Läkaren Nenad Zeba, specialist i ortopedi och handkirurgi, som själv utfört åldersbedömningar av personer som sagt sig vara minderåriga, har tidigare skrivit bland annat följande texter:

•  Fel påstå att vi inte vill göra åldersbedömningar – Dagens Samhälle 29 mars 2016
•  Rapport om medicinsk åldersbestämning »ett hafsjobb – Läkartidningen  12 maj 2016
•  Ortoped: ”Fel att döma ut modern åldersbedömning” – Svenska Dagbladet 17 november 2016
•  Se upp för pass med falska uppgifter – Dagens Samhälle 9 januari 2017
•   ”Olivia Wigzell och Barnläkarföreningen bär ansvaret” – Dagens Samhälle 12 januari 2018
•  Läkare: ”I det offentliga hindrades jag ofta från att utföra vård, där jag nu är tre gånger så effektiv i det privata, trots att mina ambitioner att vårda är helt oförändrade.” – denna sajt 20 september 2018

Farsen ”ensamkommande barn” fortgår med nya föreställningar i strid ström.

Genom åren har man kunnat se demonstrationer, läsa tendentiösa debattartiklar och se tv-framträdanden där svenska asylaktivister nära nog vridit ut och in på sig själva i sin kamp för att vuxna asylsökande ska få asyl som barn.

Asylaktivisterna lever i villfarelse och det behövs en stor dos verklighetsförnekelse för att ta strid för vuxna personer utan vare sig känd identitet, ålder eller asylskäl. Emotionella politiker och allehanda aktivister ställer det orimliga kravet på oss alla att vi ska se och behandla denna grupp vuxna som barn.

Detta kan vara ett av de största och mest kostsamma, helt öppna bedrägerierna i svensk historia. Både sett till antalet bedragare och till de gigantiska summor som svenska skattebetalare felaktigt tvingats betala. 

Migrationsverkets (MIG) linje var under alldeles för lång tid att acceptera de asylsökandes egna åldersutsagor även om de såg ut att vara långt över 30 år gamla (1)(2). Förutom Migrationsverket fanns två andra aktörer på samma linje: Svenska Barnläkarföreningen och Socialstyrelsen (SoS). Organisationer som genom ovetenskaplig och vilseledande propaganda skadat Sverige genom sitt motstånd mot åldersbedömningar (3)(4).

I dessa två organisationer krävs särskilt omnämnande av professor Jonas Ludvigsson, professor Anders Hjern, docent Carl-Erik Flodmark, professor Henry Ascher och SoS:s generaldirektör Olivia Wigzell. Notera titlarna. Dessa personer får faktiskt sina löner av svenska skattebetalare för att beakta fakta och vetenskap.

Begrunda det faktum att SoS i just denna fråga frångick sin rutin att ge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) uppdraget att gå igenom det vetenskapliga underlaget för åldersbedömning med hjälp av röntgenmetoder och istället lät en icke-sakkunnig barnläkare, miljöpartist och “asylaktivist” Carl-Erik Flodmark och hans gelikar författa SoS:s rapport, som lades fram 2016-04-20. En rapport som får Macchiarini att framstå som Nobelpristagare.

Begrunda även att avdelningschef Lars-Torsten Larsson på SoS som enträget försvarat Flodmarks propagandaskrift, långt senare i en tv-debatt i ett annat ämne, självsäkert, högdraget och med rak rygg kallat SBU en ”expertmyndighet” för att utvärdera det vetenskapliga underlaget i specifika frågor. Uppenbarligen dög inte “expertmyndigheten” SBU när det gällde åldersbedömningar med röntgenmetoder…

Antalet vuxna som klassats som barn och kostnaden för det borde vara av vikt i migrationsdebatten. Majoriteten av de ärenden där MIG fattat beslut rörande påstått minderåriga det senaste dryga decenniet, är med stor sannolikhet felaktiga eftersom de sökande varit okända personer över 18 år. De eventuella id-handlingar som visats upp, särskilt de från Afghanistan, styrker inte identiteten eftersom de är undermåliga (5)(6). Att enbart gå på den sökandes egen utsaga om sin ålder är i allra högsta grad rättsosäkert (7).

Enligt Migrationsverket (8) kom det 28.081 påstått minderåriga under åren 2000-2014, 35.369 under 2015, 2.199 under 2016 och 1.336 under 2017. Det framgår tydligt att när Sverige var som mest verklighetsfrånvänt passade tiotusentals, främst unga män från Afghanistan och Iran, på att ta sig just hit. Året efter, när bland annat åldersbedömningar börjat göras, minskade antalet asylsökande som påstod sig vara minderåriga med 94 procent. En majoritet av de asylsökande ”barnen” 2015 torde ha varit vuxna män utan asylskäl som uppsåtligen lurade Sverige. 

Hur ser då flödena ut i våra tre nordiska grannländer där man gjort åldersbedömningar kontinuerligt? 2014-2106 kom 14.771 personer som sade sig vara minderåriga till Norge, Danmark och Finland tillsammans, medan det till Sverige allena kom 44.617 under samma period (9). 

Om man använder fakta från Sveriges gravt verklighetsfrånvända migrationspolitik, det vill säga flödena av påstått ensamkommande minderåriga under åren och resultaten av åldersbedömningar i Sverige (10)(11), Norden (12)(13) och Österrike (personlig kommunikation) kan en kvalificerad bedömning göras av antalet vuxna män som sökt asyl som ”barn”.  2000-2014 var sannolikt runt 50 procent av dem vuxna, runt 14.000 personer. 2015–2017 var sannolikt runt 80 procent vuxna, runt 31.000 personer. Således fanns det sannolikt runt 45.000 vuxna bland de påstått minderåriga som sökte asyl i Sverige 2000-2017. Kombinerar man den siffran med Migrationsverkets höga grad av bifall (runt 80 procent) i ärenden där beslut fattats, förstår man att antalet vuxna som fått ”barnasyl” kan räknas i tiotusental.

