På förekommen anledning

Påminnelse om en del av texterna på den här sajten kring den grupp hitkomna – företrädesvis afghaner – som blev en egen, särskild grupp, ett eget substantiv: Ensamkommande.

Först kallades de “ensamkommande barn” utan att man hade en aning om deras faktiska åldrar eftersom Migrationsverket enbart gick på deras egna utsagor.
Därefter kallades de “ensamkommande unga”.
Till slut kallades de bara “ensamkommande”.

Det fanns dessutom redan före 2015, men alldeles särskilt under det stora migrationsåret 2015, en stor grupp som med rätta, baserat på fakta, kan benämnas “ensamkommande äldre”.

Här en bråkdel om belagda fakta kring “ensamkommande äldre”, som finns att läsa på denna sajt sedan 2014. En bråkdel, alltså:

•  Danmark: “Vartannat asylbarn är i själva verket vuxet” – 28 september 2014. Ur texten:

I artikeln rapporteras fakta, det vill säga vad ålderstester gjorda av Retsmedicinsk Institut visat:

327 av de 637 oledsagade (ensamkommande ) flyktingbarn som kom till ett asylcenter  åren 2011 och 2012, visade sig efter rättsmedicinsk undersökning ha ljugit om sin ålder och var över 18 år – alltså 51 procent. De första fyra månaderna 2013 var tre av fyra testade flyktingbarn över 18 år, enligt Justitieministeriets årsstatistik.

•  Norge. Var tredje påstått minderårig asylsökande som ålderstestas är över 18 år. – 2 november 2015. Ur texten:

– Under perioden januari-september 2015 har det registrerats 877 resultat från åldersundersökningar. 298 av dem bedömdes vara över 18 år, upplyser seniorrådgivare Therese Bergwitz-Larsen på Utlendingsdirektoratet (UDI).

•  Finland. “70 procent av de undersökta asylsökande som uppgav sig vara minderåriga var i själva verket vuxna.” – 14 april 2016. Ur texten:

Allt fler asylsökande som man trott vara minderåriga har visat sig vara vuxna En majoritet av de asylsökande som  man trott var minderåriga, är inte det.

I Finland görs rättsodontologiska undersökningar av asylsökande som myndigheterna av olika anledningar misstänker inte är minderåriga. Åldersbestämning görs också till exempel när det förekommer olika åldersuppgifter om en asylsökande och när han inte har några id-handlingar.

Enligt rättstandläkaren Vivian Visnapuu var 70 procent av de undersökta asylsökande som uppgav sig vara minderåriga var i själva verket vuxna. Hon säger också att andelen som visar sig vara vuxna har ökat.

•  Sverige. Bedrägerierna avslöjas – 83 procent av de åldersbedömda asylsökande “barnen” är äldre än 18 år – 4 september 2017. Ur texten:

I 3.415 ärenden (av 4.107 skickade utlåtanden till Migrationsverket) bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (93 asylsökande av kvinnligt kön och 3.322 av manligt kön).

•  Migrationsverket: “Andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar har ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar.” – 25 oktober 2017. Ur texten:

Samtidigt har andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar. Av dessa åberopar en del nya skyddsskäl, vilket leder till nya utredningar och muntliga kompletteringar. på att de är homosexuella, alternativt plötsligt har blivit kristna.
———-
Rättsmedicinalverket konstaterade ju i sin första redovisade omgång av 5.820 åldersbedömda, varav 96,2 procent var av manligt kön, att 4.897 personer, det vill säga drygt 84 procent var vuxna. Därutöver ansåg RMV att i 78 fall talade åldersbedömningarna för att de undersökta möjligen är 18 år eller äldre. I endast 808 fall, dvs knappt 14 procent, bedömde RMV att de undersökta möjligen var under 18 år. Det är alltså inte ens säkert att personerna i den lilla gruppen faktiskt är minderåriga.

Alla uppgifter finns på Migrationsverkets respektive RMVs sidor, var och en som är intresserad och vill kontrollera siffror och fakta och annat bör själva läsa gå in där och ta del av de som Migrationsverket informerar om.

Här kan man läsa om Rättsmedicinalverkets metoder för medicinska åldersbedömningar.

Och här finns ett exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut.

Lite mer läsning om åldersbedömning för den som är intresserad

•  Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi: “Från hafsverk till haveri”. – 20 december 2016. Ur texten:

Vill man fördjupa sig i ämnet kan man läsa den lättsmälta varianten av en närmast rättsvetenskaplig dissektion av SoS:s rapport (3). Internationella synpunkter är negativa efter en inofficiell remissrunda i bland annat Tyskland och Österrike. Med tanke på den oerhört låga vetenskapliga nivån blir jämförelsen med Macchiarini oundviklig.
———
Denna fars måste få ett slut. Åldersbedömningar både måste – och kan – startas omedelbart utan MR knä. För att styrka 18-års gränsen räcker röntgen visdomständer med stöttning av röntgen hand/handled. Läs gärna HD:s dom gällande tandbedömning där SoS sakkunnige avspisades.

•  Ortopeden och handkirurgen Nenad Zeba: “Socialstyrelsen bröt mot regeringsformens paragraf 9.” – 12 januari 2018. Ur texten:

Barnläkarföreningen, framför allt läkarna Anders Hjern, Henry Ascher, Jonas Ludvigsson och Carl-Erik Flodmark bedrev länge en intensiv och aktivistisk propaganda mot åldersbedömningar. Samtidigt växte behovet av åldersbedömningar i Sverige och sent omsider beslutades det att SoS skulle göra en genomgång av de olika metoderna.

Barnläkarföreningen såg sin chans att påverka och ville att Carl-Erik Flodmark skulle leda arbetet. ”Barnläkarföreningen har i ett protokoll från ett styrelseinternat 2015 uttryckt att de tror att dialogen förenklas av att Flodmark finns på Socialstyrelsen” (SvD 17/5 -16).

Barnläkarföreningens önskan uppfylldes och det är ingen vild gissning att syftet från föreningens sida var att förhindra införandet av åldersbedömningar genom att skriva ner vedertagna metoder (Kvartal.se 160925). Samtidigt kunde de inte, mot bakgrund av behovet, rakt av säga stopp utan nöjde sig med att säga att åldersbedömningar kanske kunde göras någon gång i framtiden om metoden MR-knä skulle visa sig tillförlitlig på sikt.

•  Be my guest # 139 Nenad Zeba – 15 april 2019. Ur texten:

Genom åren har man kunnat se demonstrationer, läsa tendentiösa debattartiklar och se tv-framträdanden där svenska asylaktivister nära nog vridit ut och in på sig själva i sin kamp för att vuxna asylsökande ska få asyl som barn.

Asylaktivisterna lever i villfarelse och det behövs en stor dos verklighetsförnekelse för att ta strid för vuxna personer utan vare sig känd identitet, ålder eller asylskäl. Emotionella politiker och allehanda aktivister ställer det orimliga kravet på oss alla att vi ska se och behandla denna grupp vuxna som barn.

Detta kan vara ett av de största och mest kostsamma, helt öppna bedrägerierna i svensk historia. Både sett till antalet bedragare och till de gigantiska summor som svenska skattebetalare felaktigt tvingats betala. 

 

© denna sajt och i förekommande fall Nenad Zeba. Vid citat, vänligen länka till originalinläggen.