Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln på Dagens Nyheters sajt.

 

Dagens Nyheter publicerar nu också en intervju med den finska sjuksköterskan Sonja Aspinen. Ur texten:

Vården av de äldre på äldreboende lämnar henne ingen ro. Sjuksköterskan Sonja Aspinen som jobbat på många ställen under pandemin vittnar om ojämlik vård för äldre – och om hur palliativa ordinationer beslutats av läkare på telefon utan att träffa patienten.

– Det har förkortat livet för många, säger sjuksköterskan Sonja Aspinen.
———-
– Vi måste prata om det här. Jag tror att de flesta dödsfallen bland äldre i äldreboende hade kunnat undvikas.

Hon har Finland som referenspunkt – 330 döda jämfört med 5.600 i Sverige, varav hälften på särskilt boende, och  intervjuades nyligen av finska Yle.

– Gamla i Sverige har drabbats hårt. Bland annat genom att man låtit smittan spridas så.

Och:

– Med några dagars syrgas, intravenös antibiotika och näringsdropp kan man rädda en gammal människa. Men på många äldreboenden finns inte tillgång till den typen av vård – trots att sjuksköterskor är utbildade att hantera syrgas. Jag har varit så arg – med rätt verktyg hade jag kunnat rädda den här människan.

Finska Yle intervjuade som sagt Sonja Aspinen redan för 11 dagar sedan, den 7 juli. Jag översatte då en del av det som sades till svenska och publicerade texten här:

•  SVERIGEBILDEN. “I Sverige har äldre människors död påskyndats med morfinsprutor”. – 7 juli 2020. Ur texten:

Läkarna har rutinmässigt ordinerat morfin. Enligt Sonja Aspinen gjorde man inte det i början av pandemin, men nu, under cirka 1,5 månads tid har detta varit satt i system. Till vårdarna har man sagt att samtliga vårdhemmens coronapatienter är obotligt sjuka.

– Jag är av en helt annan åsikt om saken. Ålder är ingen sjukdom. Man borde ha gett de gamla en chans att överleva, säger Aspinen.

Kommentar: Tydligt, klart, sansat och kunnigt, med den auktoritet som långvarig erfarenhet och med åren anskaffad kunskap ger  uttalar sig Sonja Aspinen. I ett annat land skulle det hon säger få folket att rasa, (o)ansvariga skulle få soparken och systemen skulle ändras. Här, i Sverige kommer inget av det att hända. Här kommer inget överhuvudtaget att ändras. För, som professor Agnes Wold sa i SVT-programmet Skavlan den 27 mars 2020 (ca 22:45 minuter in):

Det är en riktig patogen, javisst. Den dödar folk och så. Men som tur är så dödar den ju i princip bara gamla människor. Det får vi faktiskt vara ganska tacksamma för.

Kommentar: Äldre människor som, om de fick behandling och inte sågs som något man inte behöver bry sig om, skulle kunna få leva i många år till. Men lite gammalt spill räknar man bevisligen medvetet med. I Sverige.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.