Granskar man kostnaden för detta haveri blir man lätt mörkrädd. En påstått minderårig som söker asyl kan kosta kring 1,5 miljoner per år (9)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20). Som exempel är då notan för 45.000 vuxna män som påstår att de är barn, med dagens kostnadsnivå, runt 67.5 miljarder kronor per år som de tillbringar i asylsystemet. Observera för varje år! Och det är sällan dessa barnasylsökande tillbringar bara ett år i systemet, de överklagar så gott som alltid avslagsbeslut. Det är skattepengar som inte går till det de är avsedda för.

Den bistra sanningen är att ett mycket stort antal vuxna har fått asyl som ”barn” i Sverige och fler är på gång i takt med prövningarna hos MIG. Detta till en kostnad som sannolikt inte stannar vid 100 miljarder skattekronor.

Samtidigt läser man om svenska barn som har svårt att äta, andas, röra sig och är beroende av sonder och dylikt, där det blir kalla handen till assistans på grund av att det saknas pengar. Men när tiotusentals vuxna utan asylskäl vill ha ”barnasyl” är det ingen ände på miljardrullningen. Det är sannerligen ett haveri som utmanar förståndet. Nota bene var hela Afghanistans statsbudget ca 35 miljarder kronor år 2017. Landet har ca 35 miljoner invånare…

När man som medborgare utsätts för en så uttalad offentlig dumhet är det lätt att hemfalla åt bottenlös cynism. Som tur är finns det något att glädja sig åt en aning i form av en vetenskaplig åldersbedömning som består av röntgen av tänder och händer, därtill vid behov datorröntgen av nyckelbenets inre tillväxtplatta. En tillväxtplatta som sluter sig vid ca 30 års ålder, en metod som kan användas för att avslöja ålderslögner även efter att den som uppgett för låg ålder har fyllt 18 år. Och man kan få 100 procentig säkerhet eller om man föredrar: korrekt resultat bortom både rimligt och orimligt tvivel.

Ett exempel 
En 25-årig afghan utan skyddsbehov och asylskäl hör ryktet om att i Sverige är myndigheter så godtrogna att till och med 35-40 åringar kan få asyl som ”barn”. Han tar sig till Sverige och uppger att han är 16 år gammal. Handläggaren på MIG kan då, på grundval av 25-åringens egenuppgivna ålder, ta fram ”barnasylstämpeln” och bevilja mannen uppehållstillstånd på grunder som inte finns i utlänningslagen.

Fyra år senare kommer det politiska systemet plötsligt på att det är oacceptabelt att vuxna får asyl som barn. Man konsulterar vetenskapen och bestämmer att alla som fått asyl som barn ska genomgå datorröntgen av nyckelbenet för att klargöra deras ålder. Afghanen är då 29 år gammal, inte 20 år. Förutsatt att han i sin skelettmognad följer sin åldersgrupp kommer intyget att formuleras som följer:

”Bästa skattningen utifrån datorröntgen nyckelben är att X är 29,7 år gammal. Därtill är han till 100 procent, det vill säga bortom rimligt och orimligt tvivel, över 21,6 år.”

Eftersom afghanens låtsasålder 20 år, är lägre än den yngsta man nånsin hittat i mognadsklassen, i detta fall 21,6 år, har han således bortom rimligt och orimligt tvivel ljugit om sin ålder och bör klassas som 29,7 år gammal. Utifrån det kan sedan erforderliga åtgärder vidtas. I teorin. I praktiken kommer dessvärre troligen inget att ske.

 1. https://www.expressen.se/nyheter/barnlakare-vissa-har-varit-40-ar-gamla/
 2. https://meritwager.nu/allmant/en-migga-jag-har-sjalv-suttit-och-tvingats-skriva-under-aldersbedomningar/
 3. https://kvartal.se/artiklar/sverige-och-de-medicinska-aldersbedomningarna-en-irrfard/
 4. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oliva-wigzell-och-barnlakarforeningen-bar-ansvaret-20283/
 5. https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Afghanistan-Tazkera-pass-og-andre-ID-dokumenter-20022018.pdf
 6. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/se-upp-foer-pass-med-falska-uppgifter-30698/
 7. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/aldersbedomning-med-icke-radiologiska-bedomningsmetoder/
 8. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html
 9. https://meritwager.nu/allmant/ar-det-ingen-som-seriost-reflekterar-over-kostnaderna-for-ensamkommande-minderariga-asylsokande/
 10. https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/manadsstatistik-medicinska-aldersbedomningar/
 11. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/11/Sa-ser-de-medicinska-aldersbedomningarna-ut/
 12. https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9207333/rekordmange-asylboern-viser-sig-at-vaere-voksne/
 13. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001933104.html?ref=rss/
 14. https://www.svd.se/kan-vi-nu-tala-om-kostnaderna
 15. https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/felbestamning-av-aldrar-en-enorm-merkostnad/
 16. https://buffert.se/2918-kr-per-dygn-kostar-ett-ensamkommande-flyktingbarn/
 17. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kommuner-betalade-8000-kr-dygn-for-boenden-at-ensamkommande
 18. https://www.unt.se/ledare/noll-koll-i-sigtuna-1683642.aspx
 19. https://www.helahalsingland.se/artikel/halsingland/hudiksvall/femtusen-kronor-per-dygn-ensamkommande-flyktingbarn-har-blivit-en-affarsmarknad
 20. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftigt-okade-utgifter-for-ensamkommande-barn

 

© denna sajt och Nenad Zeba. Vid ev korta citat, vänligen länka till originalinlägget.