Finns det då möjligheter att begränsa skadeverkningarna? Den mest uppenbara lösningen enligt mitt förmenande är att upprätta ett fingeravtrycksregister över samtliga – barn som vuxna oavsett ålder – som befinner sig i de läger som kurderna driver i de förutvarande IS-kontrollerade områdena. Mot detta fingeravtrycksregister skall sedan de fingeravtryck som lämnas i samband vid asylansökningar köras, i likhet med Eurodac.

På så sätt kan återvändare fångas upp och förhindras att ”tvätta sitt förflutna” i asylsystemet och i stället omedelbart bli föremål för utredning hos polisen och säkerhetspolisen. Alternativt överlämnas till ett annat EU-land där de är medborgare.

Detta är en extraordinär situation och insatserna för att inte hantera detta med EU-ländernas säkerhet för ögonen för höga. 

Kommentar: Det är bara att hoppas att de som borde läsa detta och som på största allvar borde begrunda vad miggan skriver här och i sitt tidigare inlägg, också gör det.

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.