig vara minderåriga – så kallade “ensamkommande flyktingbarn” – men kan misstänkas vara äldre.

•  Barnutlämningen? BARNutlämningen??? – 20 december 2017. Ur texten:

Aktiviströrelsen “glömmer” konsekvent att tala om att dessa pojkar och män – en majoritet var sannolikt vuxna redan när de kom – gav sig av i sökande efter ett bättre liv. vistårinteut-rörelsen undviker att nämna att pojkarna och männen (och enstaka flickor och kvinnor) inte hade asyl- eller skyddsskäl gentemot Iran som en majoritet verkar komma ifrån, gentemot Pakistan varifrån många också kommer eller ens gentemot Afghanistan varifrån en del kommer. Att Sverige var “bäst” hade dessa tiotusentals människor hört av bland annat människosmugglare och “bäst” betyder i sammanhanget “mest lättlurat, mest blåögt och mest generöst”.

 “Att exempelvis dela ut datorer och läsplattor i tron att det ska få eleverna att studera mer effektivt är feltänkt.” – 20 december 2018. Ur texten:

Zulmay Afzali skriver idag klokt i Svenska Dagbladet om vikten av att människor som ska lära sig svenska har ord och begrepp klara för sig på sitt eget modersmål, annars är det omöjligt att lära sig, och att verkligen och på djupet förstå ett annat språk.

Ur texten:

När jag talar om substantiv, adjektiv, verb möts jag av frågande ansikten – dessa ord och begrepp är lika främmande för eleverna när jag talar om dem på dari som när läraren talar om dem på svenska. Eleverna är vuxna som aldrig har gått i skolan och inte kan läsa eller skriva. Att läsa svenska i en SFI-klass är deras första möte med studier.

Det behövs inte mycket fantasi för att förstå vilken press mötet med dessa elever helt utan skolgång i sina hemländer sätter på SFI-lärarna. Efter två år i SFI-klass klarar de flesta eleverna inte att göra sig förstådda på svenska.

•  Aktivisterna har offentligt krävt “amnesti” åt afghaner åtminstone sedan oktober 2018! – 20 december 2019. Ur texten:

Nu skriver Hans Eklind, Kristdemokraterna, och Maria Malmer Stenegard, Moderaterna- båda riksdagsledamöter och talespersoner i migrationsfrågor för sina respektive partier – i den ovannämnda debattartikeln:

De farhågor vi hade när gymnasielagen tvingades igenom har nu, med råge, blivit verklighet. Ansvaret för haveriet ligger på regeringen och Centerpartiet. Nu är det er skyldighet att svara på de många frågor som väckts.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.