Rättsmedicinalverket har nu publicerat statistik gällande åldersbedömningar till och med den 31 augusti 2017. Den visar med skrämmande, men inte alls oväntad, tydlighet att det som miggor, lärare, familjehem, HVB-personal, socialtjänstemän, poliser, läkare, tandläkare med flera framhållit de senaste tio åren – många här på bloggen. Nämligen att åldersbedrägerierna är omfattande. Detta kan man nu läsa på RMV:s sajt:

Klicka på textrutan för att komma till sajten.

Rättsmedicinalverket har sedan i mitten av mars utfört medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Här presenterar vi statistiken till och med 31 augusti.

• Antal ärenden från Migrationsverket: 7.898
• Antal skickade utlåtanden till Migrationsverket: 4.107
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 146 asylsökande av kvinnligt kön (3,6 %) och 3.961 asylsökande av manligt kön (96,4 %).
• I 3.415 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (93 asylsökande av kvinnligt kön och 3.322 av manligt kön).
• I 44 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).
• I 621 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år (9 asylsökande av kvinnligt kön och 612 asylsökande av manligt kön).
• I 27 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden (endast asylsökande av manligt kön).