Idag, den 22 december, sa familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), som inledde den myndighets- och regeringsgemensamma presskonferensen om coronaläget:

Den här veckan har vi hört goda nyheter. Nämligen att EU:s läkemedelsmyndighet har godkänt det första vaccinet som är avsett för personer över 16.

Finlands mål är att hela befolkningen ska skyddas. Vaccinet erbjuds alla som vill ha det och som inte har hälsorisker som förhindrar att ta vaccinet.

Minister Kiuru påminner ändå om att faran inte är över och att vi fortfarande måste stå ut. På flera områden är epidemin i den värsta fasen, spridningsfasen.

Därför vill jag fortfarande betona att hotet berör hela landet och alla finländare. Nya fall bekräftas på alla håll i Finland.

På måndagen godkände alltså EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) det första coronavaccinet och vaccinationerna väntas påbörjas i Finland på söndag, 27 december, om än i liten skala.

Extra information om familje- och omsorgsminister Krista Kiurus tidigare arbeten och uppdrag:
–  lärare i filosofi, uttrycksförmåga och religion samt studiehandledare med befattningen som bisyssla och huvudsyssla 1996–2007
–  Björneborgs universitetscentrum, Tammerfors universitet, verksamhetsplanerare 2004–2005.

Dessutom har hon haft mängder av samhällsuppdrag så som styrelsemedlem i Finsk-etniska kulturstiftelsen, ordförande i Samfundet Finland-Ungern och vice ordförande i Finlands Röda Kors och detsamma i Finlands FN-förbund.

Hon är mycket språkkunnig och talar finska, svenska, engelska, estniska, franska, spanska och tyska.

 

I en artikel i Huvudstadsbladet kan man läsa mer om Covidvaccin godkänt i EU – det här vet vi nu om coronavaccinerna.