Klicka på textrutan för att läsa artikeln (på finska) på Yles sajt.

 

 

“I Sverige har äldre människors död påskyndats med morfinsprutor”

Sjuksköterskan Sonja Aspinen berättar om sina skakande upplevelser. Hon anser att en majoritet av dödsfallen bland de äldre hade kunnat undvikas. Myndigheterna i Sverige anser att Sverige har lyckats bra.

Äldre patienter som insjuknat i coronavirussjukdomen har fått morfin som förlamar andningen förskrivet i Sverige. Dessutom har de inte fått extra syre. Läkarna har rutinmässigt fattat beslut om att övergå till medicinering i livets slutskede (palliativ vård). Dessa beslut har till och med gjorts utan att läkarna ens sett/träffat patienterna.

Sonja Aspinen har arbetat som sjuksköterska i Sverige sedan 1990-talet och alternerar mellan olika äldreboenden via bemanningsföretaget Ingria.

Kommentar: Den långa artikeln är hemsk att läsa och torde chocka finländarna rejält och förändra deras “sverigebild” ännu mer än den redan förändrats det senaste decenniet. Vi som bor här vet ju redan hur det ser ut och vad som pågår i Den Humanitära Stormakten…

Vidare ur artikeln:

Läkarna har rutinmässigt ordinerat morfin. Enligt Sonja Aspinen gjorde man inte det i början av pandemin, men nu, under cirka 1,5 månads tid har detta varit satt i system. Till vårdarna har man sagt att samtliga vårdhemmens coronapatienter är obotligt sjuka.

– Jag är av en helt annan åsikt om saken. Ålder är ingen sjukdom. Man borde ha gett de gamla en chans att överleva, säger Aspinen.

Andningssvårigheter hör som en väsentlig del till coronavirussjukdomarna, när sjukdomen framskridit och drabbat lungorna.

– Morfin försvårar andningen ytterligare. Jag har själv sett det. Jag har gett patienter det beordrade morfinet och patientens död har snabbats på.

Kommentar: I vilket annat land tar man livet av sina gamla på detta sätt? Dessutom utan att någon skyldig någonsin ställs till svars.

 

©denna sajt. OBS! ©Översättning Merit Wager.Vid citat, vänligen länka till detta inlägg!